Daglige arkiver: 27. november 2015

Midler fra Samarbeidsorganet 2015

Per Bakke
Resultatene fra søknadene på Samarbeidsorganet sine forskningsmidler
ble offentliggjort denne uken. Søknader utgående fra forskere med tilknytning til K2 kom meget bra ut. Av i alt 12 doktorgradsstipend gikk 5 til kandidater med hovedveiledning fra K2. Tilsvarende tall for postdoc-stipend var 6 og 2. Det ble delt ut midler til 23 nye flerårige forskningsprosjekter. Av disse gikk 14 (60%) til prosjekter hvor søker er tilknyttet K2. Også til ettårige prosjekter var K2-ansatte godt representert. Det er all grunn til å gratulere!

Til de som ikke fikk uttelling på årets søknader: Selv om det umiddelbart er surt, er det bare å fortsette å søke, og gjøre det bedre neste gang. I den forbindelse skal jeg minne om at K2 vil kjøre en strukturert støtte til NFR-søknader til våren og også overfor EU-prosjekter. Nærmere informasjon vil følge.

Denne spalten vil også oppfordre Samarbeidsorganet til å se kritisk på måten søknadene vurderes på. Selv om det er en klar bedring fra tidligere siden komiteene som vurderer søknadene nå er eksterne i forhold til Helse-Vest, er det alltid rom for forbedring av komiteenes forskningskompetanse, og måten evalueringen organiseres på.

Per

Invitasjon: Kommunikasjonsfrokost 10. desember – Hvordan profilere forskningen din på nett

Invitasjon
Vi ønsker hjertelig velkommen til ny #uibfrokost.

Torsdag 10. desember, kl. 08.30-09.45 (dørene åpner for frokost fra kl. 8),
Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Hvordan profilere forskningen din på nett.
Hva slags informasjon får folk opp når de googler navnet ditt? Det kan du i stor grad bestemme selv. Vi lærer deg hvordan på dette frokostmøtet.

Les mer om møtet her, og meld deg på innen mandag 7. desember.
Denne kommunikasjonsfrokosten har forskere som hovedmålgruppe, men alle interesserte UiB-ansatte er velkomne! Send gjerne invitasjonen videre til andre.
Jeg håper vi får se mange av dere 10. desember.

Beste hilsen
Kommunikasjonsavdelingen
v/ Gro Malnes Øvrebø

Forskerkurs i Vitenskapsteori ved SPS, Høgskolen i Oslo og Akershus våren 2016

Senter for profesjonsstudier ved høgskolen i Oslo og Akershus, tilbyr ph.d.-kurset Vitenskapsteori, våren 2016:
Vitenskapsteori dreier seg om systematiske studier av vitenskapelig kunnskap og vitenskapelig aktivitet. I dette emnet rettes oppmerksomheten mot den del av vitenskapsteorien som dreier seg om samfunnsvitenskapene. Les mer her.
Kurset går over to samlinger (uke 6 og 10).
For mer informasjon om søknadsfrist, innhold, pensum, undervisningsplan, hvordan melde deg på osv.- se her.

Med vennlig hilsen
Karima Bitta
Senter for profesjonsstudier
Høgskolen i Oslo og Akershus
Tlf.: 67 23 52 56
www.hioa.no/sps

Safety2016
Dear colleagues,
The deadline for abstract submission for the 12th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Safety 2016 has been extended until 30th of November 2015. We have received over a thousand abstracts but we decided to extend abstract submission deadline for persons who have not submitted their abstract yet. If you still have not submitted your abstract, we invite you to give your contribution to this event, which is one of the most important gatherings for scientific community of injury prevention and safety promotion.
More information about abstract submission here.
Abstract Submission Deadline Extended Until 30th November.

Best regards,
Safety 2016 Conference Secretariat