Daglige arkiver: 10. februar 2023

Ukens leder

Er du hjemme?

Bærer hjemmesiden din preg av at du er en aktiv medarbeider, at du til stadighet publiserer banebrytende arbeider og er en medieyndling? Hvis ikke, er det kanskje på tide å oppdatere den

Alle ansatte har en automatisk generert personside på uib.no.  Denne inneholder som kontaktinformasjon og formalopplysninger om stillingen din, men det ser unektelig nakent ut om du ikke har lagt inn noe selvvalgt informasjon som:

  • Et portrettbilde av deg selv
  • En beskrivelse av kompetansen din både som forsker, underviser og formidler
  • Forskningsgruppen din og prosjekter, konsortier du er med i som kanskje har en egen webside,
  • Lenke til sosiale medier om du formidler forskning der
  • Publikasjoner fra CRISTIN

Bruk gjerne kompetansefelt, slik at folk som leter etter eksperter i immunologi, diabetes, proteiner, eller noe helt annet finner deg.

K2-ledelsen oppfordrer alle som et minimum laster opp et bilde av seg selv (men vi aksepterer at enkelte av personlige grunner ikke ønsker dette), at dere angir fag-/arbeidsfelt og laster opp lenke til publikasjoner i CRISTIN. Dere finner instruksjon om redigering av personsiden her: Personside – Profil- og webmanual for UiB.

Hvorfor dette er viktig? Om man søker for eksempel Forskningsrådet, Helse Vest eller EU-finansiering så er sjansen relativt stor for at noen av evaluatorene sjekker ut siden din. Hvis det ser ut som at ingen er hjemme er ikke det positivt for evalueringen.

Lykke til

Eystein og Susanna

Seminar: Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure related heart disease

Seminar/Webinar: Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner mandag 20.02.23 kl. 12:00-13:00. Rom 8.1 og 8.2 Laboratoriebygget.

Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure related heart disease 

Foredragsholder: Hjertespesialist PhD Ester Kringeland

Ester Kringeland er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og arbeider ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

Ester Kringeland har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 2008 og forsvarte sin PhD i 2022 om ‘Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies’.

Ester Kringeland har publisert 9 artikler om hypertensjon og hypertensiv hjertesykdom. Hennes forskning har fått stor mediaoppmerksomhet og priser, og hun ble i 2022 invitert som foredragsholder til ESC Preventive Cardiology kongressen. Hun er tilknyttet Senteret som hovedveileder for en masterstudent og biveileder for en PhD kandidat. Ester holdt en gnistrende prøveforelesning om kjønnsforskjeller i kardiovaskulære risikofaktorer og hypertensiv hjertesykdom i desember 2022, og vi er så heldige at hun har sagt seg villig til å presentere denne som et Senter-seminar.

Dersom du ønsker å delta digitalt på seminaret, så send e-mail til: hilde.jacobsen@uib.no for å få tilsendt Zoom lenken.