Daglige arkiver: 20. februar 2023

Forskningsgrupper K2: Forskning på hjertesykdom hos kvinner

 

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner uib.no/kvinnehjerte driver med forskning på kjønnsforskjeller i hjerte- og karsykdom og er en nettverksarena for forskere med interesse for temaet. Ideen til senteret hadde senterleder Professor Eva Gerdts hatt i en årrekke, men det var først etter at Hjertefondet ved Universitetet i Bergen tok kontakt at arbeidet for alvor skjøt fart. Etter å ha mottatt finansiering fra Hjertefondet, Bergen Sanitetsforening, Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation ble senteret etablert i juni 2020. Senteret ligger i 9.etasje i Laboratoriebygget og administreres under Klinisk institutt 2.

Forskning på hjertesykdom hos kvinner er senterets hovedoppgave, men senteret er også en nettverksarena for forskere og stipendiater. Senteret arrangerer også seminarer og driver undervisning. Målsetningen med senteret er å jobbe for økt ressurstilførsel til forskningsfeltet, samt å øke kompetansen om hjertesykdom hos kvinner blant forskere, helsearbeidere, helsepolitikere og folk flest.

Senterleder Professor Eva Gerdts er en pioner innen forskning på hjertesykdom hos kvinner, noe hun mottok Hjerteforskningsprisen for i 2022. Senterets ledergruppe ledes av seniorforsker Helga Midtbø. I tillegg er en rekke andre forskere og stipendiater tilknyttet senteret.