Daglige arkiver: 15. september 2017

”Det gode mennesket fra Sezuan”

Jone Trovik, portrett til disputasVi fortsetter med Brecht-sitater; denne gang med følgende begrunnelser:

– Invitasjon fra rektor til å se nettopp dette stykket.

– Det gode menneske: Vi har denne uken mistet to fremtredende akademikere og samfunnsdebattanter: Per Fugelli og Frank Årebrot. Fugelli har vært underviser ved UiB, og jeg husker enda hans tordentale til en gjeng med veldig nybeslåtte medisinerstudenter om egoisme (lønnskrav) versus samfunnsansvar (fremme pasientenes og samfunnets beste). Årebrot var en usedvanlig god formidler som forbilledlig engasjerte studentene med fantastiske forelesninger. Skikkelige forbilder! Fred over deres minne.

– Sezuan: Byen Sezuan er angitt å være i Kina. Den finner jeg ikke ved geografisøk, det mest nærliggende blir regionen Sichuan i sydvestlige Kina, med provinshovedstad Chengdu, og vel 14 millioner innbyggere. Uansett; dette er laaangt vekke og ganske fremmedartet sammenliknet med Norge. Og hva har dette med ukens leder å gjøre? INTERNASJONALISERING. Punkt tre på dekanens liste over satsningsområder.

Å fremme samarbeid på tvers av landegrenser gir oss større tilfang av flinke fagfolk. Når jeg nå har gjennomgått listen over stipendiater, er det opptil flere asiatiske (og ellers ikke-norskklingende) navn. Å få svar på e-post på engelsk, og at vi ser nødvendigheten (og muligheten ved) å publisere K2-nytt også på engelsk, viser at vi tiltrekker oss internasjonale medarbeidere. Kjempefint! Og K2 oppfordrer sterkt ansatte (og studenter) om å dra ut. Selv har jeg hatt et halvt år postdok i Hong Kong; en opplevelse for hele familien (jada, det gikk fint å ha barn på internasjonal skole der, og min ektefelle hadde tilsvarende akademisk opphold), og både undervisnings- og forskningssamarbeid ble initiert og senere forlenget.

Det finnes mange muligheter for internasjonalt samarbeid. Horizon2020 (EUs forsknings- og innovasjonsprogram) er ett slikt program som har kick-off-seminar 31. oktober (se annonsering senere i K2-nytt). Der vil det bli presentert de ulike programmene, inkludert Helse, Demografiske forandringer og velferd («wellbeing»). Sjekk om dette er av interesse for ditt miljø!

Jone

HMS-hjørnet: Håndtering av vold og trusler | Innføringskurs

UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Universitetets ledere har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig, og at Retningslinjer for håndtering av vold og trusler følges opp. Som et ledd i dette arbeidet tilbyr Seksjon for HMS, beredskap og BHT innføringskurset «Håndtering av vold og trusler».

Tid: fredag 8. desember kl. 09:00–12:00.
Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1.
Målgruppe: Ledere på alle nivå, samt hovedverneombud.

Mål:

  • Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet.
  • Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges.
  • Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner.
  • Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer.

Påmeldingsfrist: fredag 24. november 2017.

Påmelding.

Kurset har begrenset antall plasser. Bekreftet påmelding vil bli tilsendt deltakerne.

Mer informasjon her.

Viktig informasjon i anledning sykkel-VM (uke 38)

Til samtlige enheter, institutt og fakulteter.

Intern og ekstern post fra Transport- og parkseksjonen (TPS)

Fra og med mandag 18. september til og med fredag 22. september vil det kun bli kjørt én (1) postrunde. I denne perioden vil posten bli levert på et tidligere tidspunkt enn vanlig. Postlevering til enhetene på Årstadvollen vil bli utført før kl. 08:00 grunnet stengte veier .

Eventuelle spørsmål om dette kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen:

Telefon kontor: 55 58 20 71
Mobil: 905 04 899
E-post: Knut-Egil.Larsen@uib.no

Campusbuss

Campusbussen stenger ned hele uken fra og med mandag 18. september til og med fredag 22. september. Dette skyldes stengte veier til og fra Nygårdshøyden og Årstadvollen. Det betyr at siste runde FØR nedstenging blir fredag 15. september. Bussen går i normal rute igjen fra mandag 25. september.

Transport- og materiellseksjonen

De to gruppene på materiellsiden stenger også ned samme uke. Vi beholder en mann på vakt for å ta enkle monteringer på Nygårdshøyden og Marineholmen. Denne uken kan man altså IKKE påregne flyttinger eller oppdrag som krever to mann eller mer. Kun enkle monterings- og transportoppdrag vil bli gjennomført. Større oppdrag som krever mer enn to personer, må vente til etter 25. september.

Forsinkelser kan forekomme i alle ledd under VM, og post som blir levert fra eksterne leverandører til UiB, må påregne forsinkelser grunnet redusert framkommelighet.

Med vennlig hilsen

Sverre Pettersen
– leder i Transport- og parkseksjonen (TPS) –

Senter for ernæring | Seminarserie | Onsdag 27. september

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: onsdag 27. september kl. 14:30–15:30.
Sted: Birkhaugsalen, Sentralblokken, Haukeland universitetssykehus.

Program:

”The decade of nutrition and global focus areas”
Ingunn Engebretsen, Senter for internasjonal helse

Moderator: Gülen Arslan Lied.

Det blir lett servering. Velkommen!

Biomedical Network inviterer til møte om benyttelse av helsedata

Norge har gode helseregistre, men makter vi å utnytte potensialet som dette representerer?

På møtet vil man presentere utfordringer og muligheter rundt helsedata og søke løsninger som kan gi forskere, medisinske firma og pasienter større nytte av helsedata som en felles ressurs. Møtet vil være interessant for leger i allmennpraksis, forskere i klinikk og preklinisk, industrielle aktører med flere.

Det tas sikte på å belyse viktige spørsmål omkring tilgang og bruk av data, og hvilken nytte samfunnet har av materiale som samles i offentlige registre og Biobanker. Derfor deltar viktige eiere og forvaltere av helsedata på møtet.

Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Bergen Teknologioverføring (BTO) står bak arrangementet, og de ønsker å medvirke til at det settes i gang flere verdifulle studier med bruk av unike registerdata.

Tid: 24. oktober 2017 kl. 15:30–19:30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Påmeldingsfrist: 16 oktober.
Det er begrenset med plasser.

Program.

Nytt kurs i CCBIO Research School for Cancer Studies

Vi er glade for å introdusere et nytt kurs i CCBIO Research School for Cancer Studies (RSCS): CCBIO906 – Cancer Genomics.

Det vil finne sted 1.–3. november 2017.

Kurset skal gi en bred forståelse av aspekter ved kreftgenomets biologi og dets utforskning ved hjelp av teknologier innen neste generasjons sekvensering (NGS). Metoder for å analysere DNA-variasjon og -strukturer samt RNA-ekspresjonsmønstre vil bli dekket, så vel som cellekjerne- og kromatinstrukturer. Det vil også bli undervist i etiske og juridiske aspekter samt arvelige predisposisjoner.

Kurset er primært ment for doktorgradskandidater som er tilknyttet Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), men er også åpent for andre studenter, PhD-kandidater og studenter ved Forskerlinjen ved Det medisinske fakultet.

Registrering.
Tidsfrist for registrering: 2. oktober.

Mer informasjon her.

På vegne av CCBIO Research School,

Solveig Lund Witsø

Onkologisk Forum | Ung Forsker Pris 2017

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 50.000 til en ung forsker. Prisen er ment til å stimulere yngre forskere.

Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning, og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler. Referanseliste, relevant CV samt anbefaling fra avdelingsleder bes vedlagt (maks to sider). Søknad og eventuelle spørsmål sendes per e-post til Onkologisk Forum Sekretariatet.

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets konferanse i Oslo 16.–17. november 2017.

Søknadsfrist: mandag 9. oktober 2017.

Kick-off for Horizon 2020 | Industriell ledelse og samfunnsutfordringer 2018–2020 | Arbeidsprogrammer

Universitetet i Bergen (UiB) inviterer i samarbeid med Forskningsrådet (NFR) alle UiBs gruppeledere og forskere til en seanse om de siste annonseringene i Horizon2020-programmet WP 2018–2020.

Her vil man få presentert forsknings- og innovasjonsmuligheter for alle sektorer og alle temaområder. I tillegg vil NFR relatere de norske forskningsprogrammene til Horizon2020, og presentere synergien mellom disse og andre finansieringsmekanismer.

I tillegg til de tematiske informasjonsmøtene vil det bli muligheter for samtaler mellom NKP-er (Nasjonale kontaktpunkter, det vil si NFR-eksperter på de ulike Horizon2020-arbeidsprogrammene) og forskere som allerede vet hvilke Horizon2020-emner de vil søke om.

Vær oppmerksom på at dette er et åpent arrangement, det vil si at alle FoU-aktører fra Bergens-området vil bli invitert.

Vennligst registrer din interesse her, og du vil bli kontaktet av et medlem fra UiBs Forskningsadministrativ avdeling (FA).

Tid: 31. oktober kl. 09:00–15:15.
Sted: Scandic Ørnen Bergen, Lars Hillesgate 18, Bergen.

Mer informasjon, program og registrering.

Vibeke Kyrkjebø Irgan,
på vegne av organisasjonskomiteen

The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin

Professor Eivind Hovig ved Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo ønsker velkommen til The Norwegian Cancer Symposium 2017 om presisjonsmedisin.

Møtet samler ledende nasjonale og internasjonale forskere innen feltet presisjonsmedisin, og emnene inkluderer følgende:

  • Computational cancer genomics
  • Tumor immunology and the microenvironment
  • Single cell analysis for disease trajectories and liquid biopsies
  • Monitoring cancer genetics in body fluids
  • Translational and clinical genomics

Tid: 4–6. desember.
Sted: Scandic Holmenkollen Park, Oslo.

Program og registrering.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 23 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre