Daglige arkiver: 21. februar 2023

Disputas: Elinor Chelsom Vogt

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mars 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Optimising women’s reproductive and general health to impact the global burden of disease»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Torsdag 02. mars 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Epidemiology and etiology of primary ovarian insuffciency»

  1. opponent: Professor Nicholas Panay, Imperial College London, Storbritannia
  2. opponent: Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Cathrine Ebbing , Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Johanne Holm Toft

Prøveforelesning:      Fredag 24. februar 2023 kl. 09.15
Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
Oppgitt emne:                «Metformin for gestational diabetes – benefit and possible disadvantages»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Fredag 24. februar 2023 kl. 11.00

Sted:                              Aula 2. et. Sydbygg, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel:      «Hyperglycemia in pregnancy. Diagnostics, biomarkers, follow-up, and monitoring of glycemic control»

  1. opponent: Professor Elisabeth Reinhadt Mathiesen, Københavns universitet
  2. opponent: Ph.d. Marie Cecilie Paasche Roland, Oslo Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Conrad Bjørshol, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding