Daglige arkiver: 20. april 2022

Åpen gjesteforelesning ved Det juridiske fakultet

Den 16. mai arrangerer Det juridiske fakultet åpen gjesteforelesning med professor Stephen J. Morse fra University of Pennsylvania Law School and Department of Psychiatry, i samarbeid med forskningsprosjektet DIMENSIONS.

Tittelen på forelesningen er «Neurolaw: Perils and Promises» (se invitasjonen for en nærmere beskrivelse av temaet), og temaet kan ha interesse på tvers av ulike disipliner.  Invitasjon her!

Kreftforeningens hovedutlysning, Forskerprosjekt 2022 -Frist 31. mai

 

 

Open Call, Rosa sløyfe, Krefttak mot Kreft og geografisk spredning

Kreftforeningen arbeider for å bekjempe og forebygge kreft, og for å forsikre et best mulig liv for kreftpasienter og deres pårørende.

Kreftforeningen lyser ut midler til Forskerprosjekter innen disse tematiske områdene:

  • Fri kreftforskning (Open Call, 130 millioner kroner).
  • Brystkreft (Rosa sløyfe, 28 millioner kroner).
  • Kreft med spredning (Krafttak mot kreft, 20 millioner kroner).
  • Kreftforskning ved institusjoner utenfor de store byene (8 millioner kroner).Les mer om utlysningen her: https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/
  • Skal du søk Kreftforeningen i 2022? Da må du fylle ut skjemaker under:

Jeg planlegger å søke Kreftforeningen med frist 31. mai