Midlertidig rokkering i K2-ledelsen

Kjære alle. Dekanatet ønsker fullt fokus på SFF-søknadene siste 2 mnd med den effekt at de to koordinatorene ved K2, Eystein og meg, gis midlertidig permisjon fra våre verv i K2-ledelsen. Fra 21/9 og i ca. 2 mnd rykker Slike Appel opp som fungerende instituttleder og Emmet McCormack som forskningsansvarlig pluss visestyrer. Alle henvendelser, epost, telefoner mm skal således gå til disse og ikke til Eystein eller meg i denne tiden.

Jeg vil benytte anledningen til å takke begge to for at dere er villige til å ta på dere disse vervene. Jeg er sikker på at dere vil skjøtte vervene på en utmerket måte og ønsker dere lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *