Månedlige arkiver: oktober 2021

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Og enda en gang har jeg all grunn til å være stolt på K2 ansatte: Etter all feiringen i forrige uke ble Eva Gerdts i går kveld også tildelt Helse Vests forskningspris 2021! Gratulerer så mye til enda en velfortjent pris!

Men hun er ikke eneste fra K2 som kan gratuleres: På årlige konferansen til Skandinavisk Selskap for Immunologi (Scandinavian Society for Immunology, SSI) forrige uke i Århus ble Kate Frøland fra Broegelmanns forskningslaboratorium oppnevnt som æresmedlem. Hun har over flere tiår vært uunværlig for redaksjonen av tidsskriftet «Scandinavian Journal of Immunology» som er tidsskriftet tilknyttet SSI. Gratulerer så mye!

Ellers ønsker jeg å takke alle dere som har hjulpet og støttet meg som fungerende instituttleder siste månedene. Det har vært veldig kjekt å være leder for så mange flinke og entusiastiske (og tidvis litt krevende 😉) personer! Fra mandag av (1. november) er Pål tilbake som leder, velkommen igjen!

Ha en riktig god Halloween helg!

Fakultetets dag 2021

Fakultetets dag 2021 ble avholdt i aulaen i AHH den 20. oktober. Her ble prisvinnere hedret med blomster, diplom og foredrag.

Fra K2 vant Eva Gerdts prisen for Årets forsknings-/innovasjonsmiljø med forskningsgruppen «Hypertensjon og hjertedynamikk / Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner».

Gratulerer til Eva med velfortjent pris og takk for spennende og viktig innlegg om forskning på kvinnehjerte.

Linker:

Fakultetets pris for beste forsknings-/innovasjonsmiljø tildelt Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner | Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner | UiB

Prisvinnere Fakultetets dag 2021 | Det medisinske fakultet | UiB

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner | Universitetet i Bergen (uib.no)

Oppretter senter for kvinnehjerteforskning | Det medisinske fakultet | UiB

Feiring av tildeling av Kong Olav Vs Kreftforskningspris til Bjørn Tore Gjertsen

Onsdag 20. oktober ble Bjørn Tore Gjertsen feiret med musikalske innslag, taler og foredrag både fra Universitetet og Helse Bergen i auditoriet i sentralblokken.  Fra K2 holdt nestleder Eystein Husebye en rosende tale med gratulasjoner og overrekkelse av blomster.  Feiringen ble avsluttet med kaker, tapas og mingling.

Les mer her.

 

Årets lønnsforhandlinger 2021

Det har blitt gjennomført lønnsforhandlinger på UiB i høst som nå er ferdig.  Alle har blitt vurdert, men det har dessverre ikke vært rom for å gi opprykk til alle ansatte. De som har fått individuell lønnsendring har fått melding fra instituttet. Har du ikke hørt noe til nå, har du dessverre ikke fått noe mer enn det generelle tillegg denne gangen.

Forhandlingsresultat – Akademikerne

Resultatet skal iverksettes fra 1. mai 2021.

 • Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg:
  • Ansatte med lønn under kroner 499 999 – 1,8 %
  • Ansatte med lønn mellom kroner 500 000 og 524 999 – 1, 7%
  • Ansatte med lønn mellom kroner 525 000 og 549 999 – 1,6%
  • Ansatte med lønn over kroner 500 000 – 1,5 %

Forhandlingsresultat – LO, Unio og YS

Resultatet skal iverksettes fra 1. juli 2021.

Generelt tillegg til alle ansatte er gitt som regulering av lønnstabellen fra 1. mai 2021.

NFR hovedfrist 2. februar 2022 

NFR har neste år lagt sin hovedutlysning så tidlig som 2. februar.

Dette gjelder:

 • Forskerprosjekt for fornyelse
 • Forskerprosjekt for unge talenter
 • Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Fjellvettregel 1: Planlegg turen og meld fra hvor du går
Hvis du planlegger å søke midler fra denne utlysningen, er det viktig at du notere deg fristen for å melde fra til instituttet at du tenker å søke: 15. November 2021

Administrativ støtte
Du som fremtidig prosjektleder har ansvar for at søknaden forankres både økonomisk og faglig med BDM (Maria Holmås) på vårt institutt. Den enkleste måten å starte den prosessen er at du fyller ut denne skjemakeren.

Vi står klar til å bistå med administrativ støtte. Lykke til!

Invitasjon til å bidra på Lærernes dag 2022

Vil du bidra på Lærernes dag (tidligere faglig-pedagogisk dag) som går av stabelen 28. januar 2022?

Lærernes dag vil være et fysisk og et digitalt arrangement. Det fysiske arrangementet blir i Grieghallen 28. januar og det digitale arrangementet tar utgangspunkt i produksjoner som er spilt inn i studio i forkant i UiB Læringslab.

Til forskjell fra tidligere år er det i 2022 ikke et overordnet tema for dagen. Målgruppen er lærere og andre aktører i skolen. Man registrerer selv hva man ønsker å bidra med innen 15. november, via dette skjemaet

Bidraget kan være i form av foredrag, samtale/debatt mellom flere bidragsytere eller utstilling/demo/praktisk forskningsformidling i vrimleareal.

Her finnes mer utfyllende informasjon om arrangementet samt format og lengde på bidragene.

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Denne uken skulle jeg egentlig ønske Pål velkommen tilbake som instituttleder, men etter innspurten med SFF søknaden tar han først litt velfortjent ferie før han er tilbake ved roret fra 1. november. Så jeg får styre instituttet litt til 😊.

Som dere forhåpentlig vet, har alle UiB ansatte en egen personside hvor man kan laste opp et bilde og legge inn informasjon om fagfeltet, kompetanse og mer. Dette er veldig nyttig og gjør det mye lettere å finne personer og samarbeidspartnere, og ikke minst blir det mye lettere å gjenkjenne folk når man treffer de. Jeg vil gjerne benytte denne lederen til å oppfordre alle til å sjekke siden og oppdatere informasjonen som ligger der, siden er ikke vanskelig å redigere (https://manual.uib.no/webmanual/personside/). Rose kan være behjelpelig med å ta bilde.

Hilsen fra Århus hvor jeg nyter å være på min første «vanlige» konferansen etter korona-tiltakene.

Påmelding for OSKE12, desember 2021

Den 8. desember 2021 arrangeres OSKE12 for sisteårsstudentene på medisin. I den forbindelse trenger vi som vanlig hjelp fra og teknisk- og administrativt personale for at dette skal gå. Vi setter veldig pris på om dere kan bidra til dette.

Her er lenke til påmelding.

Kort om OSKE12:

 • Selve eksamen er 8. desember
 • Rigging av sløyfer og utstyr foregår 7. desember
 • Nedrigging og rydding 8. og 9 desember.
 • Det er omtrent 80 studenter, fordelt på to puljer
 • Første pulje starter på morgenen, andre pulje etter lunsj
 • Puljene fordeles på fire sløyfer
 • Alle sløyfene vil være i BB-bygget (Bygg for biologiske basalfag i Jonas Lies vei 91.
 • Det er gratis lunsj for påmeldte på eksamensdagen.
 • Du får mulighet til å treffe kollegaer og studenter som du ikke ser daglig, noe som er veldig kjekt.

Som vanlig vil det holdes informasjonsmøter når OSKE nærmer seg.

 

Welcome to Open Access Week 2021!

In collaboration with several Norwegian academic libraries, RDA (Research Data Alliance) Norway and ELIXIR Norway, Bergen University Library presents a series of events with topics related to open publishing, open science and data sharing.

Most events are digital and are open to anyone interested.

The webinars before lunch are part of a collaboration between UiB, UiT, HVL, UiS, NTNU, USN, INN and UiO, and you can find more information and sign up for the individual webinars by clicking the links or see here.

The webinars after lunch are local (UiB) and you can sign up for all the local webinars here. You only need to register once if you plan to participate in several local webinars.

Click here for more information and full program

Monday 25th of October:
10:00-11:30 Open Science is the new normal (NFR/Horizon Europe)
13:00-13:45 Open Science Support services at the UiB Library
14:00-15:00 Making Open Science visible: Researcher profiles and CV statistics

Tuesday 26th of October:
10:00-11:30 Lisenser for deling og gjenbruk av forskningsdata  (in Norwegian)
13:00-16:00 DMP workshop (physical)

Wednesday 27th of October:
10:00-11:30 How to share qualitative data: videos and interviews
10:00-11:00 Get your ducks in a row – steps to consider for sharing of sensitive data (including human genetic data)
13:00-13:30 Open and FAIR data – what, why and how?
13:30-14:00 UiB Open Research Data
14:00-15:25 Discipline-specific research data infrastructures:
14:00 ELIXIR Norway, Life sciences
14:20 CESSDA, Social sciences
14:45 Clarino, Language research
15:05 Bjerknes Climate Data Centre, Climate research

Thursday 28th of October:
10:00-11:30 Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten?  (in Norwegian)
13:00-14:00 Open access – step by step
14:15-14:45 Open access publications – statistics for Norway and UiB

Friday 29th of October:
10:00-11:30 Diamonds are forever. On the benefits and challenges of Diamond Open Access publishing

Ikke bare jeg, men også vi

For tiden diskuteres strategi både på fakultetet og instituttet; hvordan kan vi bli en bedre organisasjon for forskning, undervisning og formidling – og i forlengelsen av dette, hvordan skal vi gjøre K2 og UiB til en merkevare som tiltrekker seg de beste studentene, medarbeiderne og bevilgningene.

Selv om vi er individualister, handler det om å samarbeide, ha prosjekter som er tverrfaglige og tverrfakultære. Men det stopper ikke der. Vi må ha et godt samarbeid med helseforetaket om vi skal vinne fram i konkurransen om forskningsmidler og kunne gi våre studenter den beste undervisningen.

Hvordan dette skal gå til er ikke alltid opplagt. Det er et ledelsesansvar å vise vei, men like viktig er at alle ansatte involveres i prosessen og blir engasjert i felles prosjekter og mål. Dette blir tema på K2 sitt strategiseminar 24-25 februar på Solstrand og vi i ledelsen håper så mange som mulig kan delta, ikke minst fra våre campi utenfor Bergen.

Samarbeid bygges gjennom møter og felles møteplasser viktig. Førstkommende onsdag arrangeres Fakultetets dag i Auditoriet AHH fra kl 10-13. Samme ettermiddag blir Bjørn-Tore Gjertsens tildeling av Kong Olav den Vs kreftforskningspris feiret i Store auditorium. Bli med å feire de som har utmerket seg det siste året og diskuter samarbeid og strategi med dine kollegaer

Eystein Husebye

Nestleder

Kristine Aasebø – disputas 22. oktober 2021

Foto: Jørgen Barth

Kristine Aasebø

Prøveforelesning:    Fredag 22. oktober 2021 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                 “The role of liquid biopsies in diagnostics and disease monitoring of colorectal cancer”

 

 

Disputas:                  Fredag 22. oktober 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:       “Presence and effect of tumour biomarkers in a population-based series of metastatic colorectal cancer patients”

 1. opponent: Professor Mef C. Nilbert, University of Copenhagen, Denmark
 2. opponent: Professor Åslaug Helland, Universitetet i Oslo
 3. medlem av komiteen: Professor Anders Molven, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Åpent for alle interesserte

Link til digital disputas

Pressemelding

Marta Erdal – disputas 27. oktober 2021

Prøveforelesning:    Onsdag 27. oktober 2021 kl. 10.15

Sted:                                Olavssalen i Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Oppgitt emne:                 “The role of health economic studies for the approval and clinical implementation of new COPD pharmaceuticals in Norway”

 

Disputas:                  Onsdag 27. oktober 2021 kl. 12.15

Sted:                                Olavssalen i Gamle hovedbygg, Jonas Lies vei 71

Avhandlingens tittel:       “Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): exacerbations and costs”

 1. opponent: Ph.d. Gunnar Einvik, Akershus Universitetssykehus
 2. opponent: Førsteamanuensis Karin Lisspers, Uppsala Universitet
 3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Mette Vesterhus, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Jon Hardie.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Masterprosjekter i biomedisin

Programutvalget på Institutt for Biomedisin ønsker å oppfordre det vitenskapelige fagmiljøet til å tilby masterprosjekt i biomedisin som skal gjennomføres i perioden høst 2022 – vår 2023. Bruk vedlagt mal. Vi ønsker at bidragene er formulert på engelsk.

Vi vil gi ut de inn sendte prosjektet til studentene i løpet av høstsemesteret

Vennligst send inn masterprosjektet innen 31. Oktober til Siri Tangen Aaserud, masterkoordinator, Institutt for biomedisin, eller til studie@biomed.uib.no

ERC online kurs med Yellow Research organisert av UiO og NFR (NB! påmeldingsfrist 17.10)

Her er to muligheter for lære om ERC søknader: først et kurs, deretter en lesedag

KURS 21. oktober:
ERC online kurs med Yellow Research organisert av UiO og NFR.
Mer informasjon her

Påmelding innen 17.10. 

LESEDAG 3. november (to mulige tidspunkt å velge mellom):

ERC Proposal Reading Day in Bergen

UiB, Bjørn Christiansens hus, Christies gt 12, Seminar room 111

Wednesday November 3rd 2021 at 10:15 to 13:00

Deadline Sunday October 31st 2021 at 23:58

11 of 20

ERC Proposal Reading Day in Bergen

UiB, Bjørn Christiansens hus, Christies gt 12, Seminar room 111

Wednesday November 3rd 2021 at 13:15 to 16:00

Deadline Sunday October 31st 2021 at 23:58

14 of 20

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Dette blir en forholdvis lang leder, vennligst les alt!

Jeg skal begynne med noen kjekke saker: Jeg håper at så mange som mulig har anledning til å delta på Fakultetets dag 20. oktober kl. 10-13, hvor fakultetets undervisnings- og forskningspriser skal utdeles på auditoriet på AHH.

Blant annet går prisen for årets forskningsmiljø til Eva Gerdts sin forskningsgruppe Hypertensjon og hjertedynamikk/Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, og «Endopodden» blir premiert med undervisningspris.

Dagen fortsetter så på veldig hyggelig vis med et festseminar for Bjørn Tore Gjertsen i anledning tildelingen av Kong Olav V’s kreftforskningsprisen kl.15-18 på Store Auditoriet, Sentralblokken. Her kreves det påmelding (klikk her). Vi må bare utnytte at koronarrestriksjonene har blitt lettet og vi kan samles igjen! Og ikke minst blir det servering 😊

Tredje hyggelige saken handler om fremragende forskning: kunne du tenke deg å søke ERC midler? Da har du nå muligheten til å søke fakultetet om støtte for en mentor. Tanken er at en mer erfaren ERC søker (gjerne en som har fått ERC midler tidligere) hjelper deg på veien. Dette er spesielt viktig for yngre forskertalenter. Hvis du er interessert ta kontakt med meg eller Amra for mer informasjon.

Sist men ikke minst: alle som har prosjekter som involverer håndtering av personopplysninger må sjekke RETTE for å se om alt er i orden. Det er mange prosjekter som krever endringer i RETTE, oftest mangler det en kort begrunnelse for behovet for å behandle personopplysningene.

Ha en riktig god helg (og høstferie for dem det gjelder)!

HMS-avvik skal meldes i UiBhjelp

5. oktober tar universitetet i bruk UiBhjelp for melding og oppfølging av HMS-avvik.

Det betyr at HMS-avvik som den enkelte oppdager skal registreres i meldeskjema i UiBhjelp.

 

Lurer du på hva HMS-avvik er? Det kan være:

 • brudd på HMS-retningslinjer og -prosedyrer
 • forhold som reduserer brannsikkerheten
 • tyveri eller hærverk
 • personskade som skjer på campus
 • uønskede hendelser på laboratoriet

Les mer om melding og oppfølging av HMS-avvik

Se også informasjon i følgende PowerPoint.

Med vennlig hilsen
Ledelsen ved fakultet/avdeling

The 22nd Broegelmann Lecture, 15. Oktober, 14:00 CET

Foredrag ved Vijay Kuchroo, DVM, PhD

Role of Tim-3 in regulating anti-tumor immunity

Vijay Kuchroo er Samuel L. Wasserstrom Professor of Neurology, Harvard Medical School, Seniorforsker ved Brigham and Women’s Hospital, og Co-Director of the Center for Infection and Immunity at the Brigham Research Institutes, Boston.

Vijay Kuchroo er en verdenskjent immunolog, og han var den første som beskrev utviklingen av patogene Th17 celler som har vist seg å ha en sentral rolle i mange autoimmune sykdommer. Dessuten var hans lab først ut med å beskrive TIM genfamilien, med Tim-3 som en inhibitorisk reseptor på T celler.

Link til foredraget på Zoom

Se også event-posteren her

Bjørn Tore Gjertsen celebration seminar

See also the event poster here
__________________________________________

Dear all,

We have the pleasure of inviting you all to a special celebration seminar October 20, 2021 at 15:00 to celebrate Bjørn Tore Gjertsen receiving King Olav V’s Prize for Cancer Research 2021. This will take place at Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland University Hospital.

We strongly encourage all of you to attend the talks and the informal gathering with plenty refreshments and light food. The seminar is open to all as long as you register and you are welcome to circulate this invitation.

Time: Wednesday October 20, 2021 at 15:00 – 18:00

Place: Store Auditorium 1, Sentralblokken (Hospital main building 3rd floor), Haukeland University Hospital.

Program:

 • Welcome and Introduction
 • Congratulatory statements
 • Scientific program
 • Closing remarks

Registration: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11257510

More information: Calendar event with detailed program
October 18, 13.00-14.00, you can watch the award ceremony online. Alternatively, the Medical Faculty will serve cake and coffee and host an on-screen live stream in the Auditorium in Armauer Hansens Hus,  12.30-14.00.

On behalf of CCBIO, K2, MED & HUS,
Best regards,

Lars A. Akslen
Director
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
University of Bergen

 

 

Obligatorisk tofaktor-pålogging på de fleste IT-tjenestene ved UiB

Fra mandag 11. oktober vil UiB-brukerkontoer for ansatte som ikke har aktivert tofaktor-pålogging bli stengt.

Stengingen vil bli gjennomført i bolker. Vi kan derfor ikke gi et eksakt tidspunkt for når den enkelte konto blir stengt, men regner med at det vil ta 2-4 dager før alle kontoer uten tofaktor-pålogging er stengt.

Veiledning finnes her

Påmelding til Kvinneklinikkens aller første forskningsdag

Kvinneklinikken inviterer til forskningsdag og har også med Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen den 20. oktober 2021 kl. 12-16.

Det blir påfølgende kveldsprogram i Litteraturhuset fra klokken 18.

Sted programmet på dagtid: Bikuben Haukeland Universitetssjukehus

Det blir presentasjoner av forskning og fagutviklingsprosjekter som er knyttet til alle avdelinger og yrkesgrupper ved Kvinneklinikken. Vi fortsetter med fokus på kvinnehelse i et arrangement med spennende paneldebatt og prisutdeling på Litteraturhuset fra klokken 18 (egen påmelding via lenken under).

Frist for påmelding for de som ønsker å presentere er 22.09.2021

Vi oppfordrer alle som har prosjekter om å melde seg på!

Målet med dagen er å få vise hvilke prosjekter som foregår på Kvinneklinikken, bli bedre kjent med hverandre og stimulere til fremtidig samarbeid om forskning og fagutvikling.

Påmeldingsfrist for alle andre er 13. oktober 2021.

På grunn av servering og organiseringen mhp smittevern i Bikuben trenger vi publikums-påmelding enten til første pulje klokken 12-14 eller andre pulje 14:05-16

Lenke til påmelding.

Registration K2 Junior Retreat 2021

Time: November 22-23, 2021
Place: Scandic Voss, Voss
Registration deadline: October 8, 2021

The Department of Clinical Science (K2) welcomes you to participate in the 4th K2 Junior Retreat for PhDs and postdocs, an arena for academic and personal development and local networking. This year we will meet at wonderful Scandic Voss at Voss. K2 covers all costs of the event.

This year’s topics will be
• How to get the best out for your PhD
• Open access
• Visualization of data
Invited guest speakers: Paul Simon Svanberg and TBA

At Voss, all participants will present their project in a 2-minute lightening talk. As soon as you have signed up for the retreat, we will email you instructions for an abstract.
We will travel together from Bergen to Voss by train. The registration deadline is October 20 at midnight. We have room for the 30 first who register. After that there will be a waiting list.

We hope to see you at Scandic Voss!
Register here.