Månedlige arkiver: oktober 2020

Ukens leder

Med økt Covid-19 smitte er vi tilbake til å anbefale hjemmekontor for de som kan ha det. Alle andre kan snakke med sin leder om det er mulig med fleksibel arbeidstid for å unngå altfor mange samtidig i rushtrafikken. All undervisning som krever fysisk tilstedeværelse gjennomføres på vanlig måte, men jeg anbefaler at vi tar det digitalt som kan tas digitalt.

En annen sak som alltid dukker opp til høsten er registrering av sidegjøremål, og vår plikt til to ganger i året å oppdatere disse.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Også arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses som sidegjøremål.

Prinsippene om sidegjøremål finnes i UiBs Regelsamling og gjelder alle UiB-tilsatte, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk. De skal verne om vårt omdømme og de ansattes tillit og integritet. Det skal være åpenhet om sidegjøremål som kan ha betydning for arbeidet ved universitetet. Alle må på eget initiativ melde fra om sidegjøremål.

Følgende trenger ikke registreres: Medlemskap i eksterne bedømmelseskomiteer, referee for fagtidsskrift, oppgaver som ekstern sensor, faglige verv som følger med hovedstilling eller enkeltstående mindre oppdrag innen undervisning eller formidling ved andre institusjoner, eller ubetalte verv av begrenset omfang for allmennyttige institusjoner.

Følgende skal meldes: Sidegjøremål som kan komme i konkurranseforhold til universitetets virksomhet, er av langvarig eller omfattende karakter og kan skape tvil om den ansattes lojalitet, vilje eller evne til å utføre sitt arbeid ved universitetet på den måten stillingens og universitetets formål tilsier, og vedvarende bruk av universitetets ressurser og infrastruktur.

Søknader om sidegjøremål vurderes etter universitetets prinsipper for sidegjøremål. Både registrering av sidegjøremål som krever godkjenning eller som bare skal registreres, gjøres i Pagaweb. Opplysninger om sidegjøremålet lagres der og vil bli gjort offentlig tilgjengelig.

Instituttleder godkjenner eller avslår søknader. Avslag på søknad kan ankes til fakultetsstyret eller universitetsdirektøren. Brudd på prinsippene for sidegjøremål kan medføre personalmessige konsekvenser etter tjenestemannsloven og andre reaksjoner etter reglene for mislighold i statstjenesten.

Som Pål skrev i fjor, alt dette virker kanskje noe negativt, men sidegjøremål er faktisk positivt så lenge det ikke hemmer eller sinker vårt ordinære arbeid, kan skade universitetets anseelse eller blander egne og universitetets ressurser.

Ha en riktig god helg og Happy Halloween!

English: Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis (SJA) for employees

The course will take place digitally in Zoom.

The course consists of:

Part 1 – Theory

  • What is risk assessment?
  • HSE risk assessment
  • Safe Job Analysis (SJA)
  • Tools: use of the different templates

Part 2 – Working with cases and discussion.

The participants are divided into groups (in Zoom) and will carry out an HSE risk assessment and an SJA based on a case.

We discuss the results together.

Target group: English speaking employees who carry out risk assessments and SJA related to HSE for the local work environment and work tasks.

Maximum number of participants per course: 18 participants, you will be invited to the Zoom meeting before the course starts.

Link to registration (Registration deadline 09.11.2020, at 15:00)

Course time: Monday november 16 at 09:00 – 15:00

Language: English

Søknadsdatabase for fond og legater

Søknadsdatabasen for fond og legater er nå åpen. I tillegg til de som er listet opp under er også følgende fond og legater ved vårt fakultet åpen for søknader:

  • Det alminnelige medisinske forskningsfond ved Universitetet i Bergen
  • Legat for forskning av kreftsykdommer ved Universitetet i Bergen
  • Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Se her for oversikt over aktive utlysninger (Vær oppmerksom på at utlysninger blir kunngjort fortløpende).

Se her for mer informasjon om fond og legater.

Les videre

OSKE-seminar 12.11.

Som tidligere annonsert blir det OSKE-seminar i høst. MERK: datoen for seminaret er endret til torsdag 12. november.

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=8990434
Seminaret blir holdt digitalt i Zoom.

Frist for påmelding er 5. november. Vi sender ut link til Zoom etter at påmeldingsfristen er ute.

Bakgrunn
Det er et stort behov for flere OSKE-oppgaver. Våren 2020 arrangerte vi derfor et arbeidsseminar for å få inn nye OSKE-oppgaver. Dette ble vellykket, og vi ser at dette er en god måte å gjøre det på videre. Hovedformålet med seminaret er å sørge for å få laget et bredt repertoar av OSKE-oppgaver. Det forventes at alle fagene på medisinstudiet er representert på seminaret. Alle kliniske fag må være representert. Vi trenger til enhver tid flere oppgaver i alle fag til både OSKE 6. semester og OSKE 12. semester.

I arbeidsseminaret i februar kom det inn flest oppgaver til MED12. I MED6 ble det ikke avholdt OSKE denne våren, men våren 2021 planlegges det MED6-OSKE både i februar og i juni. På grunn av dette er det spesielt stort behov for flere oppgaver for OSKE i MED6.

ERC lesedag og skrivekurs

Lurer du på hvordan en innvilget ERC søknad ser ut? Du har nå mulighet til å lese søknader som har kommet gjennom nåløyet. ERC prosjekt er i tillegg veldig relevante for FPIPRO søkere slik at denne lesedagen er nyttig for de av dere som planlegger å søke FRIPRO i februar.

ERC 2021 (foreløpige frister):

– Starting Grant: 9. mars
Consolidator Grant: 20. April
– Advanced Grant: 31.august

Lesedagen er åpen for forskere på alle karrierenivå og fra alle forskningsområder. Vennligst merk at dette er en individuell økt. Kurs om hvordan en skriver ERC søknader, og andre kurs arrangert av Forskningsrådet, annonseres på deres hjemmeside for arrangementer.

Online registrering til ERC lesedag i Bergen:

– Torsdag 19. november 2020 kl. 09:00 til 12:00
– Torsdag 19. november 2020 kl. 13:00 til 16:00

Merk dere gjerne det digitale kurset i ERC søknadsskriving arrangert av UiB, igjen, veldig relevant for FRIPRO søkere. Du kan registrere seg på arrangementets nettside.

English: NorDoc Summer School 2021

The NorDoc Summer School takes place in Copenhagen on 16-20 August 2021 and this year the topic is:

Entrepreneurship, Innovation and Career Development 

The annual NorDoc Summer School brings together PhD students from the Nordic countries for a week of interaction and discussions. The summer School is open to PhD students, faculty and administrators.

Sign up soon! There are only 250 seats available for the conference.

See here for more information and here: Nordoc Summerschool Programme for programme for the upcoming NorDoc Summer School 2021.

Søknadsrunden til Norges forskningsråd 2021

Som skrevet om i nyhetsbrevet for noen uker siden blir det endringer i NFRs utlysning for år 2021. Den tidlige fristen kombinert med endringer i UiBs økonomisystemer gjør at vi ønsker å få en oversikt over potensielle søkere så tidlig som mulig. Vi har full forståelse for at det er vanskelig å vite om en skal søke mens en venter på svar fra årets søknadsrunde. Vi har derfor lagt inn muligheter til å krysse av for dette i registreringsskjemaet. Det er selvsagt også fult mulig å ombestemme seg.

Skjemaet er veldig enkelt, og vi setter stor pris på om du kan krysse av for dine valg i de få feltene. Fristen er mandag 2. november: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9075970

Amra

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 10 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Innovasjonsrådgiving

Foto: UiB

Du har sikkert sett at det bygges nytt på toppen av Laboratoriebygget. Det nye bygget – enten det kalles Inkubatorbygget eller Innovasjonsenteret – er UiB og fakultetets mest synlige og konkrete satsing på innovasjon og kommersialisering av forskningsresultater. Rammer er bra, men viktigere er innholdet: gode ideer fra forskere som ønsker å sette dem ut i livet. Parallelt med det fysiske bygger vi derfor også opp et internt støtteapparat med spesialistkompetanse. MED har som første fakultet egen innovasjonsrådgiver, og fra 2021 får vi en til. Vi er sammen med Innovasjonlederen på instituttet (Emmet Mc Cormack), de første hjelperne på veien mot selvgående selskap, IP-salg, eller en sosial innovasjon som endrer samfunnet.

Hva gjør en innovasjonsrådgiver? Det korte svaret er at vi prøver hjelpe med det som trengs. Jeg har 12 års erfaring fra oppstartsbedrift innen nanomaterialer hvor jeg har vært gjennom alt fra EU-søknader (og rapportering) til produktutvikling (og sertifisering) til patentskriving (og Office actions) til investor-pitching (og business case) til utforming av samarbeidsavtaler, navigering av nye EU-direktiver og tilfeldig kontroll fra skattemyndighetene – men det siste kommer jeg ikke til å hjelpe deg med.

Konkret kan jeg hjelpe med spissing av søknader (spesielt impact og exploitation), spissing av ideer og en første sondering av patenterbarhet (inkludert enkle patentsøk) og kommersielt potensiale/value proposition, mottak av DOFI, og utforming av samarbeidsavtaler med eksterne partnere (spesielt IPR, secrecy og exit clauses). Jeg er også medansvarlig for undervisning i innovasjon og entreprenørskap (ELMED223 og ad-hoc kurs), er fakultetets kontaktperson mot VIS og tjenestekjøpsavtalen der, og er kontaktperson mot Forskning og innovasjonsavdelingen ved UiB og sykehusets innovasjonsavdeling på en rekke områder.

Det aller meste jeg gjør går ut på å vurdere ideer fra flere perspektiv enn det rent faglige – ikke minst fra brukerperspektivet og investorperspektivet, men også det ‘Europeiske perspektivet’ i Horizon Europe (som lanseres 26.oktober!) og de strategiske tankene bak det store fokuset på innovasjon/impact og samarbeid som vi ser i utlysningene.

Har du en god ide som du har lyst til å se bli til noe? Jeg tar gjerne en prat med deg om hvordan.

Andreas Westermoen

Andreas.westermoen@uib.no

Minneord – Gustav Pedersen

Foto: UiB

Gustav Pedersen, sjef for karkirurgisk avdeling, gikk bort den første oktober, etter halvannet års sykdom.

Jeg minnes Gustav som en ung, kunnskapshungrig kollega når jeg kom til Bergen høsten 2002. Han var nysgjerrig, og ville lære seg nye metoder innen faget. Interessen for klinisk forskning resulterte i en PhD i 2007. Samtidig hadde han energi til å være leder for Norsk Karkirurgisk forening 2006-2008. I 2009 reiste Gustav med familien til Malawi og arbeidet der som kirurg. Arbeidet i Malawi gjorde stort inntrykk på ham, og ga en bred forståelse for mennesker; noe han delte med sine kolleger når han kom hjem. I 2012 ble Gustav Pedersen sjef for Karkirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. For ham var det å kombinere forskning og klinikk en selvsagt måte å drive avdelingen på. Gustav var ansatt som førsteamanuensis ved K2. Som foreleser var han opptatt av enkel og tydelig formidling. De siste årene ledet karkirurgisk avdelingen et forskningsprosjekt som inkluderte alle karkirurgiske avdelinger i Norge. Som veileder var han tilgjengelig og positiv, med et smittende engasjement. Gustav var hovedveileder for Lydia Johnsen som nylig leverte inn sitt PhD arbeid – det fikk ikke Gustav oppleve.

Vår varmeste medfølelse går til hans familie i denne vanskelige tiden.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Ingen OSKE12

Hei alle sammen!

Korona pandemien fortsetter, og vi må lære å tilpasse oss den nye hverdagen. Dette får også konsekvenser for våre studenter. OSKE12 blir ikke gjennomført denne høsten, men fakultetet har nå vedtatt at det blir en muntlig-praktisk eksamen istedenfor. For dette trengs det flere spørsmål. Alle som er involverte i undervisningen av medisinstudenter oppfordres derfor å legge inn flere flervalgsspørsmål i MCQ databasen (https://mcq.medisin.ntnu.no/).

Til slutt vil jeg minne alle på Fakultetets dag 21. oktober som gjennomføres digitalt (https://www.uib.no/med/138844/fakultetets-dag-2020).

Jeg ønsker alle en god helg!

Silke

Konferanse: “Åpen med hensikt” 19.-23. oktober

UiB arrangerer konferansen “Åpen med hensikt” 19. oktober-23. oktober i samband med det internasjonale arrangementet “Open Access Week 2020”, som foregår samme uke med fokus på ulike temaer relatert til åpen vitenskap. 

På programmet for konferansen “Åpen med hensikt” finnes ulike arrangement og verksteder som gir en innføring i åpen vitenskap, datahåndteringsplaner (DMP), åpne forskningsdata samt opphavsrett og lisenser tilknyttet digitale læringsressurser. 

Politikk for åpen vitenskap ved UiB ble vedtatt av Universitetsstyret 24. september, og dette tilfører konferansen “Åpen med hensikt” høy grad av relevans og aktualitet for ansatte ved UiB. Politikken lanseres under uken. 

Se her for lenke til programmet og påmelding.

 

Pasteurlegatet & Thjøtta’s legat

Av Pasteurlegatet og Professor Th. Thjøttas legat skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til unge norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter.

Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person.
På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15.000,-.

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse med budsjett (inntil 3 sider) samt curriculum vitae (inntil 2 sider).

Søknad sendes innen 1. desember 2020 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@medisin.uio.no

Se også Pasteurlegatets hjemmeside.

Fakultetets dag 21. oktober

Husk å få med deg Fakultetets dag som arrangeres onsdag 21. oktober kl. 09.00-11.40!

På programmet står presentasjoner og prisutdelinger. Du kan lese mer om årets prisvinnere her: https://www.uib.no/med/139375/fakultetets-dag-2020-–-bli-bedre-kjent-med-prisvinnerne

Møtet blir heldigitalt, og kan følges via Zoom.

Mer informasjon finner du her: https://www.uib.no/med/138844/fakultetets-dag-2020/

Nytt om navn: Thea Midtun

Jeg heter Thea Midtun, og er ny semesterkoordinator for MED9.

Jeg er 27 år og kommer fra en liten bygd i Hardanger, men har bodd i Bergen de siste 7 årene. Siden 2018 har jeg jobbet på UiB i Studieavdelingen og ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. På SA arbeidet jeg med studentinformasjon og studentmobilitet inn, og på SV var jeg fast ansatt i informasjonssenteret og var gruppekoordinator for studentmottaket høsten 2020.

Jeg har aldri jobbet på institutt før, så jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig inn i det og ikke minst bli kjent med mange nye kollegaer!

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 17 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

«The show must go on!”

COVID-19 slo tilbake akkurat da vi begynte å slappe av: Semesterstart sammenfalt med økende smittetall, og skapte berettiget bekymring og frustrasjon. Bestillingen fra fakultetet var klar: Undervisningen skulle gjennomføres mest mulig i tråd med planene, inkludert klinisk undervisning. Samarbeidsutvalget for UiB og sykehusene er enige om at undervisning må prioriteres, vi har ikke råd til å tape en generasjon studenter!

For oss som underviser eller organiserer undervisning, har det vært mange utfordringer – men heldigvis også seire! Nok en gang har mange både undervisere og administrative kastet seg rundt, brettet opp ermene og fått det til.

Julie har fått tak i UiB-låne-laptoper og det er jobbet med å oppgradere flere rom for zoom-forelesninger. Vi har klart å transformere en god del auditoriumsforelesninger til digitale forelesninger – ofte interaktive og i sanntid via zoom, som er det beste alternativet. Mye gruppeundervisning er gjennomført etter tilpasninger av rom og gruppestørrelser. Ikke minst har vi kunnet tilby studentene våre den kliniske undervisningen som er essensiell for at de skal bli gode klinikere, på tross av alle bekymringene knyttet til en pågående pandemi.

Jeg vil takke særlig UGLEne, semesterstyrelederne og semesterkoordinatorene, som legger ned mye arbeid i vurderinger rundt smittevern og tilpasninger, endring av organisering av undervisningen, og i å besvare en betydelig mengde henvendelser fra studenter og undervisere. Takk også til alle undervisere og klinikere som leser utsendt informasjon og klarer å gjøre de nødvendige endringene og kanskje også finne gode løsninger. Noen klarer også å lage forskning av dette – K2s Marit Stordal Bakken og Katinka Alme fra Geriatri-gruppen har fått akseptert to postere om undervisning til en europeisk geriatrikongress: «The show must go on: Teaching Geriatric Medicine during Covid-19 lock-down».

Det jobbes nå intenst på mange hold for at eksamener, særlig OSKE12, kan gjennomføres så fremt det er mulig ut fra smittesituasjonen på det aktuelle tidspunktet. OSKE-general Rune Nielsen gjør en stor innsats i å utarbeide løsninger som er smittevernfaglig gjennomførbare – et vanskelig, men viktig arbeid. The show must go on!

Nasjonal sikkerhetsmåned

Oktober er Nasjonal sikkerhetsmåned. Ved Universitetet i Bergen vil vi derfor sette et ekstra søkelys på informasjonssikkerhet denne måneden.

UiB skal være et trygt og sikkert studie- og arbeidssted enten vi sitter hjemme eller på campus. Derfor ønsker vi at alle studenter og ansatte skal ha et bevisst forhold til sikkerhet.

Mange ansatte og studenter har allerede gjennomført e-læringskurs i Personvern og informasjonssikkerhet i Mitt UiB for å øke sin sikkerhetskompetanse. Har du ikke rukket å ta kurset ennå, vil vi oppfordre deg til å gjøre det nå https://mitt.uib.no/enroll/L9JDD6.

Følg også med i internavisen På høyden https://pahoyden.no/, som denne måneden vil løfte frem aktuelle tema som utfordringer på hjemmekontoret, hvem som kan hjelpe deg, og ikke minst hvordan du får varslet om brudd på IT-sikkerhet.

Her kan du lese mer om Nasjonal sikkerhetsmåned ved UiB https://www.uib.no/foransatte/120401/oktober-er-sikkerhetsm%C3%A5ned.

Sikresiden.no har også mye god informasjon om informasjonssikkerhet og personvern https://www.sikresiden.no/?locality=196.

Tusen takk til Bergithe Oftedal for innsatsen som «frontrunner»

Bergithe var K2 sin «frontrunner» i Koronatiden og var vår primære kontakt for spørsmål angående digital undervisning. Nå har fakultetet bestemt at de skal slutte med frontrunnerprogrammet. Fra nå av er studieadministrasjonen førstelinjekontakt (studie@kliniskmedisin.uib.no). Dessuten er det mange nyttige nettressurser tilgjengelige, denne nettsiden (https://www.uib.no/med/136919/undervisning-h%C3%B8sten-2020-ved-det-medisinske-fakultet) er for eksempel et godt utgangspunkt for hjelp til selvhjelp. Også læringslabben har mange nyttige råd (uib.no/læringslab). På Teams kan «K2 digital undervisning» anbefales for alle forelesere. Vi har også skaffet flere låne PCer til undervisning, ta kontakt med Julie (julie.stavnes@uib.no).