Konferanseinvitasjon helsetjenesteforskning mars 2017

Tid:   14. og 15. mars 2017
Sted: Trondheim, Scandic Solsiden

Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning  – http://helsetjenesteforskning.org/- arrangerer konferansen som primært er en workshop for forskere innen feltet.

Tema i plenum er

Styringsutfordringer i helsetjenesten, ved professor i statsvitenskap Karsten Vrangbæk ved Universitetet i København, og

Variasjon i forbruk av helsetjenester, ved professor i medisin Barthold Vonen som er direktør ved SKDE,  Helse Nord.

Det er lagt opp til presentasjoner av egne prosjekt for fagfeller på konferansen. Vi ønsker bred deltakelse av forskere og stipendiater, fra universitetene, helseforetakene, høyskolene. Det er tematisk åpent innen området helsetjenesteforskning, og åpent for alle profesjoner.

Abstract frist: utsettes til 15.januar 2017. Abstract på maks. 300 ord sendes til: paal.martinussen@svt.ntnu.no

Lenker til program og påmelding:

https://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/Helsetjenesteforskning/.ui

http://www.ntnu.no/helse/konferanse2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.