Hovedutlysningen ved Norges forskningsråd 2021

Norges forskningsråd endrer fristen for neste års store utlysning, for mange også kjent som FRIPRO. Den nye fristen blir 10. februar og under ser dere hva det blir mulig å søke på. I tillegg vil kompetanse- og samarbeidsprosjekt, som inkluderer helseprogrammene, ha frist 17. februar. Disse vil jeg presentere når det kommer mer detaljer om hvilke tema de vil prioritere.

Det er flere utfordringer med å framskynde fristen såpass. En åpenbar er at en må tenke på neste søknad før en har fått svar fra sist søknadsrunde. Ryktene sier resultatene fra årets utlysning kommer 18.desember. Videre blir det også endringer i bl.a. budsjetteringssystemet ved de store universitetene i Norge fra januar neste år. Det vil derfor være en fordel at flest mulig setter i gang budsjettering av søknadene så tidlig som mulig. Vi kommer tilbake til dette etter hvert.

Jeg oppfordrer dere til å sette av en time den 10. november kl. 14.00-15.00 til et webinar som vil presentere de ulike søknadstypene, søknadskriteriene og evalueringsprosessen.

Stort tverrfaglig prosjekt – Utlysningen er åpen for alle fag og forskningsområder. Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Denne prosjekttypen faller inn under «Fellesløft IV».

Forskerprosjekt for fornyelse – Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskerprosjekt for unge talenter – Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Unge talenter under 40 år gis mulighet til å forfølge egne ideer og lede et forskningsprosjekt.

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet – Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *