Daglige arkiver: 24. januar 2020

Forskerskolen i vinden

Forskerskolen er en arena for PhD-studenter fra Klinisk institutt 1 (K1) og Klinisk institutt 2 (K2) for sosialisering og å kunne presentere sin egen forskning for medstudenter. Forskerskolen organiserer kurs som kan inngå som en del av opplæringskomponenten til PhD-programmet, og som seminarserier der aktuell forskning fra fakultetet blir presentert av utmerkede foredragsholdere.

Hvert år i januar blir ph.d.-kandidater fra K1, K2 og Haukeland universitetssjukehus invitert til å presentere arbeidet sitt for medforskere og det generelle publikum. Plakater vises i lobbyen på Sentralblokka, og muntlige presentasjoner blir gitt, vanligvis i Birkhaug-rommet. En genial ting er at plakatene og de muntlige presentasjonene skal være de som allerede har blitt presentert i fjor på nasjonale eller internasjonale møter og konferanser. Derfor er det ikke nødvendig å lage nye presentasjoner, som vitenskapelig er “resirkulering” og “bærekraftig” 🙂

Denne uken ble 44 plakater og 23 muntlige foredrag presentert, som engasjerte mange forskere og andre og tydeligvis skapte vitenskapelige og sosiale interaksjoner og nettverk. Priser på 10000, 5000 og 3000 kroner ble delt ut til de tre beste plakatene og de tre beste muntlige presentasjonene. Dekan for forskning Marit Bakke presenterte vinnerne. Prisvinnerne for beste plakat var Christina Clausen (1. plass), Pernille Svalastoga (2. plass) og Ninnie Oehme (3. plass). De beste muntlige presentasjonene ble Trine Ludvigsen (1.), Ida Viken Stalund (2. plass) og Sepideh Mostafavi (3. plass). Prisen til en post doc ble gitt til Heidi Espedal og Folkets favoritt ble Martha Eimstad Haugstøyl. Gratulerer til vinnerne og miljøene deres! Og takk til alle andre deltakere og arrangører; spesielt den vitenskapelige komiteen Harald Wiker, Renate Grüner, Øyvind Torkildsen og Gottfried Greve, samt leder for Forskerskolen, Stian Knappskog.

Ha en riktig god helg!

Glade prisvinnere Forskerskolen 2020

Karrieredag

Karrieredagen for ph.d.-kandidater og postdoktorer har blitt et fast arrangement på dagsordenen for Det medisinske fakultet. I år har vi invitert en profesjonell karrierekonsulent fra Universitetet i Aarhus, og vil se på innovasjon som en karrieremulighet. Som vanlig vil vi også høre fra tidligere PhD-kandidater som nå har spennende jobber, og på ettermiddagen vil det være tre parallelle workshops om ferdigheter som er nyttige for din fremtidige karriere. Plakat Karrieredag 2020 A3

Det medisinske fakultet dekker deltageravgiften (gratis deltagelse), men vær vennlig og registrere deg for lunsj og workshop: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7836080

TMS Starting Grant

Trond Mohn forskningsstiftelse (TMS) har lyst ut ny runde med rekrutteringsstipend med endelig frist 16. mars. Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater hvert institutt kan fremme, ber vi interesserte søkere sende en skisse på 1-2 sider som beskriver kandidaten, prosjektet, forskningsmiljøet og kandidatens CV (TMS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner).

Den interne fristen er 14. februar. Skissen og CV-en kan sendes til amra.grudic@uib.no med kopi til Pål Njølstad, Silke Appel og Julie Stavnes.

Det er verdt å merke seg at dette stipendet gir en mulighet til å hente inn eksterne kandidater, noe både stiftelsen og Det medisinske fakultet oppfordrer sterkt til.

Ny redaktør i K2Nytt

Mitt namn er Oda Barth Vedøy, og eg overtar denne veka som redaktør for K2Nytt. Eg byrja som stipendiat i ETEC-gruppa i oktober 2019, og i mitt prosjekt vil eg undersøkje dynamikken i tarmens mikrobiom under eksperimentell infeksjon med enterotoksisk E. coli. Rettleiarane mine er Hans Steinsland og Kurt Hanevik. Eg tok mastergraden min i generell mikrobiologi på matematisk-naturvitskapeleg fakultet, og er dimed relativt fersk på K2. Eg ser fram til å bli betre kjend med instituttet gjennom arbeidet i K2Nytt. Ta kontakt dersom du har innspel eller ynskjer å bidra med saker til K2Nytt. Du kan treffe meg på min kontorplass i 5. etasje i laboratoriebygget, eller sende ein e-post til oda.vedoy@uib.no.

Ukens ansatt – Hege F. Berg

Hva arbeider du med?
Jeg er PhD stipendiat i Bergen gynekologiske kreftforskningsgruppe på Kvinneklinikken under veiledning av Camilla Krakstad og Erling Høivik. Jeg jobber med prekliniske modeller i endomtriekreft. Første del av mitt prosjekt har vært å etablere en protokoll for dyrking av pasient-deriverte organoider («mini-svultser») og organoid-baserte PDX musemodeller som henholdsvis in vitro og in vivo modeller for endometriekreft. Jeg skal nå bruke disse modellsystemene til å studere den underliggende biologien i endometriesvultser (f.eks. heterogenitet på enkeltcellenivå) og til å teste relevante målrettede legemidler. Arbeidet blir utført i forskningslaboratoriet på Kvinneklinikken, men jeg er også på dyreavdelingen (BBB) og i laboratoriebygget ved behov. I tillegg til forskning, har jeg også jobbet som redaktør for K2-nytt som del av mitt pliktarbeid. Dette arbeidet blir nå overlevert til ny redaktør, Oda Vedøy.

Hvorfor du vil arbeide på K2/ hva liker du å jobbe med på K2?
Å arbeide på K2 har gitt meg muligheten til å ta del i forskning på høyt internasjonalt nivå. Vi har tilgang til «state-of-the-art» utstyr og høy kompetanse ved kjernefasiliteter og hos andre K2-affilierte forskningsgrupper – dette gir oss muligheter i stedet for begrensninger. Disse mulighetene og et godt arbeidsmiljø bidrar til god motivasjon, inspirasjon og økt kompetanse. Å være redaktør for K2-nytt har gitt meg muligheten til å bli kjent med K2 og K2ere, noe som kommer godt med på starten av PhD programmet. En god oversikt over hva som skjer på K2 kommer også med jobben. Det har vært nyttig, og det har vært både oppløftende og kjekt å jobbe sammen med K2 administrasjonen. Med det takker jeg for meg og ønsker Oda lykke til som redaktør videre.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre