Daglige arkiver: 20. november 2015

Trenger vitenskapelig personale å bry seg om karriere ?

Roland JonssonKarrierebegrepet kan for mange oppfattes som et verdiladet begrep, men for dem som arbeider innen akademia er dette en realitet.  Per i dag stilles store krav om å rekruttere de beste talentene og gi dem så god oppfølging at de blir værende ved institusjonen dvs. i vårt tilfelle Klinisk institutt 2. Dette gjelder for at norske institusjoner skal kunne hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler. Da må også ledere på alle nivåer prioritere god rekrutterings- og karrierepolitikk. Nylig leverte en arbeidsgruppe nedsatt av UHR et inspirasjonsdokument med forslag om et helhetlig rammeverk for karrierepolitikken ved norske UH-institusjoner. Rapporten finner du her: http://www.uhr.no/documents/230615KarrieredokumentetUHR.pdf

I inspirasjonsnotatet Bedre Karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren (UHR juni 2015), som rapporten er blitt kalt, foreslår arbeidsgruppen å systematisere sin karriere- og HR-politikk inn mot fire faser i en vitenskapelig karriere:

  • De som er i organisert doktorgradsutdanning (ph.d.)
  • Ansatte på kvalifiseringsnivå (postdoc, forskere etc.)
  • Fast ansatte i kombinerte stillinger (1. amanuensis, professor, etc.)
  • Internasjonalt ledende professorer

Karrierepolitikk handler naturligvis om hele karriereløpet, fra ph.d. til internasjonalt ledende professorer. Dette bør vi ta fatt på og arbeide videre med. Det beste tidspunktet å ta dette opp er ved medarbeidersamtalen.

Roland

Nytt om navn

Vi presenZuzana Sichmanovaterer Zuzana Sichmanova, PhD-student ved Mohn Kreftforskningslaboratorium, klinisk institutt 2. Zuzana begynte med doktorgradsarbeidet sitt i oktober 2015 under veiledning av Stian Knappskog.
Hvis noen ønsker å si hei, du kan finne henne i etasje 1M i laboratoriebygget.

Påminnelse: Invitasjon til nordisk PhD kurs: “Bio-8303: Molecular and Clinical Aspects of Cancer”

UIT logoVedlagt finner du en invitasjon til det nordiske doktorgradskurset Bio-8303: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. Kurset vil foregå ved Universitetet i Tromsø i uke 10 og 11 neste år (7. til 18. mars 2016). Et internasjonalt fakultet underviser kurset (timeplan vedlagt). Det er ingen kursavgift og for 2.500 kroner vil alle eksterne ph.d.-studenter bli tilbudt husvære i et leilighetshotell i sentrum av Tromsø. Les videre

Green chemistry – reduce the environmental footprint.

HMS- seksjonen har tidligere arrangert «Hanskesikkerhetskurs» og «Gassikkerhetskurs».
Her har eksterne aktører informert oss om nyttige emner knyttet til HMS.

8.12.15 vil vi få besøk fra Sigma Aldrich (Jeffrey Whitford, USA) som vil holde et innlegg om Grønn Kjemi.
Sigma Aldrich har flere grønne alternativer som kan være aktuelt for UiB.

Følg linken for nærmere info og påmelding.

Flott hvis dere kan videredistribuere denne informasjonen til deres kollegaer.

Vennlig hilsen
Anne-Kristin M. Johannessen
Yrkeshygieniker / Senioringeniør
HMS-seksjonen, HR-avdelingen, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Tlf: 55 58 87 52
E-post: Anne-Kristin.Johannessen@uib.no

Kontorsituasjonen på K2

Per BakkeKontorsituasjonen på K2 er en utfordring. Stor og gledelig økning i BOA aktiviteten har blant annet bidratt til et økt behov for kontorplasser. Administrasjonen kommer til å ta en ny runde i K2-arealene i lab-bygget for å se om det er mulig å utnytte plassene bedre, samt sjekke at ikke folk “tar seg til rette”. I tildeling av plasser kommer vi til å følge den allerede bestemte rangeringen for tildeling av kontorplasser: Professor, førsteamanuensis, forsker, postdoc, stipendiat, forskerlinjestudent, mastergradsstudent. I tillegg kommer man til å søke at folk får sitte i nærheten av labbene sine og nær sine samarbeidspartnere. Det er mulig at vi også må utnytte noen labareal til kontorplasser.

Endelig er det viktig at folk melder inn behov for kontorplasser til Irene: Irene.Hjelmaas@uib.no

Det er i alles interesse at disse reglene følges. Hvis vi alle viser smidighet kan dette lett gå bra!

Per