Daglige arkiver: 19. oktober 2016

Læringsnotat fra meldeordningen om hendelser i spesialisthelsetjenesten der feil pasient ble behandlet

Vedlagt følger et kort læringsnotat som omhandler «Feil pasient ble behandlet». Meldeordningen har mottatt rundt 35 meldinger månedlig der feil pasient ble behandlet på grunn av forveksling mellom pasienter.

Læringsnotatet er spesielt rettet mot ledere av kliniske avdelinger og personell som har ansvar for organisering av pasientflyt og journalsystemer samt de som utfører ID-kontroll. Notatet er også relevant for avdelinger for medisinsk biokjemi, bildediagnostikk, patologiske avdelinger samt avdelinger for immunologi og transfusjonsmedisin.

Notatet er også publisert på Helsedirektoratets nettsider under Publikasjoner, type Læringsnotat.

Læringsnotatene er en tilbakemelding fra meldeordningen § 3-3 til institusjoner som omfattes av den lovfestede meldeplikten om hendelser som gir, eller kunne ha gitt, betydelig skade på pasient. Belyste risikoområder er basert på innholdet i meldingene.
Det er ikke foretatt systematiske litteratursøk etter forbedringstiltak i forbindelse med utarbeidelse av notatet.

Meldeordningen vurderer uønskede hendelser i et systemperspektiv og retter oppmerksomheten mot å unngå at lignende skjer igjen.

Det er ønskelig at notatet brukes som et ledd i forbedringsarbeidet i pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktinformasjon
Dersom det ønskes nærmere informasjon, eller ved tilbakemeldinger på læringsnotatet, vennligst kontakt:

Eli Saastad, forsker, PhD. E-post: Eli.Saastad@helsedir.no. Telefon 24 16 35 17
Øystein Flesland, seksjonsleder, dr.med. E-post: Oystein.Flesland@helsedir.no. Telefon 459 69 707