Økonomiske realiteter – ledelsen tar grep

Instituttleder Njølstad har redegjort for K2 sin økonomi som innebærer store kutt i våre budsjetter. Dette gjør at vi må ta radikale grep. Derfor foreslår ledelsen at lønnen til alle K2-ansatte kuttes med 5%, med unntak av de som sitter i ledergruppen som får en stor belastning med å gjøre dette. Videre vil alle driftsmidler til PhD-studenter og postdoktor-stipendiater bli inndratt og disponert av instituttleder. Man kan søke tilbakebetaling av inntil halve driftsbevilgningen til spesielt viktige oppgaver. Videre må alle PhD-studenter eller deres forskningsgruppe betale for bedømmingen av PhD-avhandlingene. Til slutt, alle KG-Jebsen og Trond Mohn sentre ved K2 vil bli ilagt en ekstra «skatt» for å dekke underskuddet, forslagsvis 250 000 per år.

Vi beklager at vi må gjøre så radikale grep for å få budsjettet i balanse, men vi ser ingen annen utvei. De detaljerte kuttene kan du lese om ved å klikke på denne lenken.

God helg, når den tid kommer

På vegne av ledelsen

 

Eystein Husebye

Visestyrer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *