Daglige arkiver: 17. februar 2023

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Da er årets første søknadsrunde til NFR i full gang, og flere har allerede sendt en søknad til forskerprosjekt for fornyelse/kvinnehelse og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Våre unge forskere har søknadsfrist om noen uker (forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO). Nå innfører NFR endringer som iverksettes fra og med FRIPRO-utlysningene som publiseres til høsten, etter oppfordring fra kunnskapsdepartementet om å redusere antall søknader, begrense ressursbruken og øke innvilgelse til 25 prosent. I korte trekk blir det følgende:

  • løpende FRIPRO søknadsbehandling
  • karantene for søknader som får karakter lavere enn 5,5 (forskerprosjekt for fornyelse) eller 4,5 (unge talenter)
  • når FRIPRO-søknaden er sendt, vil du som prosjektleder få en 12 måneders karenstid til du kan sende neste søknad
  • du kan ikke være prosjektleder for mer enn ett FRIPRO-prosjekt av gangen
  • krav om 6 års erfaring etter doktorgrad for Forskerprosjekt for fornyelse

Mer informasjon kan finnes på NFR sine hjemmesider (https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/viktige-endringer-i-forskningsradets-soknadsbehandling/).

Riktig god helg!

Silke Appel