Daglige arkiver: 8. september 2017

”Mens vi venter på Godot”

Jone Trovik, portrett til disputasI påvente av ny instituttleder (siden vår forrige er blitt dekan) er altså jeg blitt konstituert i denne funksjonen og skal skjøtte dette vervet etter beste evne. Jeg kan nåes på interntelefon (7 4295), mobil (924 25 171) og e-post (mailto:jone.trovik@med.uib.no eller jone.trovik@helse-bergen.no). De som trenger å møte meg direkte, er velkommen på mitt kontor på KK (4. etasje i korridoren mot Ulriken)! Det er en liten spasertur fra BBB / laboratoriebygget / sentralblokken, men kan jo bidra til de 10 000 skritt en bør få med seg i løpet av en dag.

For å følge opp dekanens ”tiltredelseserklæring” er det tre hovedsatsingsområder (rangert!) for fakultetet som det er naturlig at vårt institutt følger videre:

 1. Fokus på studentene

Som studieleder (har veldig mange hatter akkurat nå) er det gledelig å få så tung vekting av dette. Universitetets kjerneaktivitet må fremmes HVER dag. Ved utlysninger/ansettelser må vi ta undervisningskvalifikasjoner på alvor. Tenk på hva den enkelte stilling/ansettelse vil kunne innebære i relasjon til undervisning. Og et hjertesukk fra studieadministrasjonen: alle undervisere må huske å benytte Mitt UiB/Canvas for å sjekke sin timeplan og legge ut undervisningsmateriell! Det er ingen andre som gjør dette for deg.

Det kommer pedagogikk-kurs for stipendiater/postdoktorer/akademiske bistillinger. Det gleder vi oss til.

 1. Interaksjon med andre institutt og fakultet ved Universitetet i Bergen

Samarbeid ”på tvers” gir mulighet for nye ideer og styrking av eget fagmiljø med bidrag utenfra. Det gjelder å finne møtepunkter for å finne kontakter/samarbeidspartnere. Første slik tverrfaglige møtepunkt kommer allerede 4. oktober. Da er det digital myldredag i Grieghallen. Der kan en få ulike verktøy demonstrert fra mer enn 20 unike miljø ved UiB. Hva har andre tatt i bruk? Hvordan kan dette tilpasses mitt behov? Kanskje er det noen smarte løsninger som jeg aldri har hørt om?

 1. Internasjonalisering

Dette vil jeg ta opp i en senere leder.

Og med hensyn til referansen i tittelen til Becketts stykke: Jeg håper kommunikasjon innad i K2 ikke oppfattes like absurd.

Jone

Professor Eva Gerdts fikk Kvinnehelseforskningsprisen for 2016

k2nytt_uke-36_eva-gerdtsEva Gerdts mottok 1. september 2017 Kvinnehelseforskningsprisen for 2016. Prisvinneren ble utpekt allerede i desember 2016, men selve prisoverrekkelsen fant sted 1. september 2017.

Prisen ble stiftet i 2016 og deles ut av Norske Kvinners Sanitetsforening. Med andre ord er Eva Gerdts den første som har fått denne prisen.

Eva Gerdts er hjertespesialist og professor, og har i mange år forsket på hjertesykdommer. Hun tildeles denne prisen for sin store forskningsinnsats på hjertesykdommer hos kvinner. Med prisen følger kr 100 000. Vi på K2 er stolt over hennes mangeårige innsats, og gratulerer henne med en velfortjent pris!

Fellesutlysing for rekrutteringsstillinger høsten 2017

Fellesutlysingen for rekrutteringsstillinger ved fakultetet høsten 2017 vil komme i Jobbnorge, Bergens Tidende og på UiBs nettsider fredag 8. september med søknadsfrist 29. september.

Det blir lyst ut følgende stillinger:

Arbeidsseminarer i regi av Enhet for læring høsten 2017

Enhet for læring ved Det medisinske fakultet arrangerer denne høsten en serie idéverksteder og seminarer som er åpne for alle ansatte:

 • 14/9, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 15/10, kl. 12:00–14:00: Hvordan lager man gode spørsmål til flervalgsoppgaver (MCQ)?
 • 31/10, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning
 • 7/12, kl. 12:00–15:00: Virkemiddel for studentaktiv undervisning

Mer informasjon og påmelding.

Digital myldredag 4. oktober

Kjære dekaner, fakultetsdirektører og avdelingsdirektører!

Det nærmer seg nå Digital myldredag i Grieghallen 4. oktober. Tilnærmet alle fakulteter og avdelinger kommer til å bidra med innhold, og fagmiljøene er i full gang med forberedelsene. Digital myldredag skal vise frem de ulike former for digitaliseringsarbeid som pågår i organisasjonen, og nye løsninger som kommer i tiden fremover:

 • 20 stands, hvor et bredt utvalg av UiB-miljøer presenterer sitt arbeid med digitalisering
 • Vitenskapelige innlegg om digitalisering
 • Digitale fremvisninger av UiB-prosjekter
 • Utprøving av verktøy og systemer

Grieghallen vil være åpen kl. 09:00–15:30, slik at de ansatte når som helst i løpet av dagen kan stikke innom. Flott om dere oppfordrer egne ansatte og ledere til å besøke arrangementet!

Universitetsledelsen foretar formell åpning klokken 09:30, og hver hele time videre utover vil det bli holdt spennende vitenskapelige innlegg fra scenen i myldreområdet.

I uke 38 vil det gå ut en felles e-post fra universitetsledelsen med invitasjon til alle ansatte, og i ukene som kommer, vil vi også ta i bruk informasjonsskjermene i de ulike UiB-bygningene.

Men vi håper dere også vil hjelpe oss med å nå ut til egne ansatte via deres egne informasjonskanaler. Informer gjerne både om arrangementet og deres egne bidrag på dagen.

Her er nettsidene, som oppdateres fortløpende. På nettsidene ligger et uforpliktende påmeldingsskjema laget for å få en viss oversikt over hvor mange som planlegger å stikke innom.

Det vil bli satt opp egne busser fra Haukelandsområdet.

Vi gleder oss til å se så mange som mulig i Grieghallen 4. oktober!

Med vennlig hilsen
Arrangementskomiteen

Kom på nettverkslunsj under Forskerskolen i klinisk medisin

Kjære alle sammen,

Forskerskolen i klinisk medisin ved UiB forbereder en ny nettverkslunsj for alle stipendiater og forskere tilknyttet K1 og K2.

Nå er det tid for å registrere seg som foredragsholder hvis du ønsker å presentere resultater fra dine prosjekter, delta i diskusjoner med andre stipendiater, og praktisere dine presentasjonsferdigheter.

Den kommende nettverkslunsjen finner sted onsdag 20. september i Konferanserommet i BB-bygget (foran auditoriene 2 og 4) fra kl. 11:30 til 13:00.

Ta en pause fra din daglige rutine og nyt en gratis lunsj, sosialiser deg med likesinnete, hør foredrag med andre doktorgradsstudenter, og på toppen av alt det, oppnå et studiepoeng!

Hvis du ønsker å registrere deg til emnet ”Seminar i klinisk og translasjonsmedisin” (FSKLI901), kan du sende en e-post til Solveig Lund Witsø før 1. oktober.

Og du er velkommen til å kontakte meg med spørsmål du måtte ha om emnet og nettverkslunsjen!

Solveig

Ansattvisning og rabatterte BIFF-billetter

Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) går av stabelen fra 26. september til 4. oktober. I år, som i fjor, har vi gleden av å tilby UiBs ansatte en gratis visning før festivalen starter og rabatterte billetter under selve festivalen.

Tirsdag 12. september kl. 18:00 vil det bli satt opp en gratis visning for alle ansatte av Bill Nyes dokumentarfilm Science Guy.

Ansatte som er interesserte, kan få opp til to gratisbilletter til visningen. Billettene hentes i Magnus Barfot kinosenter eller Konsertpaleet, og billettsalget har allerede startet. Husk å ta med ansattkort!

I tillegg til ansattvisningen vil ansatte også få rabatterte billetter til kr 60 pr. stk. under hele festivalen ved framvisning av ansattkort. Tilbudet er i regi av Velferdsutvalget, og billettsalget starter 8.september.

Les mer om programmet her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 13 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre