Daglige arkiver: 21. februar 2017

Utenlandsstipend fra Kreftforeningen- frist 15.mars 2017

kreftforeningenVi minner om muligheten til å søke om et ekstra tillegg for å dekke merkostnader i forbindelse med utenlandsopphold.

Stipendet gjelder for forskere, postdoktorstipendiater og doktorgradsstipendiater som er lønnet gjennom stipend fra Kreftforeningen.

Ordningen omfatter også dem som gjennom Kreftforeningen mottar midler fra Extrastiftelsen helse- og rehabilitering.

Støtte gis for 2 -12 måneder.

Søknadsfristen er 15. mars 2017

Les mer på Kreftforeningens hjemmesider og søk om utenlandsstipend her.