Daglige arkiver: 31. januar 2020

Bygg din undervisnings-CV

Medisinsk fakultet har en målrettet strategi om å bidra til best mulig læringsvilkår for studentene. Kompetanseoppbygging av undervisningspersonalet gjøres gjennom blant annet kurs, seminarer og utarbeidede veiledere i regi av Enhet for læring.

Undervisningserfaring tillegges nå større vekt ved ansettelse i faste vitenskapelige stillinger. Det som tidligere het «pedagogisk basiskompetanse» er nå omdøpt til utdanningsfaglig basiskompetanse viss innhold er nedfelt i nasjonale retningslinjer.

Ved UiB oppnås utdanningsfaglig basiskompetanse normalt ved å gjennomføre program for universitetspedagogikk tilsvarende 20 studiepoeng, men det er også anledning til å søke om å få godkjent tilsvarende kompetanse på alternativt grunnlag gjennom å opparbeide en pedagogisk mappe.

Dette alternativet kan være aktuelt for mange fordi det nå kreves utdanningsfaglig kompetanse før ansettelse i professorstillinger. For førsteamanuensisstillinger har man fremdeles 2 år på seg til å oppnå slik kompetanse, men å ha dette ved søknadstidspunktet er en styrke. Det kan være problematisk for personer i for eksempel full sykehusstilling å få satt av tid til omfattende pedagogiske kurs – da kan mappealternativet passe bedre.

Mappen skal inneholde en egenerklæring om pedagogiske ferdigheter og oversikter om gjennomført undervisning, undervisningsplanlegging, kurs – i det hele kan alt man har foretatt seg relatert til undervisning legges til grunn. Enhet for læring arrangerer blant annet workshop om pedagogiske mapper, Universitetspedagogikk for medisin og helsefag – innføringskurs for ph.d.-kandidatar og postdoktorar (PHDPED900), Innføring i medisinsk- og helsefaglig didaktikk (MEDDID601) og seminarrekken Pedagogisk påfyll som alle teller i mappen. Det er derfor viktig at både UiB og HUS-tilsatte som er involvert i undervisning passer på å registrere og bygge sin mappe – slikt blir det god undervisning av.

Ha en god helg når den tid kommer.

Eystein

Endret rømningsvei i laboratoriebygget og mønstringsplass

Helse Bergen har endret rømningsvei i laboratoriebygget, slik at flere etasjer skal evakuere ut gjennom 1M.

Dette gjelder trappehuset mot Ulriken. Det er gjort endringer på skiltingen i trappehuset, og det er i etasjene 7 og nedover lagt opp til evakuering gjennom 1M. Merk dere pilene i trappehuset.

Ved utgang i 1M kommer man ut ved postmottak, og man skal derfra trekke nedover mot legevakten.

Når byggearbeidet starter på parkeringsplassen utenfor åttende etasje, blir det ivaretatt evakuering gjennom området, men ny mønstringsplass blir på parkeringsplassen ved Ulriksbanen.

Ta ansvar for egen sikkerhet: Gjør deg kjent med din nærmeste rømningsvei.

Day Zero på bærekraftskonferansen 2020

Day Zero finner i år sted: Onsdag 5. februar klokken 08-21

Dette er den første dagen av den årlige nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen. Denne dagen sparker i gang konferansen på en uformell måte. Arrangementene retter seg i all hovedsak mot studenter og ansatte i UH-sektoren. Deltakelse er gratis (unntatt for mottakelsen).

Arrangementene omfatter workshops, paneldiskusjoner, foredrag, posterutstillinger og mye annet fordelt på Kvarteret og Studentsenteret, før dagen avrundes med en uformell mottakelse på Kvarteret (inkludert metal science operaen Fish To Mars) og et åpent debattmøte på Litteraturhuset.

Se hele programmet her: https://www.uib.no/en/sdgconference/128007/day-zero-wednesday-5-february-2020

Spørreundersøkelse om informasjonskompetanse for master-, PhD- og postdoc-studenter/kandidater

Til master-, PhD- og postdoc-studenter/kandidater

Vil du bidra til vår forskning om informasjonskompetanse? Vi trenger masterstudenter, PhD-studenter/-kandidater og postdocs til å svare på en 10-minutters survey. Undersøkelsen er opprinnelig laget for bachelorstudenter, så temaene kan være kjent for deg.

Ved å svare på denne surveyen bidrar du til vår forskning om informasjonskompetanse (IK) og til at framtidas IK-undervisning blir best mulig.

Lenken til den norske surveyen: https://uitpsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdVTGpQEhU2B96l

Takk for at du bidrar!

Med vennlig hilsen

Ellen Nierenberg, Stipendiat og Mina Taaje, Bachelorstudent, UiT Norges Arktiske Universitet

Professor Rebecca Cox om coronaviruset

Les nyhetssaken fra UiB der Rebecca Cox svarer på ti kjappe om coronaviruset.                     Merk: Nyhetssaken ble først publisert 24.01.20, og siden intervjuet ble gjort har Verdens Helseorganisasjon erklært global folkehelsekrise som følge av coronavirus-utbruddet.

Professor Rebecca Cox ved Klinisk institutt 2 er ekspert på virus og vaksiner. Foto/ill.: Wikipedia og Kim E. Andreassen

Disputas – Caroline Benedicte Nitter Engen

Caroline Benedicte Nitter Engen disputerer for Ph.d. graden fredag 14. februar 2020

Prøveforelesning: Fredag 14. februar 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: “Stem cell transplant in treatment of non-hematological disease. Background, evidence, and future perspectives”
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Disputas: Fredag 14. februar 2020 kl. 11.15.
Avhandlingens tittel: “Exploring the boundaries of precision haemato-oncology – The case of FLT3 length mutated acute myeloid leukaemia”
Sted: Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

1. opponent: Professor Gunnar Juliusson, Lund University, Sverige
2. opponent: Professor Marta Bertolaso, University Campus Bio-Medico of Rome, Italia               3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Tore Elling Ulvestad

Åpent for alle interesserte.

Disputas – Hilde Valen Wæhle

Hilde Valen Wæhle disputerer for Ph.d. graden fredag 14. februar 2020

Prøveforelesing: Fredag 14. februar 2020 kl. 11.30.
Oppgitt emne: “Clinical teamwork – an overview of concepts, research and importance for patient safety”
Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

Disputas: Fredag 14. februar 2020 kl. 13.15.
Avhandlingens tittel: “Impact of the WHO Surgical Safety Checklist implementation on perioperative work and risk perceptions. A process evaluation by use of quantitative and qualitative methods”                                                                                                                                      Sted: Stort auditorium, HUS, Jonas Lies vei 65

1. opponent: Professor Rhona H. Flin, The Robert Gordon University, Aberdeen
2. opponent: Professor Jan Frich, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Professor Anne Berit Guttormsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Hans Flaatten

Åpent for alle interesserte.

Disputas – Hilde Renate Engerud

Hilde Renate Engerud disputerer for Ph.d. graden fredag 7. februar 2020

Prøveforelesing: Fredag 7. februar 2020 kl. 09.15.
Oppgitt emne: “Targeted therapy in gynecological cancer – current status and future directions”
Sted: Auditorium KK, Jonas Lies vei 92

Disputas: Fredag 7. februar 2020 kl. 11.15.
Avhandlingens tittel: “Molecular markers to predict prognosis and guide therapy in endometrial cancer”                                                                                                                               Sted: Auditorium KK, Jonas Lies vei 92

1. opponent: professor Alain Zeimet, Medisinsk Universitet i Innsbruck, Østerrike
2. opponent: professor II Ben Davidson, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: post.doc. Marie Holm Solheim, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Roland Jonsson

Åpent for alle interesserte.

Ukens ansatt – Kjerstin Jakobsen

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg er overingeniør og etasjekontakt i 5.et. på Laboratoriebygget.

I 5.et. har vi flere forskningsgrupper, der jeg arbeider for Broegelmanns Forskningslaboratorium (BFL), som ledes av Roland Jonsson.

BFL forsker bla på autoimmune sykdommer som Sjögrens syndrom, RA og psoriasis samt schizofreni. Vi har nært samarbeid med avdelinger på sykehuset som Revmatologisk, Hud, ØNH og Psykiatrisk klinikk. Fra avdelingene får vi pasientprøver som samles i biobank til pågående og fremtidige studier.

Min jobb er å ta hånd om prøvene fra avdelingene. Jeg utfører også laboratorieanalyser til mange prosjekter og hjelper nye masterstudenter og stipendiater å komme i gang på labben. I tillegg bidrar jeg på immunologikursene for medisinstudenter og andre praktiske kurs som holdes i 5.et. på Laboratoriebygget. Dessuten gjør jeg bestillinger og ser til driften av laboratoriet.

Jeg trives på jobben og håper mitt bidrag til forskerne skal komme pasientene til gode en gang.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre