Nytt forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

Nye forskernettverk  –  medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

I mai 2021 ble det vedtatt å igangsette 40 nye COST-nettverk, hvorav følgende er innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning:

 

 • CA20103 – Biosecurity enhanced through training, evaluation and raising awareness
 • CA20104 – Network on evidence-based physical activity in old age
 • CA20110 – RNA communication across kingdoms: new mechanisms and strategies in pathogen control
 • CA20113 – A sound proteome for a sound body: targeting proteolysis for proteome remodelling
 • CA20114 – Therapeutical applications of Cold Plasmas
 • CA20117 – Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer
 • CA20119 – European andrology network – research coordination, education and public awareness
 • CA20121 – Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases
 • CA20122 – Harmonizing clinical care and research on adrenal tumours in European countries
 • CA20124 – Maximising impact of multidisciplinary research in early diagnosis of neonatal brain injury
 • CA20128 – Promoting Innovation of fermented foods
 • CA20135 – Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the animal home-cage
 • CA20140 – CorEuStem: The European Network for Stem Cell Core Facilities

 

Vedlagte fil gir en oversikt over alle de nye COST-nettverkene, inkludert et sammendrag av det enkelte nettverk. 23. juni vil COST publisere detaljerte beskrivelser (MoU/Memorandum of Understanding) av nettverkene. Disse vil kunne finnes via denne siden: Browse COST Actions | List of COST Actions past and ongoing

Norges forsknings­råd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-nettverk. Vedlagt følger søknadsskjema (norsk og engelsk versjon) som skal brukes av dem som er interessert i å delta. Søknader innsendt innen utgangen av juli vil bli vurdert samlet. Deretter vil søknader behandles fortløpende.

Hans Hellebostad er kontaktperson for COST-aksjoner innenfor medisin/helse og kjemi. Søknader om deltakelse på disse områdene kan sendes til hh@forskningsradet.no.

Vi anmoder om at denne informasjonen formidles videre til aktuelle forskere ved deres institusjon. Ta også gjerne kontakt hvis dere har spørsmål i forbindelse med deltakelse i COST!

Vennlig hilsen

Hans Hellebostad

Søknadsskjema – COST

Application form – COST

New COST Actions May 2021 – booklet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *