Vil gjøre K2 internasjonal – igjen

Eystein 2Vår aprilsnarr «Vil gjøre K2 internasjonal» ble ganske vellykket. Mange syntes det var en artig spøk, andre meldte at de syntes ideen faktisk var veldig god og ville være med. Derfor vil vi nå vurdere forslaget – seriøst denne gangen. Jeg kan berolige alle med at besøket på et «eliteuniversitet» på Hawaii ikke er med i planen, men instituttledelsen vil i løpet av 2016 besøke UiB sitt nye kontor i Brussel.

Lederen for kontoret som er et samarbeid med NTNU og SINTEF, er nylig ansatt og heter Kristof Vlaeminck. Vlaeminck har erfaring fra både forskning og forskningsstøtte og er for tiden nasjonalt kontaktpunkt for FP7 og Horisont 2020 samt belgisk delegat til Horisont 2020 sin programkomité for fagområdet «Secure Societies».

EU-kontoret har ambisjoner om å holde UiB oppdatert om den forskningspolitiske utviklingen i EU, samt å være en konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier. De har også møtelokaler som kan benyttes av UiB-forskere. Vlaeminck vil besøke UiB de neste ukene, forhåpentligvis også vårt institutt slik at vi kan få “first hand” kunnskap om hvordan vi best kan utnytte denne muligheten.

Forskningsavdelingen på UiB prioriterer internasjonalt nettverksarbeid høyt og vil kunne tilby støtte til å etablere kontakter og skrive søknader. Rent konkret sendte K2 en COST action søknad til søknadsfristen nå i april, der Forskningsavdelingen spilte en svært sentral rolle i skriveprosessen.

K2 gjør det bra på den internasjonale arenaen allerede, blant annet synliggjort gjennom mange publikasjoner i de aller høyst rangerte tidsskriftene som New England Journal of Medicine, Nature og Science de siste par årene. De illustrerer betydningen av internasjonale nettverk og hvordan vi kan bruke disse til å bli internasjonalt ledende.

Til slutt, vi vil benytte handlingsrommet til en ny forskningsrådgiver, ikke til å reise til Hawaii…

Lykke til med nettverksbygging!

Eystein

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *