Ny strategiplan for K2 2016-2018

Per BakkeDen nye strategiplanen for K2 er nå vedtatt av instituttrådet etter at den har vært på høring rundt på instituttet. Planen bygger på SMART prinsippet, det vil si at målene skal være Spesifikke, Målbare, Ambisiøse, Realistiske og Tidfestede. Den er på vel 1 side og burde derfor være overkommelig å få med seg for alle på instituttet. Planen dekker forskning, undervisning, rekruttering, infrastruktur og kompetanse samt formidling.

Nå vil du kanskje si at det er vel og bra med en plan, men jeg kommer nå til å gjøre som jeg alltid har gjort, plan eller ikke plan. Til det vil jeg svare at strategiplanen vil berøre de fleste av oss på en eller annen måte, enten det gjelder nye undervisnings- eller studentevalueringsformer, instituttets støtte til søknader, rekrutteringsplan, HMS-arbeid på labbene eller kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Planen er på vel en -1- side. Jeg forventer at alle på instituttet gjør seg kjent med den. Jeg kan love at instituttledelsen skal bruke den aktivt og årlig gi en oppdatering på status med å iverksette de tiltak som omtales i planen.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *