Onkologisk Forum | Ung Forsker Pris 2017

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris på kr. 50.000 til en ung forsker. Prisen er ment til å stimulere yngre forskere.

Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning, og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år og skal som hovedregel ha disputert. Pengene skal brukes til forskning, innkjøp av utstyr eller fagreise.

Søknad må inneholde et resymé og vurdering av søkerens beste artikler. Referanseliste, relevant CV samt anbefaling fra avdelingsleder bes vedlagt (maks to sider). Søknad og eventuelle spørsmål sendes per e-post til Onkologisk Forum Sekretariatet.

Avgjørelse fattes av styret og blir offentliggjort på Onkologisk Forums årlige møte. Årets vinner forventes å holde en forelesning på forumets konferanse i Oslo 16.–17. november 2017.

Søknadsfrist: mandag 9. oktober 2017.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *