Daglige arkiver: 1. april 2022

Økonomiske realiteter – ledelsen tar grep

Instituttleder Njølstad har redegjort for K2 sin økonomi som innebærer store kutt i våre budsjetter. Dette gjør at vi må ta radikale grep. Derfor foreslår ledelsen at lønnen til alle K2-ansatte kuttes med 5%, med unntak av de som sitter i ledergruppen som får en stor belastning med å gjøre dette. Videre vil alle driftsmidler til PhD-studenter og postdoktor-stipendiater bli inndratt og disponert av instituttleder. Man kan søke tilbakebetaling av inntil halve driftsbevilgningen til spesielt viktige oppgaver. Videre må alle PhD-studenter eller deres forskningsgruppe betale for bedømmingen av PhD-avhandlingene. Til slutt, alle KG-Jebsen og Trond Mohn sentre ved K2 vil bli ilagt en ekstra «skatt» for å dekke underskuddet, forslagsvis 250 000 per år.

Vi beklager at vi må gjøre så radikale grep for å få budsjettet i balanse, men vi ser ingen annen utvei. De detaljerte kuttene kan du lese om ved å klikke på denne lenken.

God helg, når den tid kommer

På vegne av ledelsen

 

Eystein Husebye

Visestyrer

Sergio Mora

Hva jobber jeg med?

Jeg er utdannet siviløkonom og har fra tidligere jobbet med renovasjon i Bodø. Høsten 2021 ble min samboer ferdig som LIS1 ved nordlandssykehuset og videre bestemte vi oss for å flytte tilbake til Bergen. Jeg fikk muligheten til å jobbe som Prosjektøkonom ved K2, noe som var en god mulighet med stort utviklingspotensial. Åttende november var min første arbeidsdag og jeg har innen denne korte perioden fått et godt inntrykk av K2 som arbeidsplass og ikke minst mine nærmeste kollegaer.

Som Prosjektøkonom er jeg et støtteapparat for forskerne og mine arbeidsoppgaver er hovedsakelig knyttet til økonomistyring av de ulike prosjektene. For øyeblikket går mye av tiden til årets NFR søknader.

Hvorfor liker du å jobbe på K2?      

Først og fremst skyldes det et godt arbeidsmiljø der alle har tatt meg godt imot og bidrar til gruppedynamikken. Jeg har fått et bilde av at på K2 prioriteres arbeidsmiljøet og vi er flinke til å samles og bli kjent på et mer personlig nivå. I tillegg til dette er det givende å kunne støtte forskerne som har en så samfunnskritisk rolle.

 

 

Nytt kurs i UiB Opp 1.7 Hva trenger du å vite om om juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB

Foto/ill.: UiB

NFR prosjekter – fra tildeling til kontrakt

Formålet med kurset er å gjøre rådgivere og andre som jobber med NFR prosjekter ved fakultet/institutt kjent med kontraktsfasen i NFR prosjekter. I løpet av kurset vil kontraktsrådgiverne snakke om blant annet:

 

  • Hva må fakultet/institutt må være obs på i søknadsfasen som kan få betydning for kontraktsinngåelse og prosjektoppstart, herunder klassifisering av prosjekt (samarbeid/oppdrag/underleverandør og F&U-leverandør)
  • Tildeling av NFR prosjekt og utarbeiding av samarbeidsavtale/andre avtaler med partnere
  • Oppfølging av kontrakten og samarbeidsavtaler/andre avtaler i prosjektets levetid.

Det vil i forkant av kurset deles ut kursmateriell, blant annet en case som må løses på forhånd.

Kurset er for alle som arbeider med NFR prosjekter og som ønsker å lære med om kontraktsfasen.

Språk: Norsk eller engelsk

Tid: 16. juni 2022 kl. 0900-1200 (3 timer)

Sted: Jussbygget Seminarrom 3

Kursholdere: Kontraktsrådgivere ved FIA

https://www.uib.no/boa/153170/uib-opp-17-juridisk-st%C3%B8tte-til-eksternfinansierte-prosjekt-ved-uib

Disputas-Reidun Aarsetøy

Foto/ill.: Hildegunn Aarsetøy

Prøveforelesning:     Torsdag 07. april – 2022 kl. 10.30

Hovedveileder:professor emeritus Dennis W.T. Nilsen
Medveileder: professor Ottar Nygård

Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Oppgitt emne: «Coronary angiography following successful resuscitation after cardiac»

Disputas: Torsdag 07. april – 2022 kl. 12.30

Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Avhandlingens tittel:       “Biomarkers related to outcome in patients with out-of-hospital cardiac arrest and in hospitalized patients with clinically suspected acute coronary syndrome”

  1. opponent: Professor Kjetil Sunde, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Professor Sigrun Halvorsen, Universitetet i Oslo
  3. Medlem av komiteen: Professor Eva Gerdts, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Alf Inge Larsen.

Åpent for alle interesserte

 

 

Disputas- Jie Gao

Prøveforelesning:     Onsdag 20. – april 2022 kl. 9.15

 Hovedveileder: ph.d. Klaus Meyer
Medveiledere: professor Per Magne Ueland og professor Ottar Nygård

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne: “Protein biomarkers: Detection, Clinical Use and Pitfalls”

Disputas: Onsdag 20. – april 2022 kl. 11.15

For tilgang til digitalt møterom klikk her:

Avhandlingens tittel:       “Multiplex immuno-MALDI-TOF MS for targeted quantification of protein biomarkers and their proteoforms related to inflammation and renal dysfunction. Method development and application“

  1. opponent: Ph.d. Simone Koenig, University of Münster, Germany
  2. opponent: Førsteamanuensis Tao Lan, China National institute of Standardization
  3. medlem av komiteen: Professor Silje Skrede, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

 

 

CCBIO Annual Symposium May 10-11 at Solstrand Hotel

CCBIO has the pleasure of inviting you to the 10th CCBIO Annual Symposium May 10-11 at Solstrand Hotel close to Bergen.

 

The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The 2021 symposium was a success with more than 300 participants, and we expect the 2022 symposium to be even better. This year you can choose between attending online for scientific updates, or in-person at Hotel Solstrand in order to also enjoy the company of all the other researchers, and the informal and mutually fertilizing scientific crosstalk in the breaks and the evening.  We expect the symposium to become fully subscribed, and strongly recommend you to register early. Deadline is April 13.

Les mer her!

We have secured a range of international speakers, among them Marta Bertolaso, Go van Dam, Christine Desmedt, Silvio Gutkind, Olli Kallioniemi, Srinivas Malladi, and Malin Sund. We will also have some local speakers.

Younger researchers will be offered slots for 3 -minute speed-talks as well as two extended poster sessions with ample time for interaction between the participants.

The heavily subsidized registration fee is 2500 NOK/260 Euro per person. In order to enable us to accommodate 200+ participants in the 138 rooms available, we are dependent upon as many as possible sharing rooms (up to four).  So, please indicate if, and with whom, you are willing to share your room when you register online.

For an overview of speakers, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Symposium website: www.ccbiosymposium.no

Registration deadline, April 13: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=12330854

Practical information:  https://filesender.uninett.no/?s=download&token=77799d77-a7a7-4c57-95d2-5375e052063f

Further information about CCBIOwww.ccbio.no

We look forward to seeing you at our symposium!

On behalf of CCBIO’s Director, Lars A. Akslen

 

Valg av medlemmer til universitetsstyret 2022

Det er valg til Universitetsstyret for gruppe B neste uke.

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B ( midlertidig vitenskapelig ansatte i undervisnings- eller forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2022-31.7.2023. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i gruppe B.

Forslagsfrist1. mars 2022 kl 12.00

Valgperiodemandag 4. til torsdag 7. april 2022. Det elektroniske valglokalet åpner
kl 09:00 mandag og avsluttes kl 12:00 torsdag.

les mer om Kandidatene til universitetsstyret her!