Daglige arkiver: 24. september 2020

En stor takk!

Etter knapt en uke som fungerende instituttleder vil jeg først si en stor takk til all tilliten og støtten jeg har fått, og da må nok Julie fremheves spesielt. Jeg håper dere alle har litt forståelse for at det kan bli noen forsinkelser i en del prosesser, men jeg gjør så godt jeg kan, og sammen med Emmet, Mette og Julie er jeg sikker på at vi skal klare det. Jeg har nå fått en posthylle i 8.etasje, og jeg skal være tilgjengelig på Pål sitt kontor i 8. etasje hver tirsdag. De andre dagene kan jeg treffes på kontoret mitt i 5.etasje labbygget (5395).

Selv om jeg har overtatt de fleste forpliktelser har Pål og jeg blitt enige om at medarbeidersamtalene utsettes til etter han er tilbake som leder. Men alle forskningsgruppeledere må gjerne fortsette med medarbeidersamtalene, husk at vi nå er pålagt å gjennomføre de, det er ikke nok å tilby medarbeidersamtale.

En annen sak jeg gjerne vil nevne er UiBs økt fokus på ERC søknader. Alle vitenskapelige ansatte burde i det minste vurdere om det er aktuelt å søke. Amra kommer til å kontakte dere med mer informasjon i løpet av de neste månedene.

Og selv om høsten har begynt håper jeg at vi får litt sol til helgen!

Fakultetets HMS-dag

Hold av datoen 10. desember for fakultetets HMS-dag! Noe usikkert i hvilken form den kommer, mer info vil komme når det nærmer seg.

På dagen skal det deles ut en arbeidsmiljøpris, til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2020.

Arbeidsmiljøpris på Det medisinske fakultet 

Arbeidsmiljøprisen tildeles årlig til en person eller enhet/gruppe som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet. Ut fra en helhetsvurdering skal prisen tildeles den eller dem som har gjennomført eller tatt initiativ til nye og innovative tiltak etter minst ett av følgende kriterier:

1. Bidrar til å øke sikkerheten på arbeidsplassen.

2. Bidrar aktivt til et positivt arbeidsmiljø preget av inkludering og mangfold.

3. Bidrar til å øke forståelsen av og kunnskapen om arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

4. Tiltak som bygger broer på tvers av organisasjonen, og som bidrar til at «vi -følelsen» styrkes.

Nominasjoner sendes inn her, med frist 15. november.

Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning og få kurs og utgifter dekket!

Nasjonal delprøve i medisinstudiet sine midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke. Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.

På grunn av COVID19-situasjonen er flere av kursene gjort om til online-kurs. Her finner du de aktuelle kursene i 2020/2021 https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/2020/kurs-2020.html

Frist for å søke er 1. oktober 2020, og søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve ved Åsmund Skaar: asmund.skaar@medisin.uio.no

Les mer her: https://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/kurs/

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre