Daglige arkiver: 24. september 2021

Ukens leder

OSKE og søknadsfrist for status som merittert underviser

Status som merittert underviser er en meritteringsordning som er innført på norske universiteter på bakgrunn av stortingsmelding 16 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning». Målet er å stimulere til økt undervisningsinnsats, belønne viktig utviklingsarbeid og fremme utdanningskvalitet. Ved MED medfører statusen permanent lønnstillegg i tillegg til heder og ære og medlemskap i et «pedagogisk akademi» av meritterte undervisere ved fakultetet. Pedagogisk basiskompetanse er et krav; ta Workshop i pedagogisk mappe eller kontakt Enhet for læring om du er i tvil om du oppfyller kravene til pedagogisk basiskompetanse. Det er nå for andre gang mulighet til å søke status som merittert underviser. Det er viktig å lese utlysningsteksten og kriteriene nøye, og adressere kriteriene man blir bedømt etter! Ta gjerne kontakt med meg på mette.vesterhus@uib.no om du overveier å søke eller lurer på noe. Vi håper at noen av våre dyktige og engasjerte undervisere vil skrive gode søknader som når opp!

Søknadsfrist: 1. november.

OSKE 12 skal avholdes 8. desember, og planleggingen er godt i gang. Fagmiljøene som har fått oppgaver fra sitt fagfelt trukket ut er bedt om å rekruttere sensorer og reserver. Studieledelsen har fått beskjed og vil gå i gang med å finne administrative og teknisk ansatte som kan bidra. OSKE er et viktig og stort arrangement som krever at vi løfter sammen, og vi forventer at alle møter forespørsler om å bidra med velvilje og en løsningsorientert innstilling. Takk til alle administrative og undervisere som har fått dette til på en god måte tidligere år – og til de som i høst vil bidra til å få OSKE 12 av stabelen!

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

SAVE THE DATE October 20, 15.00: Celebration seminar for Bjørn Tore Gjertsen being awarded King Olav V’s Prize for Cancer Research 2021

Dear all

We are happy to invite you to a celebration seminar October 20 at 15.00 to celebrate the awarding of King Olav V’s Prize for Cancer Research 2021 to CCBIO PI and Co-Director Bjørn Tore Gjertsen.

Place: Store Auditorium (the large auditorium), Sentralblokken (main building), Haukeland University Hospital.

Time: October 20, 2021 at 15:00

At the end of the seminar, a reception with tapas and refreshments will be held at the back of the auditorium.

Prior to the seminar on October 20, the award ceremony itself will take place in Oslo on October 18, 13-14.00.  H. M. King Harald will then present the prize to Professor Gjertsen and the whole ceremony will be streamed online as well as showed in real time on screen in the auditorium in Armauer Hansens Hus.

Link to award ceremony

More info about the prize here

Save the dates for now, and more info, including registration, will follow!

Ny redaktør for K2-nytt

Hei.

Jeg har fått gleden av å ta over som redaktør for K2-nytt.

Mitt navn er Jens Vikse. Til vanlig jobber jeg som lege i spesialisering i revmatologi, men har nå startet jeg i en fire års stipendiatstilling ved UiB. Prosjektet mitt omhandler den (relativt) nyoppdagede revmatologiske sykdommen “IgG4-relatert sykdom”.

I tillegg til revmatologi, har jeg en interesse for immunologi og undervisning. Jeg har laget et læreverk i immunologi, som dere kan lese mer om her.

Jeg ser frem til redaktørjobben. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt per e-post.