Daglige arkiver: 3. februar 2017

Kliniske instruktører

bakke0x2c_per_0x2830x29Den nye studieplanen i medisin innebærer like mange studiepoeng som den gamle, og like mye undervisning. Det skulle tilsi at behovet for lærere er uendret i forhold til den gamle studieplanen. Men i enkelte fag er behovet for lærerkrefter i perioder med gruppearbeid økt. En mulighet for å møte dette økte behovet er å satse på klinikere på sykehusene. Klinikerne kunne ansattes som kliniske instruktører på instituttet. Som kompensasjon kunne de få tilgang til UiB sine bibliotektjenester, kurs i pedagogikk og mulighet til å veilede doktorgradsstudenter hvis de selv skulle ha en PhD grad. I tillegg får de på CVen sin at de har vært lærer noe som teller positivt ved søknader på faste UiB stillinger.

En uformell spørrerunde blant klinikere på et par avdelinger på Haukeland universitetssykehus tilsa interesse for en slik ordning. Samtidig er det viktig å påpeke at ordningen ikke måtte bli en sovepute for faste vitenskapelig tilsatte som kunne sette vekk undervisningen sin til andre. Bruk av kliniske instruktører skal være et tillegg til de eksisterende lærerkreftene på instituttet. En slik ordning måtte godkjennes av fakultetet. K2 ledelsen vil ta dette opp med fakultetet i samarbeid med K1.

Per