Månedlige arkiver: januar 2020

Bygg din undervisnings-CV

Medisinsk fakultet har en målrettet strategi om å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene. Kompetanseoppbygging av undervisningspersonalet gjøres gjennom blant annet kurs, seminarer og utarbeidede veiledere i regi av Enhet for læring.

Undervisningserfaring tillegges nå større vekt ved ansettelse i faste vitenskapelige stillinger. Det som tidligere het «pedagogisk basiskompetanse» er nå omdøpt til utdanningsfaglig basiskompetanse viss innhold er nedfelt i nasjonale retningslinjer.

Ved UiB oppnås utdanningsfaglig basiskompetanse normalt ved å gjennomføre program for universitetspedagogikk tilsvarende 20 studiepoeng, men det er også anledning til å søke om å få godkjent tilsvarende kompetanse på alternativt grunnlag gjennom å opparbeide en pedagogisk mappe.

Dette alternativet kan være aktuelt for mange fordi det nå kreves utdanningsfaglig kompetanse før ansettelse i professorstillinger. For førsteamanuensisstillinger har man fremdeles 2 år på seg til å oppnå slik kompetanse, men å ha dette ved søknadstidspunktet er en styrke. Det kan være problematisk for personer i for eksempel full sykehusstilling å få satt av tid til omfattende pedagogiske kurs – da kan mappealternativet passe bedre.

Mappen skal inneholde en egenerklæring om pedagogiske ferdigheter og oversikter om gjennomført undervisning, undervisningsplanlegging, kurs – i det hele kan alt man har foretatt seg relatert til undervisning legges til grunn. Enhet for læring arrangerer blant annet workshop om pedagogiske mapper, Universitetspedagogikk for medisin og helsefag – innføringskurs for ph.d.-kandidatar og postdoktorar (PHDPED900), Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601) og seminarrekken Pedagogisk påfyll som alle teller i mappen. Det er derfor viktig at både UiB og HUS-tilsatte som er involvert i undervisning passer på å registrere og bygge sin mappe – slikt blir det god undervisning av.

Ha en god helg når den tid kommer.

Eystein

Endret rømningsvei i laboratoriebygget og mønstringsplass

Helse Bergen har endret rømningsvei i laboratoriebygget, slik at flere etasjer skal evakuere ut gjennom 1M.

Dette gjelder trappehuset mot Ulriken. Det er gjort endringer på skiltingen i trappehuset, og det er i etasjene 7 og nedover lagt opp til evakuering gjennom 1M. Merk dere pilene i trappehuset.

Ved utgang i 1M kommer man ut ved postmottak, og man skal derfra trekke nedover mot legevakten.

Når byggearbeidet starter på parkeringsplassen utenfor åttende etasje, blir det ivaretatt evakuering gjennom området, men ny mønstringsplass blir på parkeringsplassen ved Ulriksbanen.

Ta ansvar for egen sikkerhet: Gjør deg kjent med din nærmeste rømningsvei.

Day Zero på bærekraftskonferansen 2020

Day Zero finner i år sted: Onsdag 5. februar klokken 08-21

Dette er den første dagen av den årlige nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen. Denne dagen sparker i gang konferansen på en uformell måte. Arrangementene retter seg i all hovedsak mot studenter og ansatte i UH-sektoren. Deltakelse er gratis (unntatt for mottakelsen).

Arrangementene omfatter workshops, paneldiskusjoner, foredrag, posterutstillinger og mye annet fordelt på Kvarteret og Studentsenteret, før dagen avrundes med en uformell mottakelse på Kvarteret (inkludert metal science operaen Fish To Mars) og et åpent debattmøte på Litteraturhuset.

Se hele programmet her: https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020

Spørreundersøkelse om informasjonskompetanse for master-, PhD- og postdoc-studenter/kandidater

Til master-, PhD- og postdoc-studenter/kandidater

Vil du bidra til vår forskning om informasjonskompetanse? Vi trenger masterstudenter, PhD-studenter/-kandidater og postdocs til å svare på en 10-minutters survey. Undersøkelsen er opprinnelig laget for bachelorstudenter, så temaene kan være kjent for deg.

Ved å svare på denne surveyen bidrar du til vår forskning om informasjonskompetanse (IK) og til at framtidas IK-undervisning blir best mulig.

Lenken til den norske surveyen: https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdVTGpQEhU2B96l

Takk for at du bidrar!

Med vennlig hilsen

Ellen Nierenberg, Stipendiat og Mina Taaje, Bachelorstudent, UiT Norges Arktiske Universitet

Professor Rebecca Cox om coronaviruset

Les nyhetssaken fra UiB der Rebecca Cox svarer på ti kjappe om coronaviruset.                     Merk: Nyhetssaken ble først publisert 24.01.20, og siden intervjuet ble gjort har Verdens Helseorganisasjon erklært global folkehelsekrise som følge av coronavirus-utbruddet.

Professor Rebecca Cox ved Klinisk institutt 2 er ekspert på virus og vaksiner. Foto/ill.: Wikipedia og Kim E. Andreassen

Disputas – Caroline Benedicte Nitter Engen

Caroline Benedicte Nitter Engen disputerer for Ph.d. graden fredag 14. februar 2020

Prøveforelesning: Fredag 14. februar 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: “Stem cell transplant in treatment of non-hematological disease. Background, evidence, and future perspectives”
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Disputas: Fredag 14. februar 2020 kl. 11.15.
Avhandlingens tittel: “Exploring the boundaries of precision haemato-oncology – The case of FLT3 length mutated acute myeloid leukaemia”
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

1. opponent: Professor Gunnar Juliusson, Lund University, Sverige
2. opponent: Professor Marta Bertolaso, University Campus Bio-Medico of Rome, Italia               3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Tore Elling Ulvestad

Åpent for alle interesserte.

Disputas – Hilde Valen Wæhle

Hilde Valen Wæhle disputerer for Ph.d. graden fredag 14. februar 2020

Prøveforelesing: Fredag 14. februar 2020 kl. 11.30.
Oppgitt emne: “Clinical teamwork – an overview of concepts, research and importance for patient safety”
Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

Disputas: Fredag 14. februar 2020 kl. 13.15.
Avhandlingens tittel: “Impact of the WHO Surgical Safety Checklist implementation on perioperative work and risk perceptions. A process evaluation by use of quantitative and qualitative methods”                                                                                                                                      Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

1. opponent: Professor Rhona H. Flin, The Robert Gordon University, Aberdeen
2. opponent: Professor Jan Frich, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Anne Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Hans Flaatten

Åpent for alle interesserte.

Disputas – Hilde Renate Engerud

Hilde Renate Engerud disputerer for Ph.d. graden fredag 7. februar 2020

Prøveforelesing: Fredag 7. februar 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: “Targeted therapy in gynecological cancer – current status and future directions”
Sted: Auditorium KK, Jonas Lies vei 92

Disputas: Fredag 7. februar 2020 kl. 11.15.
Avhandlingens tittel: “Molecular markers to predict prognosis and guide therapy in endometrial cancer”                                                                                                                               Sted: Auditorium KK, Jonas Lies vei 92

1. opponent: professor Alain Zeimet, Medisinsk Universitet i Innsbruck, Østerrike
2. opponent: professor II Ben Davidson, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: post.doc. Marie Holm Solheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Roland Jonsson

Åpent for alle interesserte.

Ukens ansatt – Kjerstin Jakobsen

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg er overingeniør og etasjekontakt i 5.et. på Laboratoriebygget.

I 5.et. har vi flere forskningsgrupper, der jeg arbeider for Broegelmanns Forskningslaboratorium (BFL), som ledes av Roland Jonsson.

BFL forsker bla på autoimmune sykdommer som Sjögrens syndrom, RA og psoriasis samt schizofreni. Vi har nært samarbeid med avdelinger på sykehuset som Revmatologisk, Hud, ØNH og Psykiatrisk klinikk. Fra avdelingene får vi pasientprøver som samles i biobank til pågående og fremtidige studier.

Min jobb er å ta hånd om prøvene fra avdelingene. Jeg utfører også laboratorieanalyser til mange prosjekter og hjelper nye masterstudenter og stipendiater å komme i gang på labben. I tillegg bidrar jeg på immunologikursene for medisinstudenter og andre praktiske kurs som holdes i 5.et. på Laboratoriebygget. Dessuten gjør jeg bestillinger og ser til driften av laboratoriet.

Jeg trives på jobben og håper mitt bidrag til forskerne skal komme pasientene til gode en gang.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Forskerskolen i vinden

Forskerskolen er en arena for PhD-studenter fra Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2) for sosialisering og å kunne presentere sin egen forskning for medstudenter. Forskerskolen organiserer kurs som kan inngå som en del av opplæringskomponenten til PhD-programmet, og som seminarserier der aktuell forskning fra fakultetet blir presentert av utmerkede foredragsholdere.

Hvert år i januar blir ph.d.-kandidater fra K1, K2 og Haukeland universitetssjukehus invitert til å presentere arbeidet sitt for medforskere og det generelle publikum. Plakater vises i lobbyen på Sentralblokka, og muntlige presentasjoner blir gitt, vanligvis i Birkhaug-rommet. En genial ting er at plakatene og de muntlige presentasjonene skal være de som allerede har blitt presentert i fjor på nasjonale eller internasjonale møter og konferanser. Derfor er det ikke nødvendig å lage nye presentasjoner, som vitenskapelig er “resirkulering” og “bærekraftig” 🙂

Denne uken ble 44 plakater og 23 muntlige foredrag presentert, som engasjerte mange forskere og andre og tydeligvis skapte vitenskapelige og sosiale interaksjoner og nettverk. Priser på 10000, 5000 og 3000 kroner ble delt ut til de tre beste plakatene og de tre beste muntlige presentasjonene. Dekan for forskning Marit Bakke presenterte vinnerne. Prisvinnerne for beste plakat var Christina Clausen (1. plass), Pernille Svalastoga (2. plass) og Ninnie Oehme (3. plass). De beste muntlige presentasjonene ble Trine Ludvigsen (1.), Ida Viken Stalund (2. plass) og Sepideh Mostafavi (3. plass). Prisen til en post doc ble gitt til Heidi Espedal og Folkets favoritt ble Martha Eimstad Haugstøyl. Gratulerer til vinnerne og miljøene deres! Og takk til alle andre deltakere og arrangører; spesielt den vitenskapelige komiteen Harald Wiker, Renate Grüner, Øyvind Torkildsen og Gottfried Greve, samt leder for Forskerskolen, Stian Knappskog.

Ha en riktig god helg!

Glade prisvinnere Forskerskolen 2020

Karrieredag

Karrieredagen for ph.d.-kandidater og postdoktorer har blitt et fast arrangement på dagsordenen for Det medisinske fakultet. I år har vi invitert en profesjonell karrierekonsulent fra Universitetet i Aarhus, og vil se på innovasjon som en karrieremulighet. Som vanlig vil vi også høre fra tidligere PhD-kandidater som nå har spennende jobber, og på ettermiddagen vil det være tre parallelle workshops om ferdigheter som er nyttige for din fremtidige karriere. Plakat Karrieredag 2020 A3

Det medisinske fakultet dekker deltageravgiften (gratis deltagelse), men vær vennlig og registrere deg for lunsj og workshop: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7836080

TMS Starting Grant

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med rekrutteringsstipend med endelig frist 16. mars. Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på 1-2 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, forskningsmiljøet og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 14. februar. Skissen og CV-en kan sendes til amra.grudic@uib.no med kopi til Pål Njølstad, Silke Appel og Julie Stavnes.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Ny redaktør i K2Nytt

Mitt namn er Oda Barth Vedøy, og eg overtar denne veka som redaktør for K2Nytt. Eg byrja som stipendiat i ETEC-gruppa i oktober 2019, og i mitt prosjekt vil eg undersøkje dynamikken i tarmens mikrobiom under eksperimentell infeksjon med enterotoksisk E. coli. Rettleiarane mine er Hans Steinsland og Kurt Hanevik. Eg tok mastergraden min i generell mikrobiologi på matematisk-naturvitskapeleg fakultet, og er dimed relativt fersk på K2. Eg ser fram til å bli betre kjend med instituttet gjennom arbeidet i K2Nytt. Ta kontakt dersom du har innspel eller ynskjer å bidra med saker til K2Nytt. Du kan treffe meg på min kontorplass i 5. etasje i laboratoriebygget, eller sende ein e-post til oda.vedoy@uib.no.

Ukens ansatt – Hege F. Berg

Hva arbeider du med?
Jeg er PhD stipendiat i Bergen gynekologiske kreftforskningsgruppe på Kvinneklinikken under veiledning av Camilla Krakstad og Erling Høivik. Jeg jobber med prekliniske modeller i endomtriekreft. Første del av mitt prosjekt har vært å etablere en protokoll for dyrking av pasient-deriverte organoider («mini-svultser») og organoid-baserte PDX musemodeller som henholdsvis in vitro og in vivo modeller for endometriekreft. Jeg skal nå bruke disse modellsystemene til å studere den underliggende biologien i endometriesvultser (f.eks. heterogenitet på enkeltcellenivå) og til å teste relevante målrettede legemidler. Arbeidet blir utført i forskningslaboratoriet på Kvinneklinikken, men jeg er også på dyreavdelingen (BBB) og i laboratoriebygget ved behov. I tillegg til forskning, har jeg også jobbet som redaktør for K2-nytt som del av mitt pliktarbeid. Dette arbeidet blir nå overlevert til ny redaktør, Oda Vedøy.

Hvorfor du vil arbeide på K2/ hva liker du å jobbe med på K2?
Å arbeide på K2 har gitt meg muligheten til å ta del i forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har tilgang til «state-of-the-art» utstyr og høy kompetanse ved kjernefasiliteter og hos andre K2-affilierte forskningsgrupper – dette gir oss muligheter i stedet for begrensninger. Disse mulighetene og et godt arbeidsmiljø bidrar til god motivasjon, inspirasjon og økt kompetanse. Å være redaktør for K2-nytt har gitt meg muligheten til å bli kjent med K2 og K2ere, noe som kommer godt med på starten av PhD programmet. En god oversikt over hva som skjer på K2 kommer også med jobben. Det har vært nyttig, og det har vært både oppløftende og kjekt å jobbe sammen med K2 administrasjonen. Med det takker jeg for meg og ønsker Oda lykke til som redaktør videre.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre

Ukens leder

Først og fremst ønsker jeg dere alle et godt nytt år. Jeg håper at planleggingen for det kommende året er godt i gang.

Det medisinske fakultet vil også i år utpeke Årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid og pris for fremragende forskningsformidling. Fra 2019 vil prisen for årets forskningsgruppe bli erstattet med en pris for årets forsknings-/innovasjonsmiljø.

Om de enkelte prisene

Begrunnelse Årets publikasjon
Gi en begrunnelse som inneholder argumentasjon for kvalitet (bl.a. impact factor), originalitet og nyskapning. Der det er relevant bør nominasjon også redegjøre for konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon. Nominasjon til årets publikasjon bør avspeile instituttets egen forskning og originalartikkelen som nomineres skal sendes fakultetet som eget vedlegg (pdf-fil av trykket artikkel).

Begrunnelse Årets ph.d.-arbeid
Gi en kort begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskaping. Der det er relevant bør nominasjon også redegjøre for mulige konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon. I tillegg skal kandidatens eget bidrag og selvstendighet beskrives. Bedømmelseskomiteens innstilling må legges ved og komiteen vil ta hensyn til denne i sin vurdering. Den nominerte avhandlingen kan sendes som som pdf.

Begrunnelse Årets forsknings-/innovasjonsmiljø
Gi en begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon med utgangspunkt i forskningsproduksjon og/eller innovasjonsaktivitet (For eksempel: fremme av innovasjonskultur, kontakt med næringsliv, innsendelse av/tilslag på søknader om innovasjonsprosjekter, oppnådde lisenser, selskapsetablering, fremragende tjenesteinnovasjon), vitenskapelig kvalitet eller evne til nyskaping. Også arbeidsmiljø, rekruttering, kjønnsbalanse og evne til å utvikle yngre forskere vil bli vektlagt og må presenteres i begrunnelsen. Miljøet som nomineres bør ha tett samarbeid og ikke ha karakter av å være et løst knyttet nettverk. I tillegg bør bidrag til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid eller innovasjonsaktivitet, nettverksbygging og bidrag til utdanning av studenter og ph.d.-kandidater kommenteres. 

Begrunnelse Formidlingsprisen
Gi en kort begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon for hvordan en forsker eller en forskningsgruppe har evnet å formidle nyere forskning på en fremragende måte til et bredt publikum. Forskningsformidlingen skal være av høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, utforming og utførelse. Den bør engasjere, vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap. Formidlingen skal svare på samfunnets behov for informasjon og kunnskap om forskning og høyere utdanning.

Frist

Bruk linken å nominere kandidatene dine:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7848679

Frist for innsending av grunngitte forslag settes til 07.02.2020.

UiBs bærekreftskonferanse 6. og 7. februar

Til alle ansatte.

Det nærmer seg tiden for UiBs store nasjonale bærekraftskonferanse 6. og 7.
februar. Som i fjor holder vi en arrangementsdag den 5. februar som vi kaller
Day Zero. Her finnes det noe for enhver smak, og godt faglig påfyll.

Du kan delta på en rekke svært interessante seminarer og workshops med ulike
tilnærminger til bærekraft. Har du studenter i undervisning kan kanskje noen av
arrangementene være relevant å ta med studentene på. Day Zero er selvfølgelig
gratis og et virkelig unikt tilbud.

Det er mer enn 30 arrangement å velge mellom, og temaene spenner bredt. Ta en
titt på listen her.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Hagerup

Årets søknadsrunde til Norges forskningsråd

Nytt år betyr ny søknadsrunde til Norges forskningsråd som i år har frist 6. mai. Det er ikke kommet ut noe informasjon men mest sannsynlig vil en ha mulighet til å søke på helseprogrammene BEHANDLING, BEDREHELSE og HELSEVEL og programmet FRIPRO som er åpent for alle tematiske områder. Innen FRIPRO kan en søke om forskerprosjekt, mobilitetsstipend og unge talenter. Mobilitetsstipend og unge talenter er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2-7 år etter disputas med mulighet for å trekke fra tid for permisjoner, etc.

Det går rykter om at det neste fellesløftet (Toppforsk) også vil ha frist 6.mai. Dette er et program for å utvikle sterke forskningsmiljøer til å bli internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. Ingenting er bekreftet men svar gjerne i spørreskjemaet (lenke under) om dette programmet er av interesse så tar vi kontakt når vi får mer informasjon.

Instituttet vil gjerne vite hvem som planlegger å søke i år for å kunne planlegge administrative ressurser. Vi ber de som planlegger å søke om å fylle inn skjemaet innen 31.januar, det tar 2 min:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7844053

Dagskurs I Design Thinking 24.1.20

Du inviteres herved til kræsjkurs i Design Thinking, fredag 24.januar 0900-1600 på Marineholmen Makerspace.

Design Thinking er hovedverktøy for innovasjon, fokusert på brukerbehov og rask testing av praktiske løsninger. Seminaret med Federico Lozano er svært høy kvalitet, nyttig for alle fagområder, og ikke minst veldig gøy! NB: svært begrenset antall plasser, påmelding kun via link.

(English) Workshop announcement

The Respiratory Research group is organising the workshop

Bioinformatic analysis of the airway microbiome: A QIIME2 workshop

16th – 20th of March 2020

This five-day workshop focuses on applied bioinformatics in the field of microbiome data mainly for non-computer scientists using QIIME2. The QIIME2 developers Greg Caporaso and Matthew Ryan Dillon will teach at the workshop.

Participants are required to have some experience with QIIME2 prior to attending the workshop, as no introduction to QIIME2 will be given. Examples used in the workshop will be from the MicroCOPD study, which is data consisting of 16S-rRNA (bacterial) and ITS (fungal) sequencing data from lung samples. Since these samples are low biomass, an emphasis will be on the challenges related to contamination in microbiome analysis.

Participants can bring their own data, but workshop datasets will also be provided. The sessions in the workshop include interactive discussions on several related topics such as different denoising strategies, bioinformatic identification and handling of contaminants, filtering strategies, diversity analyses, differential abundance testing, statistics interpretation, and visualisation and presentation of data.

The spaces are limited, and priority will be given to applicants with relevant background. If you are interested in attending the course, check out the information here:

https://www.digitallifenorway.org/arrangementer/bioinformatic-analysis-of-the-airway-microbiome-a-qiime2-workshop

Seminarserie Senter for ernæring, torsdag 23. januar

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Maternal nutrition in a modern world. Are we creating new risks for the baby?

Foreleser: Eleni Papadopoulou, PhD, Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Oslo

Moderator: Petur Benedikt Juliusson
Tid: Torsdag 23. januar kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Eleni Papadopoulou is an epidemiologist at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH). Her background is in nutrition and environmental health. She holds a PhD in Environmental Epidemiology (2013) from the Barcelona Institute for Global Health, Spain, on the impact of early life exposures to environmental contaminants on fetal growth and endocrine disruption. Her research is focused on the investigation of exposures to environmental contaminants with toxic effects for humans, especially using birth cohorts, as well as the interactions with beneficial nutrients. When coming to NIPH, she first received funding as a Marie Curie post-doctoral fellow to study human dietary exposures to new “emerging” toxicants and currently she is funded by the Norwegian Research Council (“CATCH-UP project”) for a study aiming to identify early life environmental stressors that can affect child growth in the Norwegian Mother, Father and Child cohort study.

Abstract
Diet and nutrition are among the major modifiable risk factors for the prevention of Non-communicable diseases (NCDs), and more specifically alcohol use, inactivity and unhealthy diet, as well as obesity. In addition, exposure to environmental chemicals have become hot topics due to the link to increase NCD risk. These chemicals are now considered the new threats for human health, mainly because some of them after they enter the human body can mimic the function of our hormones and promote adverse health effects. The periods of pregnancy and early life are identified as critical periods to tackle NCD risk development, as the risk factors are developing long time before the occurrence of the disease, all the way to the pregnancy period and the fetal life. This is no different for environmental chemicals, as the placenta is not protecting the fetus from being exposed to them and the child is born with detectable levels of several environmental chemicals. In this talk, she will focus in the role of maternal diet as a source of exposure to environmental chemicals as well as beneficial nutrients and the associations with child’s physical development and health.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring