Daglige arkiver: 26. april 2022

Forskningstermin 2023 – søknadsfrist 6. mai

Fristen for å søke om forskningstermin 2023 er 6. mai.  send søknaden på  epost til Irene.hjelmaas@uib.no

Vitenskapelig tilsatte i fast stilling (50 % eller mer) finansiert av UiB/Det medisinske fakultet,
har anledning til å søke om forskningstermin.

Den enkelte søker fyller ut søknadsskjema og leverer komplett søknad til instituttet. Instituttet
skal ved søknadsfristens utløp utarbeide en innstilling over mottatte søknader.
Se retningslinjene pkt. 2.4.

Dersom det er flere søkere fra samme institutt, ber vi om at instituttleder setter opp en
prioritert liste over søkerne.

Instituttene må sørge for at søknadene er komplett med vedlegg og signaturer før
oversendelse. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert

Vi ber instituttene sende alle søknader med vedlegg til Dokumentsenteret
(post@med.uib.no) innen 1. mai, eller legger søknader med vedlegg direkte på saken i
ephorte (22/5466).
Retningslinjer for tildeling av forskningstermin for vitenskapelig tilsatte ved UiB, finnes på
følgende lenke Retningslinjer.

Søknadsskjema er vedlagt, men ligger også på fakultetets nettside:
https://www.uib.no/med/111864/forskningstermin

Her finner man også lenker til annen nyttig informasjon i forbindelse med forskningstermin og
utenlandsopphold.
Vi ber om at informasjon videreformidles til de førsteamanuenser og professorer med minst
50 % fast stilling ved instituttet.