Daglige arkiver: 4. juni 2021

Innspill til porteføljeplan for HELSE

Forskningsrådet har nå innført en porteføljestyringsmodell som gjør at investeringer er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer.  Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for Forskningsrådets samlede investeringer innenfor sitt område. Disse planene ble utarbeidet med utgangspunkt i eksisterende programplaner. Disse planene skal nå revideres.

Porteføljen HELSE omfatter et bredt spekter av forsknings- og innovasjonsprosjekter, fra fremragende åpen forskning i internasjonal front via anvendt forskning for å møte samfunnsutfordringer, til forsking og innovasjon for utvikling av en konkurransedyktig helsenæring.

Det medisinske fakultet er invitert til å gi innspill til porteføljeplanen gjennom to innspillfaser:

 Innspillfase 1 – Kunnskapsgrunnlaget

I den første innspillfasen er formålet å fange opp trender som er viktige som et kunnskapsgrunnlag for planen. Et dialogmøte er gjennomført med Det medisinske fakultet. Utfordringene var:

 1. Hvilke trender i samfunnet og forskningen utgjør et særlig viktige kunnskapsgrunnlag for porteføljeplanen for helse?
 2. Hva er de viktigste samfunnsutfordringene porteføljeplanen for helse må bidra til å møte?
 3. Hva innebærer spørsmål 1 og 2 for prioritering av forskningstemaer, fag og type forskning/innovasjon?

K2 inviterte forskningsgruppelederne til å komme med innspill, og disse har vi samlet og videresendt til fakultetet. Resultatet ble at fakultetet spilte inn følgende:

 1. Persontilpasset medisin
 2. Global Helse
 3. Forskning i primærhelsetjenesten

Innspillfase 2 – Utkast til porteføljeplan

Den andre innspillfasen er en netthøring i desember 2021 der Forskningvsrådet inviterer alle som er interessert til å gi innspill til porteføljeplanen. Etter denne innspillfasen vil porteføljeplanen bli lagt frem for porteføljestyret og senere for godkjenning i Forskningsrådets styre i juni 2022.

Til orientering så finnes en foreløpig porteføljeplan på Forskningsrådets nettsider for porteføljen, Porteføljeplan for Helse (forskningsradet.no)

Alt godt for helgen!

Hilsen Pål

Disputas – Torstein Valborgland

Foto/ill.: Studio Hjelm

Prøveforelesning:       10. juni 2021 kl. 09.15

Oppgitt emne:    “Helseeffekter av fysisk aktivitet og trening hos eldre kvinner   og menn”

Disputas:     10. juni 2021 kl. 11.00

Avhandlingens tittel:   “Exercise Training in Patients with Chronic Heart Failure on    Optimal Medical Therapy”

 

 

 1. opponent: Dr.med. Einar Gude, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
 2. opponent: Professor Maja Lisa Løchen, Norges arktiske universitet
 3. medlem av komiteen: Professor emeritus Jon Arne Søreide, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Dennis Nilsen

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Nytt forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

Nye forskernettverk  –  medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (COST Actions). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ .

Les videre

Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowship progra mme

For Professors, researchers and young talents

Do you know of young research talents abroad that you would like to bring to your lab?

Or:

Are you a young talent who would like to boost your career with an international stay?

Then you should consider the Marie Sklodowska Curie Postdoctoral Fellowship programme.

The goal of MSCA Postdoctoral Fellowships (formerly, Individual Fellowships) is to enhance the creative and innovative potential of researchers holding a PhD, wishing to acquire new skills through advanced training, international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility.

Applicants must have been awarded their doctoral degree within 8 years prior to the deadline of the call. Exceptions: career breaks.

Fellowship types:

Postdoctoral Fellowships either can take place in Europe (i.e. in an EU Member State or a Horizon Europe Associated Country like Norway) or in a Third Country not associated to Horizon Europe (e.g. USA):

 • European Postdoctoral Fellowships: Fellows (any nationality) either come to Europe from any country in the world or move within Europe for a project. The standard duration of these fellowships must be between 12 and 24 months.
 • Global Postdoctoral Fellowships: European nationals or long-term residents who wish to engage in projects with organisations outside EU Member States and Horizon Europe Associated Countries. These fellowships require an outgoing phase of minimum 12 and maximum 24 months in a non-associated Third Country, and a mandatory 12-month return phase to a host organisation based in an EU Member State or a Horizon Europe Associated Country.

Deadline 15 Sept. 2021

If you have any questions, please do not hesitate to contact amra.grudic@uib.no.