Daglige arkiver: 24. februar 2023

Ukens leder

Leder K2 nytt 240223
Pål R. Njølstad

Eksportkontroll og eksportlisens – en ny dimensjon til utlysning og tilsetting i stillinger

Eksportkontroll og sensitiv kunnskapsoverføring innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan eksporteres fra Norge uten lisens utstedt av Utenriksdepartementet (UD). PST og UD har ikke detaljkunnskap om hva som er lisenspliktig, det er institusjonene og fagmiljøene som skal vurdere dette.

Eksportkontroll handler for vår del i hovedsak om kontroll med kunnskapsoverføring og forskningssamarbeid, med tilhørende kartlegging av lisenspliktig utstyr og teknologi samt bevissthet ved utveksling av studenter/ansatte, gjesteforelesere, datasikkerhet mm.

Instituttleder skal vurdere om det skal søkes eksportlisens ut ifra kandidatens nasjonalitet og om fagområdet vedkommende skal arbeide innenfor er sensitivt, og derfor kan være problematisk i forhold til eksportkontrollregelverket/kunnskapsoverføring.

I hovedsak søkes det om eksportlisens når det er kandidater som kommer fra landene: Iran, Kina, Pakistan og Russland. Det søkes uavhengig av om kandidatene er bosatt i andre land enn de har statsborgerskap.

HVORDAN SKAL VI PÅ K2 FORHOLDE OSS TIL DETTE?
A. Når en stilling lyses ut
Instiituttleder vurderer tidlig i rekrutteringsprosessen om stillingen er innenfor et sensitivt fagområde. Når det skal lyses ut vitenskapelige stillinger, skal det tas med en formulering utlysningsteksten om dette hvis fagområdet tilsier det:

«UiB er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket gjelder ved behandling av søknader til stillingen»

Det søkes om eksportlisens hvis instituttleder vurderer at fagområdet er sensitivt og den/de innstilte har nasjonalitet som gjør at det bør søkes. Søknad om eksportlisens sendes før det sendes ut tilbudsbrev til kandidaten.

HR-medarbeider kan sende ut tilbudsbrev når vi har fått tilbakemelding om at kandidaten ikke er lisenspliktig. Eventuelt kan forbehold tas inn i tilbudsbrev og/eller arbeidsavtalen i påvente av svar fra UD på søknad om lisens.

B. Gjesteforskere
Instituttleder vurderer om fagområdet og kandidatens nasjonalitet tilsier at vi skal søke om eksportlisens. Søknad sendes i god tid før det planlagte oppholdet.

HVORDAN GÅR DERE FRAM?
Når en stilling skal lyses ut, må den som ønsker utlysning av stillingen sende opplysninger til instiituttleder om følgende:
• prosjektbeskrivelse
• beskrivelse av arbeidsoppgavene
• utstyr/instrument kandidaten skal bruke i arbeidet
• hvilke kvalifikasjoner den som blir tilsatt i stillingen må ha for å utføre arbeidsoppgavene
• kandidaten (kompetanse, bakgrunn og hvorfor kandidaten er vurdert som rett person)

HVA SKJER SÅ?
Behandling av søknaden av UD kan ta 3-6 måneder. Det er derfor viktig at tidsaspektet vurderes nøye før utlysning og at det ev. fremgår av utlysningsteksten om tilsetting av kandidaten må skje snarlig. I så fall, vil dette bli vektlagt ved innstilling og tilbud om stillingen.

Dette er komplisert, og den mest praktiske fremgangsmåten er ikke landet enda. En representant fra PST kommer til vårt instituttledermøte om 1-2 uker slik at vi kan finne mer ut om hva eksportlisens betyr og hvordan vi skal gå fram.

Ha en riktig god helg!
Pål

Har du ein god idé? Søk støtte!

UiB idé gir tilsette og studentar mogelegheit for å søkje støtte til gode innovasjonsidear, som må utviklast og testast før dei blir utvikla vidare.

Maksimalt støttebeløp er 500 000 kroner for forskarprosjekt, og 100 000 kroner for studentprosjekt. Søknadsfrist er 31. mars 2023. Ramma for programmet er 2 millionar kroner.

Mer informasjon her.

Utlysning av Erasmus Ansattmobilitet og Undervisningsmobilitet

Kjære institutt,

Vil informere om at det er mulig å søke midler til Erasmus Ansatt- og Undervisningsmobilitet. Selv om en tentativ frist er gått ut for våren, er det fremdeles mulighet for å søke og få tildelt midler.

Beklager at denne kommer først nå – det har vært et eller annet brudd i kommunikasjonsrekken.

Mer informasjon her.

Beste hilsen,

Øystein K. Bondevik
Seniorkonsulent
Det medisinske fakultet
Universitetet i Bergen

Internasjonalt samarbeid og digital sikkerhet: hvordan løse utfordringer i praksis?

Velkommen til webinar om prosjektet «Retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid». I dette nettmøtet skal vi særlig diskutere utfordringer og muligheter i digitalt samarbeid over landegrensene. Bli med på vårt nettmøte torsdag 16. mars kl. 10.00 til 11.00.

Mer informasjon her

 

Joint Summer School between NORBIS and CEDAS

CEDAS, the Center for Data Science at UiB (UiB.no/cedas), and NORBIS, the national research school in bioinformatics, biostatistics and systems biology (norbis.w.UiB.no), are preparing a joint summer school for starting as well as for experienced data scientists, especially for graduate (and undergraduate) students, PhD candidates, and PostDocs.  We anticipate having this 4 or 5 days summer school on selected topics in data science in (or near) Bergen, likely during August 2023.  Given the increasing relevance of data science in modern science and applications, we are excited about this upcoming summer school, the lessons to learn, and the new connections to form between the participants.

With this, we kindly ask you to participate in a short survey which helps us to better understand the topics of special interest in data science, given that you are interested in (possibly) participating in this summer school.  Also, we wish to learn about the background of the participants to inform our preparations.  Your input helps us to target the participants and their interest as well as possible. Please note that the survey is adapted to more than NORBIS members and will ask for a few more things that we normally ask you about.

Please fill in our short survey at https://forms.gle/fdnbZNe69ZnTe5se9 until March 1, 2023, at the latest – it should not take more than a few minutes, altogether.

Note that you can leave us your name and eMail address in the survey (and tell us that you’d like to stay informed) – if you do so, we will gladly keep you informed, possibly invite you to join a Discord server (given that we set one up for the summer school), etc.  Sure it’s also fine to fill in the survey anonymously – also this helps us to better understand what to prepare for!

Given your interest in data science, you’re kindly invited to join us on our Discord server for CEDAS: https://discord.gg/6SAFpRFm – also, if you were interested in receiving news from CEDAS, we can easily put your eMail-address onto our CEDAS-info eMail list (let us know).

VACCELERATE Volunteer Registry

As the European vaccine trial network VACCELERATE, coordinated at the University
Hospital of Cologne, we want to make a contribution so that people interested in clinical
research and organisers of clinical studies can find each other more quickly, e.g. on
COVID-19, polio, influenza and other respiratory infections.

If you register yourself or your minor child, we can inform you by email as soon as a
study fits your profile. Only then you will decide whether you want to contact the study
organisers and receive more information about the offered study.

More information can be found in the attached poster.