Daglige arkiver: 1. september 2021

K2 Junior Retreat – November 22nd – 23rd

Dear all PhDs and PostDocs at K2,

We are pleased to invite you to the next K2 Junior Retreat, which will be held at Scandic Hotel Voss on November 22-23 (lunch-to-lunch). We will take the train together from Bergen on the morning of November 22, and return in the afternoon on the 23rd.

The idea of the annual retreat is to have an educational, social and inspirational meeting place for you, the younger members of our department. There will be Flash Talks (short presentations of your projects), science group work and other scientific and practical input relevant to you as an early career scientist/employee.

We will soon share the program and open the registration. Until then, please save the dates. We strongly encourage you to not miss out – and all is paid for by K2!

Best wishes,

Foto: Sara Finne

The Organizing Committee (Simon Dankel, Elvira Viñegra, Ester Kringeland, André Sulen, Katrin Kleinsmann, Pernille Svalastoga)

Fellesutlysning haust 2021

Det er lyst ut 9 stipendiat stillingar hausten 2021. Seks (6) av stillingane er opne, medan tre (3) er øyremerkt studentar som går på forskarlina ved fakultetet.

Vedlagt er utlysingstekst på norsk og engelsk. Me gjer merksam på at det er gjort endringar i retningslinene for vurdering av søknadane som det vert vist til i utlysingsteksten.

Det er ikkje lyst ut postdoktor stillingar denne gongen.

Utlysningstekst – norsk

Utlysningstekst – engelsk

Minneord: Gunnar Haukenes (1927-2021)

Ein nestor i norsk virologi, professor emeritus Gunnar Haukenes, er gått bort.

Gunnar Haukenes døde den 21. august 2021 etter kort sjukeleie i sitt 95. år. Han var fødd i Arendal i 1927 og viste seg tidleg som gåverik både intellektuelt og musikalsk med absolutt gehør. I unge år måtte han velgje mellom profesjonell karriere som pianist og legeutdanning. Det vart medisinen som vann, og han fullførte si medisinske utdanning ved Universitetet i Oslo i 1951.

Gunnar Haukenes forsvarte sin doktorgrad «Immunochemical studies on Polysaccharide A from Staphylococcus aureus” i 1962. Dette var blant dei tidlege doktorgradene ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, og han følgde opp med fleire publikasjonar i dette bakteriologiske emnet dei neste åra. Han hadde også eit forskingsopphald ved University of Rochester, New York, frå 1963 – 64.

Gunnar Haukenes sin faglege identitet er først og fremst knytt til oppbygginga av virologisk forskning og diagnostikk i Bergen, først med studiar av immunresponsen mot influensavirus, seinare med forsking på røde hunder virus, meslingvirus og HIV. I 1963 flytta den mikrobiologiske og immunologiske forskinga frå Allégaten og inn i det nybygde MFH-bygget, i dag Armauer Hansens hus, på den medisinske campus i Bergen.

På MFH-bygget vart det frå 1966 oppretta eit eige Viruslaboratorium med Gunnar Haukenes som den første leiar, først som dosent ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi og samtidig overlege i virologi ved Haukeland sjukehus. I dei kombinerte universitets- og sjukehusstillingane bygde Haukenes i dei neste åra opp både virologisk forsking og diagnostikk i Bergen. Hans dosentstilling vart i 1972 endra til personleg professorat.

Medisinstudentar minnest Haukenes som ein svært dyktig og grundig forelesar i virologi, og som ein engasjert og vennleg person som kunne svare på spørsmål i pausane.

Gunnar Haukenes hadde eit kolossalt kunnskapsregister i medisinsk mikrobiologi og vart konsultert av kollegaer både lokalt og nasjonalt og imponerte alltid med sine presise og kloke svar. I det norske og skandinaviske virologimiljøet var han ein autoritet og vart omtala som ein av skandinavias fremste virologar i si tid.

I heile sitt liv spelte han dagleg og dyktig på piano. Dei siste 7 åra, etter at kona døde, har Haukenes bodd ved Fantoft Omsorgssenter, der han dagleg og til det siste spelte piano for dei andre beboarane.

Gunnar Haukenes blir hugsa som ein sympatisk og dedikert forskar og forelesar med stor integritet og djup kunnskap som kom mange til nytte.

 

For kollegaer ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus,

Lars Haarr, Birgitta Åsjö, Karl-Henning Kalland, Elling Ulvestad

The 22nd Broegelmann Lecture, 15. Oktober, 14:00 CET

Foredrag ved Vijay Kuchroo, DVM, PhD

Role of Tim-3 in regulating anti-tumor immunity

Vijay Kuchroo er Samuel L. Wasserstrom Professor of Neurology, Harvard Medical School, Seniorforsker ved Brigham and Women’s Hospital, og Co-Director of the Center for Infection and Immunity at the Brigham Research Institutes, Boston. Vijay Kuchroo er en verdenskjent immunolog, og han var den første som beskrev utviklingen av patogene Th17 celler som har vist seg å ha en sentral rolle i mange autoimmune sykdommer. Dessuten var hans lab først ut med å beskrive TIM genfamilien, med Tim-3 som en inhibitorisk reseptor på T celler. Foredraget kan følges via zoom    https://uib.zoom.us/j/67797033399?pwd=OVN2dWFReW5sU3d4d0d4VXJaN1NlQT09

Program