Disputas: Elinor Chelsom Vogt

Prøveforelesning:      Torsdag 02. mars 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Oppgitt emne:                «Optimising women’s reproductive and general health to impact the global burden of disease»

Foto/ill.: Magnus Skrede

Disputas:                    Torsdag 02. mars 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel:      «Epidemiology and etiology of primary ovarian insuffciency»

  1. opponent: Professor Nicholas Panay, Imperial College London, Storbritannia
  2. opponent: Førsteamanuensis Elisabeth Qvigstad, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Cathrine Ebbing , Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emerita Birgitta Åsjø.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *