Daglige arkiver: 22. september 2017

Hvorfor må du vite om ny lov om statens ansatte?

k2nytt_2017_uke-38_julie-stavnes_portrett_170922I sommer, på et tidspunkt hvor de fleste av oss nøt sommerferie og fri, trådte den nye loven om statsansatte i kraft. Den første effekten kom umiddelbart, og noen av dere merket det kanskje; muligheten for interne utlysninger er ikke lenger tilgjengelig. Av den grunn ble noen allerede utlyste stillinger trukket tilbake og lyst ut på nytt eksternt. I den nye loven heter den nemlig at den beste søkeren skal rekrutteres, ikke den beste interne søkeren, og alle stillinger må kunngjøres offentlig.

Hensikten med den nye loven er blant annet å redusere midlertidig arbeidskraft, som har vært en av regjeringens fokusområder. Det siste året har det vært økende fokus på andelen midlertidige ansatte, både på fakultetet og i universitetsstyret, og K2 har måtte rapportere hvor mange av våre ansatte som er midlertidig ansatt.

I tillegg til ny lov har Universitet i Bergen satt seg styrende og strengere mål enn den nye loven hva angår midlertidighet, ref. Universitetsstyresak 65/2017. Utlysning av forskerstillinger over 2 år skal som hovedregel ikke være midlertidige, men skal lyses ut fast. Teknisk-administrative stillinger skal som hovedregel heller ikke være midlertidige, men vikariat er fremdeles tillatt. Administrative ansettelser uten utlysninger blir mer restriktive.

Vi har ikke gode arbeidsrutiner på plass for å håndtere dette ennå, men fakultetet jobber med dette. Selv om forskerstillinger blir faste, økes ikke instituttets lønnsmidler fra staten, så vi må ha gode rutiner på plass for å finne nye arbeidsområder og stillinger til faste ansatte forskere når prosjekter og arbeidsoppgaver er ferdige i ett prosjekt. Fortrinnsrett og kompetanse må vurderes for å matche tilgjengelige ressurser og etterspørsel. Administrasjonen trenger gode verktøy som hjelper oss å holde oversikten. Dette må organiseres og følges opp på en god måte, men vi er alle innstilte på å finne gode måter å håndtere nye krav fra staten og universitetsstyret.

Hilsen Julie

Svinn av utstyr og kjemikalier i labbygget

Administrasjonen ved K2 melder om at følgende utstyr og kjemikalier har forsvunnet fra 9. etasje i labbygget:

Siste uke: 3 laboratoriestoler nord i 9 etg. Det er også flyttet på stoler fra andre rom.

Juni 2017: En liten brun flaske med fargen bromphenole er vekke fra et ulåst skap i 9 etg.

For cirka 6 måneder siden: Målesylindere á 1 liter ble borte.

Det er også svinn hos andre i 9. og 8. etasje.

De som måtte ha opplysninger om dette, kan kontakte Ehsan Hajjar ved K2.

Kurs: Kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) i samarbeid med BOA-teamet inviterer deg til et halvdagskurs torsdag 28. september om hvordan man kan styrke integrering av kjønnsperspektiver i ulike forskningsprosjekter. Kurset er rettet mot forskere og forskningsadministratorer.

Møtet foregår i seminarrom D ved Studentesenteret mellom kl. 09:00 og 12:00.

Man melder seg på kurset ved å fylle ut et registreringsskjema her.

Det er begrenset med plasser, og påmeldingen lukkes når kurset er fulltegnet. Påmeldingsfristen er tirsdag 26. september.

Kurset holdes på engelsk.

Les videre

Karrieredag for PhD-kandidater | Torsdag 5. oktober

Karrieredag for alle PhD-kandidater ved Det medisinske fakultet arrangeres torsdag 5. oktober kl. 10–1430 i auditorium 4 i BB-bygget. Her vil representanter fra forskjellige bedrifter og institusjoner fra både offentlig og privat sektor komme og informere om jobbmuligheter, og uteksaminerte PhD-kandidater vil holde presentasjoner om hva de har gjort etter at de fullførte forskerutdanningene.

Påmelding.
Påmeldingsfrist: 2. oktober.

Les videre

Digital myldredag | 4. oktober 2017

k2nytt_2017_uke-38_digital-myldredag

Kjære medarbeider,

Vi har gleden av å invitere alle ansatte ved Universitetet i Bergen til arrangementet Digital myldredag.

Digital myldredag skal informere, inspirere og motivere, og gi oss muligheten til å videreutvikle vår digitale kompetanse sammen. På Digital myldredag skal vi vise hverandre det store mangfoldet av digitaliseringsarbeidet som pågår. Det blir rom for diskusjon, spørsmål og utprøving.

I Grieghallen vil vi få oppleve:

  • 20 stands hvor ulike UiB-miljøer presenterer sitt arbeid med digitalisering
  • Innlegg om digitalisering fra noen av våre kolleger hver hele time
  • Digital fremvisning av UiB-prosjekter
  • Utprøving av verktøy og systemer

Universitetsledelsen åpner arrangementet kl. 09:30.

Vi oppfordrer alle til å lese programmet og sette av tid til å stikke innom i løpet av dagen.

Vi håper å se dere i Grieghallen 4. oktober!

Med vennlig hilsen

Dag Rune Olsen                              Kjell Bernstrøm

– rektor –                                         – universitetsdirektør –

Invitasjon til å nominere kandidater til Demensforskningsprisen 2018

k2nytt_2017_uke-38_nasjonalforeningen-for-folkehelsen_logo

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til forskning innen demensfeltet, og samtidig motivere til satsning på demensforskning. Derfor utlyses det en demensforskningspris, som kan gå til flere kategorier forskere

Mer informasjon finnes her.

Nominasjonsfrist: 1. oktober 2017.
Nominasjonsskjema.

Eventuelle nominasjoner eller spørsmål sendes til Nasjonalforeningen.

Kurs: MIC Multimodal Imaging

Molecular Imaging Center (MIC) inviterer til det andre kurset i Multimodal Imaging av små dyr. Kurset tar sikte på å gi deltakerne kunnskap om prinsippene bak og praktisk bruk av blant annet MR-bildebehandling, PET-/CT-avbildning, optisk avbildning (OI) og ultralyd (US).

Teknologiene som presenteres i dette kurset, tilbys alle ved MIC, samt kvalifisert personell / kompetanse og etterbehandlingsprogramvare. Dette kurset vil gi en god introduksjon til multimodal avbildning og nyttig bakgrunn for å benytte videre disse metodene.

Tid: 7.–10. november 2017.
Sted: Institutt for biomedisin, Haukeland universitetssykehus.

Pris: kr 4 800.
Inkluderer kursmateriell, kaffe og middag onsdag kveld.

Mer informasjon.
Program.

Påmelding.
Påmeldingsfrist: 13. oktober 2017.
Høyst 8 deltakere.

Konferanse om vurdering i høyere utdanning | 16. og 17 oktober ved UiA

Får man bedre studenter ved å vurdere dem underveis i studieløpet enn ved tradisjonell eksamen?

Vurdering i høyere utdanning er tema for en internasjonal konferanse som arrangeres på Universitet i Agder i Kristiansand 16. og 17. oktober.

Konferansen er gratis, inkludert mat, og konferansehotellet er Scandic Bystranda.

Helse, demografisk endring og velvære | Utfordringer i Horizon 2020

Har du tenkt å utarbeide et forslag til Horizon 2020 innen helse?

Helse NCP Net 2.0 organiserer en gratis begivenhet 7. desember 2017, som skal hjelpe deg med å finne de riktige samarbeidspartnerne. Lanseringen av The 2018 call in Horizon 2020 for Health er planlagt til 7. november 2017, og første søknadsfrist er 18. april 2018. Dette arrangementet retter seg mot et bredt spekter av selskaper, universiteter og forskere fra Europa.

Den 8. desember 2017 organiserer EU-kommisjonen en åpen informasjonsdag dedikert til temaet “Utfordring for helse, demografisk endring og velvære (SC1)” i Horizon 2020.

Ikke gå glipp av muligheten til å delta på disse hendelsene og etablere verdifulle kontakter med andre eksperter, så vel som representanter fra EU-kommisjonen!

Registreringen åpner 8. oktober. Mer info finnes på deres nettside.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 31 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre