Daglige arkiver: 17. januar 2020

Ukens leder

Først og fremst ønsker jeg dere alle et godt nytt år. Jeg håper at planleggingen for det kommende året er godt i gang.

Det medisinske fakultet vil også i år utpeke Årets publikasjon, årets ph.d.-arbeid og pris for fremragende forskningsformidling. Fra 2019 vil prisen for årets forskningsgruppe bli erstattet med en pris for årets forsknings-/innovasjonsmiljø.

Om de enkelte prisene

Begrunnelse Årets publikasjon
Gi en begrunnelse som inneholder argumentasjon for kvalitet (bl.a. impact factor), originalitet og nyskapning. Der det er relevant bør nominasjon også redegjøre for konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon. Nominasjon til årets publikasjon bør avspeile instituttets egen forskning og originalartikkelen som nomineres skal sendes fakultetet som eget vedlegg (pdf-fil av trykket artikkel).

Begrunnelse Årets ph.d.-arbeid
Gi en kort begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon for kvalitet, originalitet og nyskaping. Der det er relevant bør nominasjon også redegjøre for mulige konsekvenser for videre kunnskapsinnhenting, klinisk anvendelse eller innovasjon. I tillegg skal kandidatens eget bidrag og selvstendighet beskrives. Bedømmelseskomiteens innstilling må legges ved og komiteen vil ta hensyn til denne i sin vurdering. Den nominerte avhandlingen kan sendes som som pdf.

Begrunnelse Årets forsknings-/innovasjonsmiljø
Gi en begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon med utgangspunkt i forskningsproduksjon og/eller innovasjonsaktivitet (For eksempel: fremme av innovasjonskultur, kontakt med næringsliv, innsendelse av/tilslag på søknader om innovasjonsprosjekter, oppnådde lisenser, selskapsetablering, fremragende tjenesteinnovasjon), vitenskapelig kvalitet eller evne til nyskaping. Også arbeidsmiljø, rekruttering, kjønnsbalanse og evne til å utvikle yngre forskere vil bli vektlagt og må presenteres i begrunnelsen. Miljøet som nomineres bør ha tett samarbeid og ikke ha karakter av å være et løst knyttet nettverk. I tillegg bør bidrag til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid eller innovasjonsaktivitet, nettverksbygging og bidrag til utdanning av studenter og ph.d.-kandidater kommenteres. 

Begrunnelse Formidlingsprisen
Gi en kort begrunnelse som blant annet inneholder argumentasjon for hvordan en forsker eller en forskningsgruppe har evnet å formidle nyere forskning på en fremragende måte til et bredt publikum. Forskningsformidlingen skal være av høy kvalitet med hensyn til faglig innhold, utforming og utførelse. Den bør engasjere, vekke nysgjerrighet, gi inspirasjon og ny kunnskap. Formidlingen skal svare på samfunnets behov for informasjon og kunnskap om forskning og høyere utdanning.

Frist

Bruk linken å nominere kandidatene dine:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7848679

Frist for innsending av grunngitte forslag settes til 07.02.2020.

UiBs bærekreftskonferanse 6. og 7. februar

Til alle ansatte.

Det nærmer seg tiden for UiBs store nasjonale bærekraftskonferanse 6. og 7.
februar. Som i fjor holder vi en arrangementsdag den 5. februar som vi kaller
Day Zero. Her finnes det noe for enhver smak, og godt faglig påfyll.

Du kan delta på en rekke svært interessante seminarer og workshops med ulike
tilnærminger til bærekraft. Har du studenter i undervisning kan kanskje noen av
arrangementene være relevant å ta med studentene på. Day Zero er selvfølgelig
gratis og et virkelig unikt tilbud.

Det er mer enn 30 arrangement å velge mellom, og temaene spenner bredt. Ta en
titt på listen her.

Med vennlig hilsen,

Ingrid Hagerup

Årets søknadsrunde til Norges forskningsråd

Nytt år betyr ny søknadsrunde til Norges forskningsråd som i år har frist 6. mai. Det er ikke kommet ut noe informasjon men mest sannsynlig vil en ha mulighet til å søke på helseprogrammene BEHANDLING, BEDREHELSE og HELSEVEL og programmet FRIPRO som er åpent for alle tematiske områder. Innen FRIPRO kan en søke om forskerprosjekt, mobilitetsstipend og unge talenter. Mobilitetsstipend og unge talenter er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2-7 år etter disputas med mulighet for å trekke fra tid for permisjoner, etc.

Det går rykter om at det neste fellesløftet (Toppforsk) også vil ha frist 6.mai. Dette er et program for å utvikle sterke forskningsmiljøer til å bli internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. Ingenting er bekreftet men svar gjerne i spørreskjemaet (lenke under) om dette programmet er av interesse så tar vi kontakt når vi får mer informasjon.

Instituttet vil gjerne vite hvem som planlegger å søke i år for å kunne planlegge administrative ressurser. Vi ber de som planlegger å søke om å fylle inn skjemaet innen 31.januar, det tar 2 min:

https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7844053

Dagskurs I Design Thinking 24.1.20

Du inviteres herved til kræsjkurs i Design Thinking, fredag 24.januar 0900-1600 på Marineholmen Makerspace.

Design Thinking er hovedverktøy for innovasjon, fokusert på brukerbehov og rask testing av praktiske løsninger. Seminaret med Federico Lozano er svært høy kvalitet, nyttig for alle fagområder, og ikke minst veldig gøy! NB: svært begrenset antall plasser, påmelding kun via link.

(English) Workshop announcement

The Respiratory Research group is organising the workshop

Bioinformatic analysis of the airway microbiome: A QIIME2 workshop

16th – 20th of March 2020

This five-day workshop focuses on applied bioinformatics in the field of microbiome data mainly for non-computer scientists using QIIME2. The QIIME2 developers Greg Caporaso and Matthew Ryan Dillon will teach at the workshop.

Participants are required to have some experience with QIIME2 prior to attending the workshop, as no introduction to QIIME2 will be given. Examples used in the workshop will be from the MicroCOPD study, which is data consisting of 16S-rRNA (bacterial) and ITS (fungal) sequencing data from lung samples. Since these samples are low biomass, an emphasis will be on the challenges related to contamination in microbiome analysis.

Participants can bring their own data, but workshop datasets will also be provided. The sessions in the workshop include interactive discussions on several related topics such as different denoising strategies, bioinformatic identification and handling of contaminants, filtering strategies, diversity analyses, differential abundance testing, statistics interpretation, and visualisation and presentation of data.

The spaces are limited, and priority will be given to applicants with relevant background. If you are interested in attending the course, check out the information here:

https://www.digitallifenorway.org/arrangementer/bioinformatic-analysis-of-the-airway-microbiome-a-qiime2-workshop

Seminarserie Senter for ernæring, torsdag 23. januar

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Maternal nutrition in a modern world. Are we creating new risks for the baby?

Foreleser: Eleni Papadopoulou, PhD, Norwegian Institute of Public Health (NIPH), Oslo

Moderator: Petur Benedikt Juliusson
Tid: Torsdag 23. januar kl. 14.30-15.30
Sted: Auditorium 2, BB-bygget, Jonas Lies vei 91

Eleni Papadopoulou is an epidemiologist at the Norwegian Institute of Public Health (NIPH). Her background is in nutrition and environmental health. She holds a PhD in Environmental Epidemiology (2013) from the Barcelona Institute for Global Health, Spain, on the impact of early life exposures to environmental contaminants on fetal growth and endocrine disruption. Her research is focused on the investigation of exposures to environmental contaminants with toxic effects for humans, especially using birth cohorts, as well as the interactions with beneficial nutrients. When coming to NIPH, she first received funding as a Marie Curie post-doctoral fellow to study human dietary exposures to new “emerging” toxicants and currently she is funded by the Norwegian Research Council (“CATCH-UP project”) for a study aiming to identify early life environmental stressors that can affect child growth in the Norwegian Mother, Father and Child cohort study.

Abstract
Diet and nutrition are among the major modifiable risk factors for the prevention of Non-communicable diseases (NCDs), and more specifically alcohol use, inactivity and unhealthy diet, as well as obesity. In addition, exposure to environmental chemicals have become hot topics due to the link to increase NCD risk. These chemicals are now considered the new threats for human health, mainly because some of them after they enter the human body can mimic the function of our hormones and promote adverse health effects. The periods of pregnancy and early life are identified as critical periods to tackle NCD risk development, as the risk factors are developing long time before the occurrence of the disease, all the way to the pregnancy period and the fetal life. This is no different for environmental chemicals, as the placenta is not protecting the fetus from being exposed to them and the child is born with detectable levels of several environmental chemicals. In this talk, she will focus in the role of maternal diet as a source of exposure to environmental chemicals as well as beneficial nutrients and the associations with child’s physical development and health.

Det blir lett servering.

Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Disputas – Priyanthi Borgen Gjerde

Priyanthi Borgen Gjerde will defend her PhD thesis on Wednesday 29th January 2020

Trial lecture: Wednesday 29th January 2020 at 09.15.
Topic: “Lipid metabolism in physical health promotion and follow up of treatment response in psychotic disorders”
Place:Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Public defense: Wednesday 29th January 2020 at 11.15.
Title of dissertation: “Lipid effects during antipsychotic drug treatment and their relevance for clinical outcomes”
Place: Auditorium, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

1st opponent: professor Olli Kampman, Universitetet i Tampere, Finland
2nd opponent: førsteamanuensis Eva Malt, Universitetet i Oslo
3rd member of the comittee: professor II Jørn V. Sagen, Universitetet i Bergen

The defense will be led by professor Francisco Gomez Real

Ukens ansatt – Ketil Grong

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg er ansatt i 100% stilling som professor ved Klinisk institutt 2, så hovedjobben min er jo i prinsippet todelt, å drive med forskning og med undervisning av medisinstudentene.
Forskningsmessig så har jeg i alle de år arbeidet hovedsakelig med dyreeksperimentell forskning med fokus på hjertefunksjon og sirkulasjon. Jobben innebærer å være både tilrettelegger, forskningsveileder samt prosjektmedarbeider i pågående doktorgradsprosjekter og forskergrupper.

For tiden er jeg involvert i flere dyreeksperimentelle studier på griser i full narkose. I disse dyremodellene kan vi simulerer åpne hjerteoperasjoner, livstruende sviktende hjertefunksjon og hjertestans. Mange av studiene handler om bruk av mekanisk sirkulasjonsstøtte med forskjellig typer utstyr (hjerte-lungemaskin, ECMO og Impella-pumper) som midlertidig kan understøtte eller erstatte hjertefunksjonen. Dette utstyret brukes også på pasienter, og vi ønsker i våre dyreeksperimenter å studere hvordan vi kan optimalisere hjertefunksjonen og sirkulasjonen til hjertemuskelen under og etter denne typen behandling. Det blir ofte lange dager i Vivarium med forsøk som kan vare i 8-10 timer. Der disponerer vi en god del avansert registreringsutstyr for vurdering av hjertefunksjon og sirkulasjon. Så går det jo mye tid til å samle, systematisere og analysere data fra slike forsøk. I samarbeid med doktorgradskandidater og andre utarbeides det så manuskripter med tanke på publikasjon.

Siden jeg opp gjennom årene har samarbeidet mest med hjertekirurgene ved Haukeland Universitetssykehus når det gjelder forskningen, har det blitt naturlig at jeg har en del undervisning for medisinstudentene om tema som omhandler hjerte- og thoraxkirurgisk behandling. Både rene forelesninger og pasient-nær undervisning på Hjerte Post 4 er noe av det jeg driver med. Jeg er jo dessuten involvert i nye eksamensordninger (OSKE) og i den faglige planleggingen av undervisningen i fagområdet Sirkulasjon. Siden jeg har muligheten her i K2Nytt; jeg og mange med meg synes at det er avsatt alt for liten tid og ressurser til undervisning både i hjertesykdommer generelt og i hjerte-thoraxkirurgi spesielt i den nye studieplanen MED2015. Her må det gjøres noen endringer.

Hva liker du å arbeide med på K2?
Det er vel det å arbeide sammen med andre mot noen felles mål både hva gjelder å få til god forskning og god studentundervisning som er det viktigste og som jeg liker best med jobben. I mitt tilfelle så kan det være å samarbeide med forskere, teknikere og administrative både fra K2, fra K1, fra Haukeland Universitetssykehus og andre. I tillegg så er det jo mange hyggelige kollegaer og medarbeidere som en treffer på og omgås med i hverdagen på K2.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 20 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre