Daglige arkiver: 11. november 2015

Disputas uke 48

nilsen_vegardVegard Nilsen disputerer for Ph.d. graden tirsdag 24.november 2015
Prøveforelesning: Tirsdag 24. november 2015, kl. 10.15
Oppgitt emne: “Metoder for å fremme atferdsendring i klinisk hverdag”
Sted:Undervisningssenteret, Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Disputas: Tirsdag 24.November 2015, kl. 12.00
Sted:Undervisningssenteret, Sørlandet Sykehus, Kristiansand
Avhandlingens tittel:Lifestyle intervention in patients at risk of type 2 diabetes”
1st opponent Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet, Stockholm
2nd opponent: Professor Sigmund Alfred Anderssen, Norges Idrettshøgskole

Pressemelding