Disputas Johanne Holm Toft

Prøveforelesning:      Fredag 24. februar 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Metformin for gestational diabetes – benefit and possible disadvantages»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Fredag 24. februar 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Hyperglycemia in pregnancy. Diagnostics, biomarkers, follow-up, and monitoring of glycemic control»

  1. opponent: Professor Elisabeth Reinhadt Mathiesen, Københavns universitet
  2. opponent: Ph.d. Marie Cecilie Paasche Roland, Oslo Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Conrad Bjørshol, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *