Månedlige arkiver: oktober 2017

MAS, MAS, MAS* Eller: Hvorfor du skal komme på Instituttets dag

Med regnfulle skyer og fallende blader kommer både høsten og vårt årlige samlingspunkt: Instituttets dag. I år har vi valgt å utvide innholdet. I tillegg til å være vårt årlige HMS-møte, vil vi på denne dagen fokusere på instituttets indre liv og de prosessene som forrige instituttledelse startet i vårsemesteret. Vi vil invitere fakultetet for å få en status på evaluering av omorganiseringen fra 2013 og ny lov for statens ansatte. Og vi vil forhåpentligvis få en anledning til å treffe vår nye instituttleder og høre om instituttets fremtidige fart og retning. I år har vi lyst å mingle over litt snacks og et glass i Cafe Christie. Kanskje dette blir din anledning til å snakke med ny instituttleder eller en kollega du ikke rekker å prate med til vanlig? Jeg håper at så mange som mulig ikke bare deltar, men også tar seg tid til en pust i bakken og prat med kolleger etter samlingen vår. Lenke til påmelding her.

Om høsten kommer også et annet regelmessig samlingspunkt: *Medarbeidersamtaler (MAS). Alle ansatte, uavhengig av varighet eller stillingsprosent har krav på tilbud om medarbeidersamtale fra sin nærmeste leder. Jeg kaller i disse dager inn til samtaler med administrasjonen, og alle med delegert personalledelse (forskningsgruppeledere) vil få oversendt lister over ansatte per gruppe for å rapportere tilbake at dere har tilbudt alle. For å unngå mas mas mas over hele linjen fra administrasjonen, vil jeg foreslå at dere allerede nå tar en status på medarbeidersamtaler i din gruppe. Hvis du er usikker på noe, er det bare å gi meg en lyd.

Gleder meg til vi sees i Aulaen i november.

Beste hilsen Julie

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Neste års søknadsrunde til Norges forskningsråd

Norges forskningsråd (NFR) har kommet med flere endringer for neste års søknadsrunde:

 • Fristen for FRIPRO endres til 25. april.
 • Fristen for programmene BEDREHELSE/BEHANDLING/HELSEVEL er også 25. april. NFR kunne ikke, på dette tidspunktet, informere om det blir restriksjoner på innsending av flere søknader til samme frist.
 • Programmet KVINNEHELSE utlyses ikke i 2018 da det avsatte budsjettet ble brukt opp under 2017-utlysningen.
 • Utlysningsteksten for FRIPRO er publisert og blir aktiv 14.mars 2018.
 • Informasjon om vurderingskriteriene finnes på FRIPROs nettside om søknadsbehandling.
 • Det er en forventning om at doktorgradskandidater og postdoktorer i forskningsprosjekter har et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden.
 • Det forventes at prosjektledere for innvilgede forskerprosjekt og unge forskertalenter-prosjekt søker finansiering fra European Research Council (ERC). Tidligere gjaldt denne forventingen for ledere av Toppforsk-prosjekt og unge forskertalenter.

  – Amra

Det Norske Cancer Symposium 2017 om presisjon medisin.

 

Vi ønsker å minne deg på invitasjonen til The Cancer Symposium 2017 om presisjon medisin.

Det finner sted på Scandic Holmenkollen Park, 4-6 desember, 2017 i Oslo, Norge.

Møtet samler ledende nasjonale og internasjonale høyttalere innen presisjonsmedisin, og emner inkluderer følgende:

 

 

• Computational Cancer Genomics
• Tumorimmunologi og mikromiljøet
• Enkeltcelleanalyse for sykdomsbaner og flytende biopsier
• Overvåkning av kreftgenetikk i kroppsvæsker
• Oversetterlig og klinisk genomforskning For oversikt over høyttalere og program, vennligst besøk symposiums nettside:

https://www.2017.cancersymposia.no/

Vær oppmerksom på at tidlig registrering slutter 1. november!

”Kunstner i den flytende verden”

Jone Trovik, portrett til disputasLitt ukjent?  Romanen ble utgitt i 1986, og norsk utgave kom i 1987. Forfatteren Kazuo Ishiguro fikk Nobels litteraturpris nå i 2017. Handlingen er lagt til forfatterens fødeland Japan, og det er forbindelsen til ukens leder: UiBs strategiske samarbeid med Japan! Sammen med NTNU og Innovation Norway har vi gått sammen for å trekke veksler på hverandres forskning og innovasjon. I vår var en delegasjon ledet av daværende dekan Langeland i Tokyo og Kyoto, og tema spente fra stamcelleforskning til aldersmedisin.

Japan er kjent for sin teknologi (og arbeidsinnsats). Har du ideer relatert til din forskning som du tror kan bringes fremover med samarbeid med Japans industri? Vår prodekan for Innovasjon, Helge Raeder, vil svært gjerne formidle ideer/kontakt/samarbeid. Det er ny tur på gang våren 2018. Kanskje du bør være med?

Og med hensyn på innovasjon og tanker fremover: Horizon 2020 har møte 31. oktoer. Meld deg på! Både rektor og dekan ivrer for at forskere må melde seg på med tanke på å søke slike midler. Vi har forskningsrådgivere til å bistå i søknadsprosessen; bruk dem!

Et annet innspill fra rektor er digitalisering: hvordan kan vi nytte dette på en måte som faktisk er ressursbesparende? Tenk på om det er oppgaver i din hverdag som kunne vært bedre løst av en datamaskin enn av manuelle prosedyrer. Jeg vet ikke helt enda om sykehusets talegjenkjenning er et godt eksempel, men prinsippet er der: istedenfor sekretærer som skriver legenotater, så blir nå diktatet transkribert av datamaskinen. Og ja, dette er maskinlæring: det blir (litt) mer forståelig oversatt for hvert notat. Men i begynnelsen var det svært mye underlige fraser som havnet i pasientjournalene. Da kunne en nesten føle seg som ”kunstner i den flytende verden”.

Jone

HMS-hjørnet: Sikresiden ved Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen (UiB) tar i bruk sikresiden (På den sikre siden) fra 2. oktober. Sikresiden er et mobiltilpasset nettsted for ansatte og studenter som gir opplæring i sikkerhetstemaer og hjelp til hva den enkelte skal gjøre i en krisesituasjon.

Sikresiden er utviklet gjennom et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler og UH-sektorens sekretariat for informasjonssikkerhet hos UNINETT.

UiBs ledelse ser på dette som viktig tiltak for å øke sikkerhetskompetansen til ansatte og studenter. Det er også behov for å arbeide systematisk for å etablere en gjennomgående sikkerhetskultur i organisasjonen.

På sikresiden finner ansatte og studenter:

 • Brukervennlig opplæring i viktige sikkerhetstemaer
 • Hjelp til hva den enkelte skal gjøre i en krisesituasjon
 • UiBs lokale vekter- og beredskapsnummer

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris til Pål Njølstad

Den svenske Barndiabetesfonden deler årlig ut Johnny Ludvigsson-priser – det ene for framstående barnediabetesforskning i Norden, og det andra til yngre barnediabetesforskere i Sverige.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris for Framstående Barndiabetesforskning i Norden tildeles i år den norske forskeren Pål Njølstad, professor ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. K2 gratulerer!

I begrunnelsen fra Barndiabetesfondens priskomite nevnes blant annet professor Njølstads gjennombrudd innen klinisk praksis for barn med en mutasjon i KCNJ11, og hans store internasjonale innflytelse på utviklingen innen persontilpasset behandling av uvanlige former for diabetes.

Les mer her.

Nettverkslunsj under Forskerskolen i klinisk medisin

Kjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2.

Den kommende nettverkslunsjen finner sted tirsdag 24. oktober i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Og du er velkommen til å kontakte meg med spørsmål du måtte ha om emnet og nettverkslunsjen.

Solveig

Flow Cytometry | Seminar 2. november | Imaging Mass Cytometry

Kjernefasilitet for flowcytometri inviterer til seminar om Imaging Mass Cytometry. Fluidigm og AH Diagnostics kommer på besøk og vil fortelle om den nye modulen deres.

Ved å bruke metallmerkede antistoffer og rutinemessig immunhistokjemiske metoder muliggjør Imaging Mass Cytometry analyse av mer enn 40 parametere i vevsseksjoner, frysesnitt, formalin-parafinstøpte snitt og celler fra utstryk.

Tid: torsdag 2. november kl. 13–14.
Sted: Auditorium B301, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Påmeldingsfrist: 26. oktober.

Mer informasjon finnes her.

Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018

Kreftforeningen inviterer til nominasjon av kandidater for Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018.

Kong Olav Vs kreftforskningspris på kr 1 000 000 deles hvert år ut til en kreftforsker eller forskergruppe som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Gamle festsal, Universitetet i Oslo.

Prisen har høy prestisje i det norske kreftforskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning. Prisen skal gå til forskningsmiljøer eller forskere som fortsatt er aktive og bidrar innen kreftforskningen i dag.

For å hedre forskernes innsats ønsker Kreftforeningen med dette å invitere norske institusjoner til å fremme forslag til kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018. Da stadig mer banebrytende forskning utføres av forskningsmiljøer, oppfordres det særlig til nominasjon av forskergrupper.

Nominasjoner sendes elektronisk til Lars Klæboe.

Frist for nominasjon: 15. november 2017.

Les videre

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

”De usynlige”

Jone Trovik, portrett til disputasFor å følge opp de litterære referanser: tittelen er et skuespill av Holberg. Dette var også oppgavetittelen for vinnerne av Holbergprisen i skolen for noen år siden, en oppgave som omhandlet fusk.

På sist møte i utvidet forskningsledelse var forskningsfusk løftet frem som fokusområde: at arbeid mot fusk skal være høyt i bevisstheten når vi planlegger, gjennomfører og presenterer vår forskning.

Forfalskning av resultater er alle klar over er fusk, men det kan være langt mer subtile områder der vår etiske bevissthet tøyes til (egen) fordel. Hva med tendensen til selektiv referering; det er lettere å vise til publikasjoner som støtter egne hypoteser enn dem som er uenige. Selektiv publisering er et annet; det er lettere å få publisert positive (les: statistisk signifikante) resultater enn funn som ikke viser forskjeller, og hva hvis de interessante (altså signifikante) resultatene fra den forrige studien av denne lovende biomarkøren ikke kan valideres i den påfølgende studien? Men vi har et moralsk ansvar for at forskning som er utført, faktisk offentliggjøres, både av hensyn til dem som har gitt oss midler til arbeidet, og pasienter som har bidratt med prøver/data, og at man ikke lager forhastede behandlingsalgoritmer. Så ”de usynlige” (les: upubliserte) studiene kan faktisk også være en form for fusk.

Og følger vi intensjonene til Vancouver-reglene? Tilsier tittel forskningsgruppeleder eller avdelingsoverlege at en derav er med å planlegge, gjennomføre, analysere og skrive alle studier i gruppen/seksjonen, eller burde faktisk noen av de oppsatte forfatterne egentlig vært usynlige?

Jeg minner også om forestående OSCE 8. november. De som ikke allerede har meldt inn hvem som skal bidra som eksaminatorer, må straks gjøre det (OSCEladden Ketil Grong tar imot gode hjelpere!).

Instituttets dag avholdes 29. november. Vi håper ny instituttleder er på plass, og at vi da får del i vedkommendes visjoner videre for K2.

Jone

HMS-hjørnet: Brannvernopplæring høsten 2017

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, både teori og praksis, noe som er lovfestet i brannloven og HMS-forskriften.

Et kurs går over to timer – fordelt på én time teori og én time praktisk slukking.

Det er samlet påmelding fra instituttet, og interesserte kan kontakte Marius Alvheim i ekspedisjonen.

Les mer om brannvernopplæringen her.

Hilsen Julie

Registrering av siste feriedager

Frist for å registrere siste feriedager var satt til 1. oktober, men det er fremdeles mange som ikke har gjort dette.

Alle som har feriedager igjen, må registrere ferieønsker så snart som mulig og innen 20. oktober!

Dersom ferieønsker ikke registreres, kan arbeidsgiver pålegge ferieavvikling og bestemme når dette skal tas ut i henhold til Ferielovens § 6.

Dersom du har spørsmål om regler for ferie eller registrering, se pagabloggen.

Eller ta kontakt med personalkonsulent Kristine Kleppan Blikra.

Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler | 26. oktober

Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige:

 • Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.
 • Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

I lys av dette, og i forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, inviterer Universitetsbiblioteket til et seminar om åpen tilgang til forskning.

Tid: torsdag 26. oktober kl. 10–12.
Sted: Dragefjellet skole, Det juridiske fakultet, auditorium 4.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og vil bli strømmet.

Les videre

Horisont2020-tilstelning for MED-forskere

Horisont2020-programmet går inn i sine siste tre år med et større budsjett enn noensinne. I den anledning arrangerer Forskningsadministrativ avdeling ved UiB og Norges forskningsråd et møte der en vil ha mulighet til å:

 • finne aktuelle utlysninger for ditt forskningsområde,
 • få råd om hvordan en kan lykkes med søknaden,
 • høre om erfaringene til professor Cecilie Svanes fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin med å være partner i EU prosjekter, og
 • høre professor Emmet McCormack fra Klinisk institutt 2 snakke om hans personlige erfaring med å evaluere EU søknader.

Tid: 31. oktober kl. 13:45–15:15.
Sted: Scandic Ørnen hotell, Bergen.

Påmelding.

Seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner | 13.–14. desember

CCBIO, gjennom Lars A. Akslen og Roger Strand, har mottatt støtte fra NFR og SIU til et INTPART-program som skal fremme utdanning og utveksling gjennom et samarbeid mellom CCBIO og Boston-baserte Harvard Medical School og Harvard Kennedy School. Elisabeth Wik koordinerer programmet. Flere CCBIO-INTPART-seminarer og -kurs vil bli arrangert i de kommende årene. 13. og 14. desember lanserer CCBIO det første seminaret i denne serien – et to-dagers seminar i å skrive vitenskapelige publikasjoner – med et program som inneholder mye nyttig informasjon både for studenter, postdoktorer og professorer.

Seminaret, som foregår på engelsk, er åpent for alle (krever registrering), gratis, og inkluderer lunsj begge dager.

Tid: 13.–14. desember.
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, 3. etasje, Haukeland universitetssykehus.

Program.

Påmelding.

Påmeldingsfrist: 30. november.

Les videre

Forskningsstøtte fra Vita hjertego’

Her er en påminnelse om Vita hjertego’ bevilgningen 1 kr til Hjertesaken, som for 2018 utlyser opptil kr 600 000 fordelt på ett eller flere prosjekter innen forskning og annen aktivitet relatert til forebyggende hjertehelse.

Informasjon.

Søknadsfrist: 30. oktober.

Her kan man se hvem som tidligere har fått støtte.

Spørsmål kan rettes til vitahjertego@mills.no.