Månedlige arkiver: mars 2023

Ukens leder

Velkommen til undervisningsdag i mai!

På K2 er vi stolte av å tilby god undervisning. Undervisningen utvikler seg stadig i form og innhold. For at vi skal opprettholde det gode nivået, er det viktig at vi som underviser utvikler oss utdanningsfaglig. På undervisningsdagen får vi mulighet til å lære av undervisningsgruppen for geriatri. De har utviklet engasjerende og nyskapende undervisning, som de nylig ble tildelt Helse Vests utdanningspris for. Vi vil også diskutere hvordan vi kan samarbeide enda bedre om undervisningen vår, slik at vi både sikrer at studentene på tvers av studiested får det beste faglige tilbudet og samstemt læringsutbytte, og samtidig reduserer unødvendig dobbeltarbeid.

Det er mange spennende endringer som skjer samtidig for tiden, både med innføring av Vestlandslegen som pilotprosjekt og omleggingen av MED5-MED6. Målet er å skape et enda bedre medisinstudium, men det kan være nyttig med tilbakemeldinger underveis.  Vi har satt av tid til å diskutere disse sakene, slik at vi sammen kan finne de gode løsningene på eventuelle utfordringer. Møt opp til lunsj med hyggelige kolleger, inspirerende innlegg og diskusjon om god undervisning! «Save the date»: Undervisningsdag onsdag 3. mai Auditoriet i AHH.

Vi skal også dele ut K2s undervisningspris – send din nominasjon til mette.vesterhus@uib.no innen mandag 24.april.

Mette

Velkommen til K1 og K2s Felles undervisningsdag onsdag 3. mai!

Sted: Auditoriet i AHH

 

PROGRAM

12.00 Lunsj 15 min

12.15 Velkommen

12.15 Nyskapende undervisning v/Marit Stordal Bakken

12.45 Ferdighetssenteret: hva tilbyr vi og hvor går utviklingen? v/Bernt Aarli

13.00 Vestlandslegen v/Audun Vik-Mo

13.15 Pause 15 min

13.30 Erfaringer med samarbeid i undervisingsgruppe for gynekologi v/Ragnar Sande

13.45 Utvikling av faggruppe på tvers i ortopedi v/Trude Gundersen

14.05 Diskusjon: Hvordan kan vi samarbeide bedre om undervisning?

14.15 Pause 15 min

14.30 Endringer i MED5-MED6 v/Harald Wiker, Jon Hardie, Magnus Berle

15.15 Prisutdeling undervisningsprisene

15.30 Slutt

Fremtidens helsesystemer

Har du hørt om utlysningen «Fremtidens helsesystemer» av de Europeiske forskningssamarbeid om helse- og omsorgstjenester?

Målene med utlysningen er ganske brede, slik at mange aktiviteter kan passe inn:
(1) samle kunnskap for innovative løsninger for helsesystemet
(2) ta i bruk innovative løsninger i en større kontekst.

Forskningsrådet lyser ut 2 000 000 euro til norske forskere som vil delta i europeisk forskningssamarbeid om fremtidens helse- og omsorgstjenester. Mer informasjon finner du her.

MSCA Postdoctoral Fellowships – Webinar

Are you looking for a postdoctoral period abroad? Or are you a foreign researcher planning your application for a Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (PF) at a Norwegian host institution? Or you may be  a potential supervisor for a MSCA postdoctoral fellow at your lab or institute?

26 April 09:30 – 11:30

https://www.forskningsradet.no/en/events/2023/msca-postdoctoral-fellowships-webinar/

Interessert i innovasjon? Få opptil 500 000 kroner og hjelp til å utvikle din idé

Gode idear oppstår overalt på Universitetet i Bergen, og med UiB idé kan studentar og forskarar teste ut og utvikle innovasjonsideane sine. Studentar kan få opptil 100 000 kroner i støtte, og forskarar 500 000 kroner. Du får òg råd frå profesjonelle rådgivarar. Søknadsfristen er 30. april. Les meir om programmet på uib.no/ide, og bli med på UiB idé vors for studentar 12. april. Det er i tillegg muleg å søkje om opptil 25 000 kroner gjennom UiB tidleg idé, og her kan ein søkje heile året. For meir informasjon, kontakt Yves.Aubert@uib.no

Gledelige nyheter fra bedriftshelsetjenesten ved UiB: – utvidete psykososialetjenester

Vår psykolog Andreas Schei har nå fått en utvidet stilling og jobber nå 100% fra 1.01.23. I tillegg til sitt tidligere arbeid med stipendiater og yngre forskere, vil han nå også bistå i det forebyggende arbeidet med det organisatoriske arbeidsmiljøet og i vanskelige personalsaker. I tillegg har vi fått en ny kollega, Truls Flønes Lillebø, som startet hos oss 1.02.23. Truls er fysioterapeut og kognitiv terapeut og er en del av det psykososiale teamet hos oss i BHT.

BHT er ekspertgruppen som bistår UiB/arbeidsgiver i arbeidet med arbeidsmiljøet. Vårt fokus er arbeidsrelaterte helseproblemer, og vi kan bistå arbeidsgiver med risikovurderinger, forebygging og tilrettelegging. Vår rolle er fri og uavhengig og vi har ingen rapporteringsplikt. Vi er tilgjengelig for alle ansatte for konfidensielle samtaler ved behov, og kan gjerne benyttes dersom en ansatt er i fare for å bli sykemeldt. Da kan vi bistå med råd for forebygge fravær som kan gjøres sammen med leder. I tillegg tilbyr vi en rekke interaktive presentasjoner som kan være aktuelle på HMS-dager eller lignende og kan skreddersy etter behov. Eksempler på tema kan være psykososiale risikofaktorer, stress og stressmestring, arbeidsflyt og effektivitet, psykisk helse på arbeidsplassen, yrkeseksponeringer, fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og så videre. Høres noe av dette aktuelt ut for deg eller dere må dere ikke nøle med å ta kontakt. (BHT@uib.no).

Mvh
Siv Lise

Ukens leder

Felles forskningsdag UiB – Helse Bergen 170323  – og UiB – Helse Stavanger til høsten!

Sist fredag gikk samarbeidsmøtet mellom UiB og Helse Bergen av stabelen. Målet var å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom sykehuset og universitetet. Dette ble en suksess. Vi telte 160 personer til stede i lokalet – altså flere enn det maksimale antallet ved påmeldingen. Det ble følgelig ikke nok stoler, og en del måtte stå. Ingenting er vel som å føle at noe er så populært at det er trangt om plassen 🙂

Administrerende direktør ved Helse Bergen Eivind Hansen og viserektor ved UiB Gottfried Greve åpnet seminaret sammen. De understrekte at samarbeidskulturen i dag er kjempegod og lite styrt av det som er vanskelig, men at en hele tiden må jobbe for å overkomme de utfordringene som oppstår. Sammen blir vi sterkere 🙂

Så fulgte flotte, vitenskapelige innlegg om koronapandemien av professor og overlege Nina Langeland, om rytmiske hormondiagnostikk ved professor og overlege Eystein Husebye, om muligheter for behandling av en sjelden årsak til blindhet ved førsteamanuensis og overlege Cecilie Brederup og til slutt om virkningsmekanismer ved angst og tvangslidelser ved førsteamanuensis og overlege Olga Therese Ousdal. Forskningen som ble presentert representerte noe av det beste vi har på Haukeland Campus, bla. basert på artikler i Nature, Science, og Lancet-klassen.

Forskningsseminaret bør absolutt gjentas! Dersom en feks. har seminaret fire ganger per år, kan en tenke seg tematiske innlegg som for eksempel kasuistikker med translasjonelle aspekter, kliniske studier, nye teknikker og metoder, tverrfaglige studier, samt å slippe til unge, lovende forskere.

I forbindelse med det halvårlige møtet for Felles utdanningsråd mellom Medisinsk fakultet og Helse Stavanger sist mandag, var implementering av første trinn for det nye studieløpet Vestlandslegen ved Helse Stavanger fra høsten på agendaen. Det var ingen tvil om at studentene vil bli tatt vel imot med konkrete planer for undervisningen for det kommende 4. året i Stavanger.

Før koronapandemien hadde vi planlagt et forskningsseminar mellom UiB og Helse Stavanger med samme mål som møtet vi hadde sist uke på Haukeland Campus. Koronapandemien gjorde at dette seminaret ble usatt, men nå ble initiativet vekket til live igjen. Det var fortsatt stor interesse for et slikt møte i Stavavanger, og jeg tror absolutt det er gjensidig når det gjelder forskere i Bergen. Her er det mye vi kan lære av hverandre med muligheter for å skape nye forskningssamarbeid til felles nytte og moro. Vi planlegger derfor et slikt møte i forbindelse med første møtet for Felles utdanningsråd til høsten.

Ha en riktig god helg!

Pål

Søvn og søvnvansker: Historiens siste sommertid?

Hva gjør sommertid og vintertid med søvnen vår? Blir vi syke av å stille klokken? Skal vi ha evig sommertid eller evig vintertid? Hvem skal vi ta hensyn til, folk i Kirkenes eller Bergen?

Tid og sted: Litteraturhuset (rom: Alver), tirsdag 28. mars klokken 19-20:30. Gratis.

https://svf-selskapet.w.uib.no/?na=v&nk=25-b052b85ef1&id=67

Online COST Info Day

May 24, 2023
10:00 – 11:30 CET

This online COST Info Day is open to all researchers and innovators at any career stage and from any field of research, especially young researchers, as well as R&I staff. The aim is to inform researchers and innovators about how to connect with COST Actions or submit a COST Action proposal, the role and impact of the COST programme, and the benefits of participating in COST for researchers’ careers, with a focus on young researchers.

Programme overview
10:00 | Welcome and introduction | Director of the COST Association
10:10 | What is COST and how to participate in a COST Action? | COST Policy Officer
10:30 | How to submit an application? Tips & tricks | COST Science Officer
10:40 | Which activities are funded? | COST Administrative Officer
11:00 | What are the benefits of participating in COST? | COST Action Chair
11:15 | Q&A
11:30 | End of the session

https://www.cost.eu/cost-events/online-cost-info-day-2023/

1st Workshop “Modelling Immuno-Oncology”

CCBIO PI Emmet McCormack is organizing a meeting for the COST Action “Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer”, fostering research and innovation in the field of preclinical immuno-oncology models with the ultimate goal of advancing in the treatment of cancer patients by improving their outcomes and quality of life.

The COST action group is pleased to invite you to the first online workshop of the COST Action “Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer” (IMMUNO-model) to be held on the 30th March 2023. See scientific program here.

The IMMUNO-model COST Action aims at fostering research and innovation in the field of preclinical immuno-oncology models with the ultimate goal of advancing in the treatment of cancer patients by improving their outcomes and quality of life.

The “Modeling Immuno-Oncology” workshop will focus on in vivo, ex vivo and in vitro models. Please find attached the program.

Internationally renowned speakers will present their work on a rich selection of topics such as targeted therapies, the role of select pathways and translational patient models.

To register in advance for this workshop please follow this link:
https://igtp-cat.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqgrjMpE9HckqYte-j1lnfidf…

After registering, you will receive a confirmation e-mail containing information about joining the meeting.

If you are a participant of this COST Action, you will also receive an invitation through the e-COST platform: please accept the invitation and then follow the link to sign up for the meeting by filling in the Zoom registration form.

We look forward to seeing you at the workshop!

More information

INVITATION: 11th CCBIO Annual Symposium at Hotel Solstrand & Online, May 8-10, 2023

Dear all,

A kind reminder of the invitation to the 11th CCBIO Annual Symposium May 8-10 at Hotel Solstrand close to Bergen – this is booking well, so if you have not registered yet, make sure to do that now while we still can accommodate you at the lovely Solstrand hotel. Deadline is March 31. The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The 2022 symposium was a success with more than 240 participants, and we expect the enlarged 2023 symposium to be even better with its generous time frame and two overnight stays. You can choose between attending online for scientific updates, or in-person at Hotel Solstrand in order to also enjoy the company of colleagues and the informal and mutually fertilizing scientific crosstalk in the breaks and the evenings.  We expect the symposium to become fully subscribed, and we strongly recommend you to register early and within the deadline of March 31.

We have secured a range of international speakers: Alexander Swabrick, Amy Leblanc, Anniina Färkkilä, Benno Schwikowski, Douglas Lauffenburger, Frederic Amant, Iain McNeish, Ian Mills, Ingrid Hedenfalk, Klaus Pantel, Michael Rogers, Caroline Heckman, Rameen Beroukhim, Robert D’Amato, Stephane Terry, Catherine Panabieres and Jean Paul Thiery. See prefinal program here.

Younger researchers are offered slots for 3-minute speed-talks as well as extended poster sessions with ample time for interaction between the participants. There is still time to register for speed talks and/or poster.

The heavily subsidized registration fee is 3000 NOK/300 Euro per person for the three days and two overnight stays with full board. In order to enable us to accommodate 200+ participants in the 138 rooms available, we are dependent upon as many as possible sharing rooms (up to four).  So, please indicate if, and with whom, you are willing to share your room when you register online.

For an overview of speakers, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Symposium website: www.ccbiosymposium.no

Registration: please use this link

Practical information: on this link

Further information about CCBIOwww.ccbio.no

We look forward to seeing you at our symposium!

On behalf of CCBIO’s Director, Lars A. Akslen

With best regards
Eli Synnøve Vidhammer
Communications
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
University of Bergen
Norway

ERC søknadslesedag i Bergen

Norges forskningsråd arrangerer “ERC søknadslesedager” for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

På lesedagen får du mulighet til å se på søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 60 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

18 april kl 9-12 https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/erc-soknadslesedag-bergen-morgen/

18 april kl 12.30-15.30 https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/erc-soknadslesedag-i-bergen-ettermiddag/

Webinar: Dissemination, communication & exploitation – What’s what, and why do they all matter?

One of the building blocks contributing to the positive evaluation of your Impact section in a Horizon Europe proposal is a well-written sub-section of Measures to Maximise Impact that describes your planned dissemination, exploitation and communication activities.

During this webinar, we will dive deep into the understanding of the EC’s goals that stand behind these proposed activities and share with you numerous practical tips and tricks that will help you develop a competitive dissemination and exploitation part of your proposal, as well as a strong set of communication activities.

This webinar session will take place on March 30th 2023 at 10:30 CET. 

https://tools.enspire.science/live-webinar-registration-page/

Bli med på forskningsdagene

Forskningsdagene arrangeres fra 20. september – 1. oktober 2023. Meld interesse for å bidra under forskningsfestivalen!

Forskningsdagene (20.09.-01.10.23) er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner der UiB er den største bidragsyteren. Forskningsdagene er en glimrende mulighet til å formidle forskning ut til et bredt publikum og gjøre UiB-forskningen bedre kjent – både lokalt, regionalt og nasjonalt.

https://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene

Lørdag 22. april vil mange av UiBs IT-tjenester være utilgjengelige eller ustabile store deler av dagen

IT-avdelingen skal gjennomføre en kontinuitetstest denne dagen. Det vil gi mer omfattende og varige avbrudd enn på en vanlig «endringslørdag». Vi kan ikke anbefale noen å arbeide på UiB-nettet eller mot UiBs IT-tjenester denne dagen. Eksterne tjenester (som f.eks. Microsoft 365) bør virke som normalt så lenge man ikke er på UiBs nettverk.
Merk at avbruddene i april altså kommer fjerde lørdag i måneden, ikke tredje som vanlig. Det blir ingen andre endringslørdager i april måned. – IT-avdelingen

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
  2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 26. mai 2023. Søknader fra institutt sendes til fakultet innen 26.05.23. Fakultetene innstiller egne søknader.

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 23.april 2023

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no

Ukens leder

Instituttets dag 2023

Vil minne om instituttets dag 290323. Det er en sammenslåing av tidligere strategiseminar og HMS-dagen. Vi har som mål å være på Solstrand med overnatting annenhvert år. Der var vi i 2022, og derfor er seminaret i år lokalt. Vi skal være på innovasjonsbygget Eitri. Det tenker vi vil være inspirerende og spennende.

Programmet inkluderer et innlegg om clinical trials ved nytilsatt professor i pediatri, Camilla Tøndel. Clinical trials vil få et anda større fokus i helseforetakene framover, og her kan universitetet være en viktig medspiller.

Professor Camilla Krakstad fra Kvineklinikken har nylig hatt forskningstermin ved Harvard Medical School og vil fortelle om hvordan hun går fram når det gjelder samarbeid om storskala geneetikk-analyser, noe er aktuelt nå med begrensningen pga. GDPR.

Et absolutt høydepunkt blir at dekan Per Bakke kommer for å snakke om den nye økonomiske hverdagen og hva det betyr for fakultet og institutt.

Så vil vi får høre om en spennende studie om effekten av en metabolitt for delir og risiko for hoftebrudd hor eldre pasienter ved nytilsatt førsteamanuensis Lasse Gil.

Dagen avsluttes med et innlegg fra IT-avdelingen vedrørende IT-sikkehet. Dette et svært viktig tema som vi må ta på største alvor.

Det er fortsatt mulig å melde seg på seminaret! Vi kan også friste med lunsj, kaffe og sikkert noe usundt, men godt, til kaffen 😉

Ha en riktig god helg!
Pål

KREFTFORENINGEN: Spørretime om Researcher projects og seminar om brukermedvirkning i forskning

On Tuesday 25th of April at 9.30–11.00 we’ll be taking a quick look at the parts of the application form we receive the most questions about, as well as answering submitted questions from you, in a digital seminar.

The details of eligibility for «Young Aspiring Cancer Researchers» will be presented. The application guidelines and the application form will become available at the latest on the 14th of April.

Please sign up for the seminar and ask your questions through the form within the 19th of April.

Pandemifrokost #3

Join us for the third “Pandemifrokost” and listen to interesting research about emotional eating and consumption during the pandemic as well as a presentation of a tool with pandemic data from the Norwegian Institute of Public Health (FHI).

This time we will be joined by Elaheh Javadi Arjmandm, guest-researcher from the Department of Public Health and Primary Care. Elaheh will present a research-project entitled “Emotional Eating and Changes in High-Sugar Food and Drink Consumption Linked to Psychological Distress and Worries: A Cohort Study from Norway”.

23.03.2023 – 08.30–09.15

Alrek Helseklynge 1. etg

Esperanza Diaz

Register here

https://www.uib.no/pandemi/161059/pandemifrokost-3

Frist for innlevering – disputas før sommeren

Siste uke for gjennomføring av disputas før sommeren er uke 25.
Avhandling og forslag til komite må da være innlevert senest uke 13.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er bedømmelseskomiteen som avgjør dato for disputas,
og denne kan derfor komme til å finne sted senere, selv om man har levert innen fristen.

Dersom du planlegger å levere avhandlingen før sommerferien, anbefaler vi at det gjøres innen 21. juni.

Phd-Koordinatorene Irene og Christina

Aldersgrense for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fjernes

Forskningsrådets styre har vedtatt at aldersgrensen for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fjernes fra og med utlysningen høsten 2023.

Forskningsrådets styre vedtok 10.2.2023 å innføre en rekke søknadsreduserende tiltak i FRIPRO. I tillegg fjernes aldersgrense for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fra og med utlysningen høsten 2023.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/aldersgrense-for-forskerprosjekt-for-unge-talenter-i-fripro-fjernes/

Kreftforeningen Bruker-MED-virkning i forskning

Er du forsker eller rådgiver som jobber med forskningsstøtte? Da bør du sette av mandag 17. april kl 09.30-12.30 for å bli inspirert til å planlegge og gjennomføre god brukermedvirkning i kreftrelatert forskning.

 • Hør forskere som deler sine erfaringer og refleksjoner om brukermedvirkning
 • Bidra i samtale med finansiørene: hvordan får vi til god brukermedvirkning i kreftrelatert forskning?
 • Møt representanter for finansieringsordningene som kan svare på dine spørsmål

Seminaret vil holdes i Kreftforeningens Vitensenter i Oslo. Program kommer senere og første del vil bli streament.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Cancer Mission Hub Norway.

Hold av datoen, og registrer deg her.

Norwegian Cancer Society Researcher projects: «Questions and answers» for applicants

On Tuesday 25th of April at 9.30–11.00 we’ll be taking a quick look at the parts of the application form we receive the most questions about, as well as answering submitted questions from you, in a digital seminar.

The details of eligibility for «Young Aspiring Cancer Researchers» will be presented. The application guidelines and the application form will become available at the latest on the 14th of April.

Please sign up for the seminar and ask your questions through the form within the 19th of April.

Registration

11th CCBIO Annual Symposium May 8-10

Dear all,

CCBIO has the pleasure of inviting you to the 11th CCBIO Annual Symposium May 8-10 at Hotel Solstrand close to Bergen. The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The 2022 symposium was a success with more than 240 participants, and we expect the enlarged 2023 symposium to be even better with its generous time frame and two overnight stays. You can choose between attending online for scientific updates, or in-person at Hotel Solstrand in order to also enjoy the company of colleagues and the informal and mutually fertilizing scientific crosstalk in the breaks and the evenings.  We expect the symposium to become fully subscribed, it is already well booked, and we strongly recommend you to register early and within the deadline of March 31 (closes earlier if fully booked earlier). We have secured a range of international speakers, among them Alexander Swabrick, Amy Leblanc, Anniina Färkkilä, Benno Schwikowski, Douglas Lauffenburger, Frederic Amant, Iain McNeish, Ian Mills, Ingrid Hedenfalk, Klaus Pantel, Michael Rogers, Rameen Beroukhim, Robert D’Amato and Stephane Terry. Younger researchers will be offered slots for 3-minute speed-talks as well as extended poster sessions with ample time for interaction between the participants.

The heavily subsidized registration fee is 3000 NOK/300 Euro per person for the three days and two overnight stays with full board. In order to enable us to accommodate 200+ participants in the 138 rooms available, we are dependent upon as many as possible sharing rooms (up to four).  So, please indicate if, and with whom, you are willing to share your room when you register online.

For an overview of speakers, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Symposium website: www.ccbiosymposium.no

Registration: please use this link

Practical information: on this link

Further information about CCBIOwww.ccbio.no

We look forward to seeing you at our symposium!

Best regards,
CCBIO

CCBIO special seminar: learning from tumor to treat stroke

Dear all

We are happy to invite you to a CCBIO Special Seminar, Thursday 30.03.2023, in Aud. B301, Sentralblokken, from 11.30-12.45.

Edward R. Smith will give the talk Learning from tumor to treat stroke – showing how the cross-pollination between benchtop scientists and full-time clinicians led to a unique insight that a shared biological mechanism might be pathologic in one disease process – and helpful in another, seemingly unrelated, disease.
Speaker: Edward R. Smith, Harvard Medical School and the Vascular Biology Program, Boston Children’s Hospital
Time: Thursday, March 30, 2023 at 11:30-12:45.
Where: Auditorium B301, Sentralblokken 3rd floor
Title: “Learning from tumor to treat stroke”
Chair: Agnete Engelsen, CCBIO

Abstract: Is available here

Registration: at this link (deadline is January 24 at 11 AM). A light lunch is included when registered within the deadline.

Best regards,
CCBIO

CCBIO course with talks from Harvard Medical School Faculty

Dear all

In relation to the CCBIO907 course that will be running on Campus March 20th to 31st there will also be a lot of great talks by Harvard Medical School Faculty that are open to all and extra relevant for early-stage career researchers:
Some of the highlights are:

 • Monday March 20th 1pm: How to craft a presentation (Watnick/ Zetter), HUS Aud B301
 • Tuesday March 21st 1pm: Crafting your Pitch (Bielenberg), HUS Aud B301
 • Monday March 27th 1pm: Bridging the Gap between science and medicine by disease Focused research (Smith), HUS Aud B301
 • Tuesday March 28th 1pm: Mentoring (Panigrahy), HUS Birkhaugsalen
 • Wednesday March 29th 1pm: Fundamentals of Proposal Writing (Watnick), HUS Birkhaugsalen

Registration link: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=14141113  (Now only non-ECTS registration possible, but then you can go to the lectures you please and skip assignments and exam.)
Read more about the course here. Early-afternoon coffee/ tea and pastries will be served!

Best regards,

CCBIO