Daglige arkiver: 11. juni 2021

Undervisning og undervisnings-prisdryss

Vi gjennomførte en vellykket undervisningsdag for K2 i samarbeid med K1 den 19. mai, med godt digitalt oppmøte. Takk til alle som deltok og bidro til at dette ble en flott dag!

Undervisningsprisen for K2 gikk denne gangen til Heiko Bratke ved seksjon for pediatri ved Haugesund sykehus. Han fikk prisen for sin innsats for på kort varsel å utvikle et flott, digitalt, godt strukturert undervisningsopplegg med case-basert undervisning i MittUiB da klinisk utplassering ble vanskelig under pandemien.

 

 

Åse Bjorvatn Sævik

Fakultetet har også delt ut undervisningspriser. PhD-student Åse Bjorvatn Sævik fra endokrinologimiljøet fikk velfortjent pris for utvikling av «Endopodden», en podcast om endokrinologiske emner som lages med aktive bidrag fra fagmiljøet så vel som fra medisinerstudenter. Prosjektet ble vurdert som så bra at det er nominert til årets UGLE-pris.

 

 

En annen av fakultetets undervisningspriser for 2020 gikk til pedagog og 1. amanuensis Monika Kvernenes som er leder for Enhet for læring. Monika har jobbet målrettet med pedagogisk kompetansebygging blant underviserne siden 2015. Hovedmålet er å bidra til best mulig læring for studentene og å gi underviserne pedagogiske metoder og hjelp til å forbedre seg som undervisere og tilretteleggere. På Undervisningsdagen fortalte hun oss om pedagogisk mappe. Ta kontakt om du trenger råd om hvordan du kan oppnå basisutdanning i pedagogikk og dokumentere din pedagogiske kompetanse i en pedagogisk mappe. Det legges nå tyngde bak kravet om dette.

UGLEne møttes på UGLE-møte denne uken for å diskutere organisering av undervisning. Det er duket for endringer fremover når Vestlandslegen materialiserer seg. Vestlandslegen ser nå ut til å dreie mot å bli en studieplan som erstatter Medisin 2015i ett felles studieprogram, som omfatter både studenter som skal ta hele studieløpet i Bergen og studenter som skal ta de siste 3 årene i Stavanger, Haugesund eller Førde. Studenttallet vil øke for år 1-3 av medisinstudiet, sannsynligvis til over 300 etter hvert. Endringene kan også medføre at flere studenter utplasseres ved HUS i semestre der de nå utplasseres til de samarbeidende sykehusene. Jeg håper at både UGLEne og semesterstyrene vil føle at de blir hørt i prosessen med å utvikle studieplanen, og har meldt inn ønske om dette fra K2.

Når studenttallet øker, må vi tenke smart. Et smart tiltak kan være å bruke studenter som undervisere. K2 fikk nylig «coronamidler» til flere studentstillinger, dels som undervisere på ulike kurs, og dels to stillinger som er tiltenkt å bistå oss som «digitale assistenter». Vi håper dette kan være til hjelp for oss som underviser og bidra til ytterligere forbedring av undervisningen.

OSKE 6 og 12 er godt i gang og pågår i disse dager. Takk til alle både administrative og undervisere som gjør en kjempeinnsats for å få dette av stabelen!

Lykke til med siste innsats før semesterslutt og sommerfri!

 

Mette Vesterhus

Utdanningsleder K2

Disputas: Stein-Erik Hafstad Solvang – 16.06.21

Foto/ill.: Maria Birgitte Eilertsen

Prøveforelesning: 16 – juni 2021 kl. 9.15

Oppgitt emne: “Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications”

 

 

 

 

Disputas: 16 – juni 2021 kl. 11.15

Avhandlingens tittel: “The kynurenine pathway in cognition, dementia, and aging”

  1. opponent:  Professor Sophie Erhardt, Karolinska Institutet, Sverige
  2. opponent: Dr.med. Hege Ihle-Hansen, Oslo Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Rune A. Kroken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tone Merete Norekvål.

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Hovedveileder: dr.med. Lasse Mælver Giil
Medveiledere: professor emeritus Jan-Erik Nordrehaug og professor emeritus Grethe Tell

Disputas: Inger Marie Skoie – 18.06.21

Foto: Svein Lunde, SUS

Prøveforelesning:                         Fredag 18. juni 2021 kl. 09.15

Oppgitt emne:      “Kløe, frustrasjon og håp: Gamle, nye og kommende legemidler mot uttalt atopisk dermatitt og deres virkningsmekanisme”

Disputas:                                                  Fredag 18. juni 2021 kl. 11.00

Avhandlingens tittel:               «Fatigue in psoriasis: prevalence and biological mechanisms»

  1. opponent: Professor Petter Gjersvik, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Professor Arne Klungland, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Heidi Grundt, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor Hartwig Kørner

Åpent for alle interesserte

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Hovedveileder: professor emeritus Roald Omdal
Medveiledere: dr.med. Thomas Ternowitz, dr.scient. Grete Jonsson, ph.d. Katrine B. Norheim

CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) June 17, 2021

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) June 17, 2021! This is an online event in Zoom.

Our keynote speaker Gro Vatne Røsland will give us an overview of microbiota in heath and diseases.  Local junior researchers will present exciting findings using liquid biopsies in metastatic melanoma and organoid models to study COVID-19 infection, advancing cancer research with murine tumor models and mass cytometry, and how to track systemic glioblastoma stem cells.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking! Open for all.

When: Thursday June 17, 2021 at 09:00 – 12:15 (Norwegian time)

Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants)

Program: can be found here.

Registration: At ccbiojuss.no  (Even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)

General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

 

Any questions can be addressed to chairs Cornelia and Maria.

 

Feel free to forward this invitation as all are welcome! (Not restricted to junior scientists.)

 

Kunngjøring: Korttidsengasjement som forsker-akutt leukemi gruppen

I akutt leukemi forskningsgruppen lyser man med dette ut et korttidsengasjement som forsker (100 % stilling i 2 måneder).
Forskeren skal fullføre et prosjekt og gjøre flow-cytometriske analyser av fosforyleringsstatus i human leukemiceller for mediatorer i PI3K-Akt-mTOR signalveien. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og ha erfaring med slike analyser. Man ønsker snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist er en uke etter intern utlysning.

For ytterligere opplysninger kontakt Øystein Bruserud på telefon 90998146, alternativt e-post til oysteinbruserud@yahoo.no.

 

 

Arbeidsmiljøprisen 2021

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 30.septemer 2021:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7253333

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 3. november 2021, og vinneren tildeles:

  • Heder og ære!
  • Diplom
  • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her:

HMS pris MED 2021 kriterier.pdf (uib.no)

Se også vedlagte utlysning i Word.

 

Instituttråd valg 2021

Valget av nytt instituttråd er ferdig.

Her er resultatet.  Vi gratulerer!

VALGRESULTATER
Mona Viksøy, Universitetsdirektørens kontor, sendte valgresultatet (oppgjørsfiler) til valgsekretær Gjert Bakkevold, Det medisinske fakultet, kl 13.52 onsdag 02.06.2021:
Resultat for gruppe A – Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling
Valgoppslutning: 29 stemmesedler (herav 0 blanke) av 67 stemmeberettigede = 43,3%

Faste medlemmer:
1. Eva Gerdts
2. Stefan Johansson
3. Stian Knappskog
4. Silje Skrede
Varamedlemmer:
1. Ola Myklebost
2. Valeriya Lyssenko

Resultat for gruppe B – Midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling
Valgoppslutning: 12 stemmesedler (herav 0 blanke) av 35 stemmeberettigede = 34,3%
Fast medlem:
1. André Sulen
Varamedlemmer:
1. Ester Anne Kringeland
2. Jan-Inge Bjune

Resultat for gruppe C – Teknisk og administrativt ansatte
Valgoppslutning: 24 stemmesedler (herav 1 blank) av 61 stemmeberettigede = 39,3%
Fast medlem:
1. Jørn Skavland
Varamedlemmer:
1. Sonja Ljostveit
2. Kjetil Haugsvær Dyrkolbotn