Daglige arkiver: 20. februar 2017

Disputas uke 9

Johanna HuunJohanna Huun disputerer for Ph.d. graden tirsdag, 28. februar 2017
Prøveforelesning: tirs
dag, 28. februar 2017 kl. 10:15
Oppgitt emne:  “Tumor heterogeneity: implications for breast cancer treatment)
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Disputas: tirsdag, 28. februar 2017 kl. 12:15
Sted:  Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: 
“Response to doxorubicin in breast cancer cells. The role of p53-MDM2 and pRb-variants”
1st opponent:  Ph.D Randi Syljuåsen, Oslo Universitetssykehus.
2nd opponent: Ph.D June Helen Myklebust, Oslo Universitetssykehus.

Pressemelding