Formidling

bakke0x2c_per_0x2830x29Med formidling menes å spre informasjon om forskningsresultater ut i samfunnet ut over det som publiseres i vitenskapelige tidsskrift. Formidling er en av hovedoppgavene til Universitetet i Bergen, og var et tema på universitetslederkonferansen i forrige uke.

Hvorfor er formidling viktig? I tillegg til at det er et krav fra myndighetene understøtter formidling demokratiet. Dette kan synes pompøst, men i dages kompliserte verden er det i økende grad viktig å informere både politiker og velgere mest mulig. Det kan vi som forskere bidra med.

Formidling kan understøtte egen forskning ved å fremme sitering av ens vitenskapelige publikasjoner samt bidra til tilslag på forskningssøknader. Det er i økende grad krav om at søknader skal inneholde en plan for formidling. Da er det ikke lenger nok å anføre at en vil publisere resultatene i pasienttidsskrift og i pressen. Å kunne vise til at man allerede driver aktiv formidling bidrar til troverdighet av formidlingsplanen i neste forskningssøknad.

Formidling vil kunne bidra til å skaffe gode søkere til utlyste PhD- og postdoc- og forsker-stillinger. Rektor har påpekt at formidling bør være en faktor som inngår ved lønnsvurderinger av vitenskapelig ansatte.

Ved MOF er vi heldig å ha Marion Solheim som kan hjelpe til ved formidling. Marion er journalist og er mer verd enn resten av formidlingsavdelingen ved UiB til sammen. Jeg vil oppfordre til at formidling settes på dagsordenen i forskningsgruppene. Ikke nøl med å ta kontakt med Marion for hjelp til formidling

 

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *