Daglige arkiver: 21. april 2022

Ønsker du å bidra under Forskningsdagene i Bergen?

UIB er den største bidragsyteren til festivalen i Bergen, og vi håper flere fagmiljøer vil bli med å synliggjøre forskning for byens befolkning. Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival og foregår i år fra 21. september til 2. oktober.

 Nå søker vi bidrag til:
Forskningstorget

  • 23. og 24. september i et stort telt på Festplassen, fylt med 25-30 stasjoner fra byens forsknings- og utdanningsinstitusjoner
  • Målgruppe: elever i 6. og 7. trinn (23. sept), hele byens befolkning (24. sept)
  • Alle fagfelt velkommen, stasjonene bør kunne engasjere målgruppene med aktiviteter/oppgaver
  • Meld interesse innen 25. april

Skolebesøk

  • 21.-23. september: enkeltforskere eller team reiser ut til skoler og holder et undervisningsopplegg på maks én time
  • Målgruppe: 8.-10 trinn, alle ungdomsskoler i Bergen
  • Alle fagfelt velkommen! Vi ønsker å engasjere elevene i aktivitet eller oppgaver.
  • Man kan delta en, to eller alle tre dager
  • Påmelding innen 20. mai (kort beskrivelse + tittel, tekst og bilde til programmet) i skjema på Forskningdagene i Bergens nettsider.

Informasjonsmøte om forskningstorget og skolebesøk 29. april:
Er ditt fagmiljø interessert i å ha en forskningsstasjon eller delta på skolebesøk? Send e-post til ingeborg.revheim@uib.no, så blir du invitert til et informasjonsmøte og/eller en prat.

Har dere allerede planlagt et arrangement i festivalperioden?
Ta kontakt, så kan vi får det med i programmet og promotere det sammen med resten av festivalen.

Se også mer informasjon: