Ukens ansatt – Hege F. Berg

Hva arbeider du med?
Jeg er PhD stipendiat i Bergen gynekologiske kreftforskningsgruppe på Kvinneklinikken under veiledning av Camilla Krakstad og Erling Høivik. Jeg jobber med prekliniske modeller i endomtriekreft. Første del av mitt prosjekt har vært å etablere en protokoll for dyrking av pasient-deriverte organoider («mini-svultser») og organoid-baserte PDX musemodeller som henholdsvis in vitro og in vivo modeller for endometriekreft. Jeg skal nå bruke disse modellsystemene til å studere den underliggende biologien i endometriesvultser (f.eks. heterogenitet på enkeltcellenivå) og til å teste relevante målrettede legemidler. Arbeidet blir utført i forskningslaboratoriet på Kvinneklinikken, men jeg er også på dyreavdelingen (BBB) og i laboratoriebygget ved behov. I tillegg til forskning, har jeg også jobbet som redaktør for K2-nytt som del av mitt pliktarbeid. Dette arbeidet blir nå overlevert til ny redaktør, Oda Vedøy.

Hvorfor du vil arbeide på K2/ hva liker du å jobbe med på K2?
Å arbeide på K2 har gitt meg muligheten til å ta del i forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har tilgang til «state-of-the-art» utstyr og høy kompetanse ved kjernefasiliteter og hos andre K2-affilierte forskningsgrupper – dette gir oss muligheter i stedet for begrensninger. Disse mulighetene og et godt arbeidsmiljø bidrar til god motivasjon, inspirasjon og økt kompetanse. Å være redaktør for K2-nytt har gitt meg muligheten til å bli kjent med K2 og K2ere, noe som kommer godt med på starten av PhD programmet. En god oversikt over hva som skjer på K2 kommer også med jobben. Det har vært nyttig, og det har vært både oppløftende og kjekt å jobbe sammen med K2 administrasjonen. Med det takker jeg for meg og ønsker Oda lykke til som redaktør videre.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *