Daglige arkiver: 1. september 2017

Shalom ve lehitraot

k2nytt_2017_uke-35_ukens-leder”Fred og på gjensyn” er vanlig å si i Israel der jeg skal tilbringe det neste halvåret som gjesteprofessor ved The Weizmann Institute of Science. Sabbatsårordningen er en fantastisk mulighet til å etablere nye samarbeid, bygge nettverk og få tid til å planlegge prosjekter og skrive søknader. Nettverket er ikke bare nyttig for professoren selv. Det gir også muligheter for andre i forskningsgruppen til å reise på utvekslingsopphold. Flere av gruppene på instituttet har utnyttet dette på en forbilledlig måte, for eksempel diabetes- og lungeforskningsgruppene.

Utenlandsopphold krever planlegging ikke bare av det faglige, men også av det praktiske med tanke på jobb og studier for partner, skole for barn og bosted. Fakultetet lyser hvert år ut utenlandsstipend, og midler kan også søkes fra Helse Vest, Forskingsrådet og andre legater og fond. Søknadsfrist for forskningstermin er 1. mai hvert år.

Mindre vanlig er det at utlendinger søker seg til oss for sabbatsopphold, men det bør være et mål for K2 å tiltrekke seg flinke forskere fra utlandet som ønsker å tilbringe et år hos oss. Husk å tenke at dette også er en mulighet.

Til slutt vil jeg takke av som visestyrer og min korte gjesteopptreden som instituttleder med å si shalom ve lihitraot. Nå tar Jone over fram til ny instituttleder er klar til å tiltre om ikke alt for lenge.

Gode ønsker for helgen og resten av 2017.

Eystein

Send bidrag til K2-nytt på både norsk og engelsk!

K2-nytt lages på både norsk og engelsk, slik at alle ansatte ved instituttet har muligheten til å lese sakene våre. Vi ber derfor om at bidragsytere til nyhetsbrevene sender tekster til redaktøren på både norsk og engelsk, så langt det er mulig.

Vi setter også pris på at bidragene følger samme tekstmal som er brukt i tidligere saker.

Og vennligst send saker innen utgangen av torsdag for å være sikker på at de kommer med i den aktuelle ukens nyhetsbrev.

På forhånd takk!

Priser for lagring av prøver i Biobank Haukeland

Biobank Haukeland er et samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen. Det overordnede målet for Biobank Haukeland er å øke kvaliteten i forskningsprosjektene ved de to institusjonene.

Biobank Haukeland har anskaffet en automatisk lagringsfasilitet for forskningsprøver med kapasitet på 2,5 millioner rør. Prøvene lagres i –80 °C. Fasiliteten vil etter hvert også kunne tilby lagring i nitrogentank. Det er estimert at lagringsfasiliteten er i drift i februar 2018.

Prøvemateriale opparbeidet av, og lagret i, Biobank Haukeland vil bli registrert i LabVantage. LabVantage er en sporingsløsning for forskningsprøver anskaffet av Helse Vest.

I Biobank Haukeland betaler man for innskudd og uttak av sine forskningsprøver, samt en årlig leie. Prosjektet er ikke avsluttet, og lagringsprisene er dermed estimert på bakgrunn av nåværende kostnadsoverslag. Prisendringer kan derfor forekomme.

Prisliste.

Henvendelser kan rettes til leder for Biobank Haukeland, Ann Cathrine Kroksveen PhD.

FORNY2020 verifiseringsmidler

Bergen Teknologioverføring (BTO) informerer om at det nå er mulig å søke om FORNY2020 verifiseringsmidler.

Forskere med aktuelle prosjekter må ta kontakt med BTO så snart som mulig og innen 10. september for innledende prosjektdiskusjoner. Tiden er med andre ord knapp.

Versifiseringsmidler fra Norges Forskningsråd er en gylden mulighet for å skaffe midler til testing, oppskalering og videreføring av forskningsprosjekter, uavhengig av forskningsfelt.

Mer informasjon finnes her.

Forslag til masterprosjekter ved Senter for internasjonal helse

Senter for internasjonal helse (SIH) utarbeider nå forslag til masteroppgaver innen global helse, og inviterer derfor vitenskapelig ansatte i din avdeling til å bidra med prosjektforslag.

Ved SIH vil fordelingen av foreslåtte mastergradsprosjekter gjøres på følgende måte:

  • SIH presenterer de foreslåtte prosjektforslagene til masterstudentene på et møte.
  • Hver student skal sende inn en rangert liste over tre ønskede prosjekter.
  • Når en veileder og en student har avtalt et prosjekt, blir disse to sammenkoblet.
  • Dersom to eller flere studenter er interessert i det samme prosjektet, vil veileder velge hvem som passer best til oppgaven.

Mal for å foreslå oppgaveprosjekter for masterstudenter.
Tidsfrist for å sende inn forslag: onsdag 13. september 2017.

Forslagene skal sendes til Hallgeir Kismul.

Utreiseseminar | 5. oktober

Internasjonalt senter ved UiB inviterer til utreiseseminar for stipendiater/forskere som skal dra/planlegger å dra på utenlandsopphold. Seminaret blir holdt av rådgiver ved HR-avdelingen.

Seminaret vil ta for seg følgende tema:

  • Søke økonomisk støtte
  • NAV/folketrygd
  • HELFO – bekreftelser på helserettigheter
  • Skatt/skattenedsettelse. Hvordan unngå dobbeltbeskatning og melde til UiB?
  • Forsikring – må du ha det?
  • Hvilken hjelp kan du få fra UiB?

Tid: 5. oktober 2017 kl. 12–14.
Sted: Internasjonalt rom, 3. etg., studentsenteret (samme etasje om SiB/kantinen).
Det blir servert lunsj.

Informasjon.
Påmelding.

Henvendelser kan rettes til rådgiver Jill A. Opsahl ved HR-avdelingen/Internasjonalt senter.

Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems

Senter for Digitalt Liv Norge inviterer til et nettverksmøte om ”Methodologies for Digital Life – Focus on Metabolic Systems”.

Tidspunkt: 6. oktober 2017.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.
Møtet er gratis og åpent for alle.

Møtet har en foreløpig liste over foredragsholdere, men er åpent for ytterligere bidrag, både muntlig og i form av poster.

Registrering og innsending av abstrakt.

Les videre

E.ON Stipendienfonds

E.ON Stipendienfonds er et fond med det formål å fremme tysk-norske akademiske relasjoner innen tverrfaglige forskningsprosjekter knyttet til energifeltet ved å blant annet tildele stipend til master-/doktorgradsstudenter og juniorforskere. I tillegg er målet å organisere workshops, konferanser og seminarer, og å videreutvikle eksisterende nettverk blant forskere.

Søknadsfrist: 15. oktober 2017.

Informasjon om utvekslingsstipend.
Søknadsskjema.

Les videre

Arbeidsseminar om “Effektiv visuell kommunikasjon av vitenskap”

Flere universiteter og institutter i Europa og USA har i flere år arrangert et arbeidsseminar om “Effektiv visuell kommunikasjon av vitenskap” for doktorgradsstudenter og forskere.

I dette seminaret lærer deltakerne ulike prinsipper og tilnærminger for visuell kommunikasjon av komplekse forskningsideer og resultater. Det arbeides med forskningsartikler, presentasjoner, konferanseplakater og prosjektforslag basert på materiale levert av deltakerne. Alle mottar et bevis på deltakelse, og noen institusjoner gir også studiepoeng.

Mer informasjon og booking.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre