Daglige arkiver: 19. mai 2016

Ny strategiplan for K2 2016-2018

Per BakkeDen nye strategiplanen for K2 er nå vedtatt av instituttrådet etter at den har vært på høring rundt på instituttet. Planen bygger på SMART prinsippet, det vil si at målene skal være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidfestede. Den er på vel 1 side og burde derfor være overkommelig å få med seg for alle på instituttet. Planen dekker forskning, undervisning, rekruttering, infrastruktur og kompetanse samt formidling.

Nå vil du kanskje si at det er vel og bra med en plan, men jeg kommer nå til å gjøre som jeg alltid har gjort, plan eller ikke plan. Til det vil jeg svare at strategiplanen vil berøre de fleste av oss på en eller annen måte, enten det gjelder nye undervisnings- eller studentevalueringsformer, instituttets støtte til søknader, rekrutteringsplan, HMS-arbeid på labbene eller kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Planen er på vel en -1- side. Jeg forventer at alle på instituttet gjør seg kjent med den. Jeg kan love at instituttledelsen skal bruke den aktivt og årlig gi en oppdatering på status med å iverksette de tiltak som omtales i planen.

Per

HMS-hjørnet

Husk å registrere HMS-avvik!

Høsten 2015 innførte MOF elektronisk system for å registrere HMS-avvik. Kunnskap om HMS-avvik gir grunnlag for at UiB kan forebygge og følge opp skader på mennesker, miljø og materiell. Vi ber om at alle bruker systemet til å registrerer HMS-avvik.

Les mer om systemet og avvik i HMS-portalen, og registrer avvik her.

Nødstrømprøve flyttes til 8. juni

Nødstrømprøven på Haukeland Universitetsjukehus utsettes fra 1. juni til 8. juni.
Årsak til dette er behov for å teste nødstrømfunksjonene i Marie Joys hus i en vanlig nødstrømprøve, og dette lar seg ikke utføre før 8. juni.
Dette for å avdekke eventuelle mangler som må rettes før innflytting i Marie Joys hus.

Drift/teknisk kundesenter, Drift/teknisk divisjon
Besøksadresse: Verkstedbygg 1. etasje
Åpningstider: mandag-fredag kl. 07:00-16:00
77100@Helse-bergen.no
Tlf. 77100

Ny pris for “kaffebrikker”

13271451_1020784874682947_1307456970_o“Kaffebrikkene” kjøpes i ekspedisjonen og kan brukes på kaffemaskinene i gangene i lab-bygget. Man betaler et depositum på 100 kr som man får tilbake når brikken leveres tilbake. I tillegg betaler man for verdien som er lagt inn på brikken.  Tidligere var det 100 kr på brikkene, slik at prisen ble 200 kr. Nå er prisen steget til 300 kr i forbindelse med at man har økt verdien på brikkene til 200 kr.

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Diffusion capacity and CT measures of emphysema and airway wall thickness – relation to arterial oxygen tension in COPD patients.
Saure EW, Bakke PS, Lind Eagan TM, Aanerud M, Jensen RL, Grydeland TB, Johannessen A, Nilsen RM, Thorsen E, Hardie JA.
Eur Clin Respir J. 2016 May 12;3:29141.

Analysis of Intracellular Ca(2+) Mobilization in Human NK Cell Subsets by Flow Cytometry.
Theorell J, Bryceson YT.
Methods Mol Biol. 2016;1441:117-30.

Vitamin B-6 catabolism and long-term mortality risk in patients with coronary artery disease.
Ulvik A, Pedersen ER, Svingen GF, McCann A, Midttun Ø, Nygård O, Ueland PM.
Am J Clin Nutr. 2016 May 11.

Expression of Heat Shock Protein 27 in Melanoma Metastases Is Associated with Overall Response to Bevacizumab Monotherapy: Analyses of Predictive Markers in a Clinical Phase II Study.
Schuster C, Akslen LA, Straume O.
PLoS One. 2016 May 11;11(5):e0155242.

PNKP Mutations Identified by Whole-Exome Sequencing in a Norwegian Patient with Sporadic Ataxia and Edema.
Tzoulis C, Sztromwasser P, Johansson S, Gjerde IO, Knappskog P, Bindoff LA.
Cerebellum. 2016 May 10.

Recurrent hormone-binding domain truncated ESR1 amplifications in primary endometrial cancers suggest their implication in hormone independent growth.
Holst F, Hoivik EA, Gibson WJ, Taylor-Weiner A, Schumacher SE, Asmann YW, Grossmann P, Trovik J, Necela BM, Thompson EA, Meyerson M, Beroukhim R, Salvesen HB, Cherniack AD.
Sci Rep. 2016 May 10;6:25521.