Daglige arkiver: 19. april 2022

Frist for registrering av hovedferie i selvbetjeningsportalen er 1. mai.

Alle ansatte skal registrere sin ferie i selvbetjeningsportalen. Dette gjelder uavhengig av stillingstittel eller stillingsandel.

I god tid før uttak av ferie skal du drøfte ditt ferieuttak med nærmeste leder. Ferien skal så registreres i selvbetjeningsportalen for godkjenning. I merknadsfeltet skal påføres at ferie er avtalt med nærmeste leder.

Hovedferieperioden strekker seg fra 1. juni til 30. september. I denne perioden er det forventet at alle ansatte tar ut 3 uker sammenhengende ferie. Lengre ferieuttak, eller andre avvik kan avtales med nærmeste leder, og må godkjennes gjennom søknad i selvbetjeningsportalen. Ferieplan for hovedferieperioden skal foreligge senest 1. mai, og alle ansatte må derfor registrere sine ferieønsker i god tid før denne datoen.

Det er også viktig å planlegge sitt ferieuttak for resten av året. Uttak av restferie skal være søkt om i selvbetjeningsportalen senest 1. oktober.

Du finner lenke til pålogging i selvbetjeningsportalen, og veiledning til bruk av portalen på følgende lenke: Selvbetjeningsportalen | Ansattsider | UiB  Merk at du må velge knappen ‘Fraværssøknader’ og ‘Opprett søknad’.

 

 

 

Bli med på Forsker grand prix? Søknadsfrist 30. april

Er du ph.d.-kandidat og har lyst å lære mer om formidling?

Forsker grand prix er en forskningsformidlingskonkurranse for ph.d.-kandidater, og i år er Bergensfinalen 28. september.
Som deltaker i Forsker grand prix får du en fantastisk mulighet til å lære mer om hvordan du når frem med budskapet ditt til et stort publikum.

De ti deltakerne får bl.a.:

  • Individuell coaching og fellessamlinger
  • Hjelp til storytelling, formidling av budskap, kameratrening, håndtering av presse
  • Blir attraktiv på arbeidsmarkedet, kandidater har fått fast jobb på grunn av Forsker grand prix
  • Nettverk i Forskningsrådet og i andre fagmiljøer
  • Tverrfaglig nettverk

Søknadsfrist 30. april: Søknadsskjema finner du på Forskningsdagene i Bergens nettsider.

NB: Du kan ikke kan ha disputert før konkurransen finner sted.
Det er mulig å holde presentasjonen på engelsk, men fellessamlinger og coaching vil i hovedsak foregå på norsk.

Gå ikke glipp av denne flotte sjansen til å forbedre formidlingsevnene dine!

Beste hilsen

Ingeborg Revheim

Koordinator Forskningsdagene UiB