Daglige arkiver: 10. september 2021

Gratulerer til Bjørn Tore Gjertsen med Kong Olav Vs Kreftforskningspris

Selv om dette ble allerede nevnt i forrige ukes K2nytt er det nok verdt å gjenta: Vi er veldig stolte og gratulerer Bjørn Tore Gjertsen med Kong Olav Vs Kreftforskningspris. Den er velfortjent!

Ellers er nok mange av dere opptatt med undervisning og å skrive søknader – husk blant annet søknadsfrist for Helse Vest forskningsmidler 15/9, opprykk til professor 15/9 og frist for å søke stipendiatstilling fra MED 19/9. Der har det for øvrig vært noen endringer i retningslinjene: en person kan ikke være hovedveileder for mer enn fire personer i rekrutteringsstillinger (stipendiat og postdoc) finansiert fra fakultetet (https://www.uib.no/med/65433/ledige-stillinger)

Til sist noen ord om koronasituasjonen: mange av oss er nå fullvaksinerte, og vi ønsker å ha så mange som mulig tilbake på campus. Ansatte som er avhengig av offentlig transport kan ha hjemmekontor hvor det er mulig, men det må avtales på nytt med nærmeste leder. Vi vil helst at man ikke ha mer enn 2 dager med hjemmekontor per uke.

Ha en riktig god helg!

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet 2021/22

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler gjennom Erasmusprogrammet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling, for ansatte innen alle typer stillingskategorier; både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Det finnes mer informasjon om ansattutveksling ved UiB her: http://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Les mer her.

Sex and gender in frontier research

 

Foredragsholder: Professor Sabine Oertelt-Prigione MD PhD MSc

Sabine Oertelt-Prigione er specialist i indremedisin, og arbeider med kjønnsforskjeller i medisin I et folkehelseperspektiv med spesielt fokus på utvikling av metoder for implementering av kjønn i medisinske vurderinger. Hun er professor i kjønnsspesifikk medisin ved Avdeling for allmennmedisin og kommunehelsetjeneste ved Radboud Medical Center in Nijmegen, i Nederland, og ved det nyetablerte medisinske fakultet ved Universitetet i Bielefeld, i Tyskland.

Les videre