Påminnelse om søknadsfrister | Finansiering av utenlandsopphold

Det medisinske fakultet tilbyr stipend til forskningsrelaterte opphold i utlandet. Formålet med bevilgningen er å dekke ekstra utgifter i forbindelse med oppholdet. Det kan også søkes om dekking av reiseutgifter.

Tre kategorier ansatte kan søke:

  1. Fast tilsatte i vitenskapelig stilling finansiert av UiB/Det medisinske fakultet. Søknadsfrist er 1. oktober.
  1. Postdoktorer finansiert av UiB/Det medisinske fakultet. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.
  1. Universitetsstipendiater: Stipendiater finansiert av UiB/Det medisinske fakultet kan søke inntil kr 25 000 for delfinansiering av utenlandsopphold. Søknadsfrist er 1. mars og 1. oktober.

Mer informasjon finnes her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *