Fellesutlysning haust 2021

Det er lyst ut 9 stipendiat stillingar hausten 2021. Seks (6) av stillingane er opne, medan tre (3) er øyremerkt studentar som går på forskarlina ved fakultetet.

Vedlagt er utlysingstekst på norsk og engelsk. Me gjer merksam på at det er gjort endringar i retningslinene for vurdering av søknadane som det vert vist til i utlysingsteksten.

Det er ikkje lyst ut postdoktor stillingar denne gongen.

Utlysningstekst – norsk

Utlysningstekst – engelsk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *